Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

407. MARTINSKÝ JARMOK A 645. VÝROČIE ZALOŽENIA MESTA TRSTENÁ

MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIE

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická č. 17 , 842 13 B r a t i s l a v a
M I M O R I A D N E   N Ú D Z O V É   O P A T R E N I E
Na základe § 6 ods. ...viac...

Zverejnené 24.2.2017 -mb-


 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby primátora mesta Trstená


 

DAŇOVÝ ÚRAD ŽILINA - oznámenie o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní k Dani z príjmov právnických a fyzických osôb


 

Podmienky prijatia dieťaťa do cirkevnej materskej školy v školskom roku 2017/2018


 

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ Oslobodenia 941, 028 01 Trstená v školskom roku 2017/2018


 

Oznámenie - Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK

 Oznamenie_ZSK.pdf (52.3 kB) Oznamenie_ZSK.pdf (52.3 kB)

 

Rozpis programu Kina Mier na mesiac marec 2017


 

Za autobusy do Poľska vo verejnom záujme

Petícia za vytvorenie prihraničnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme medzi Žilinským krajom a Malopoľským vojvodstvom.

Informácie o petícii


 

Oprava textu v Trstenskom hlase č.1, marec 2017

Oznamujeme občanom mesta Trstená, že v Trstenskom hlase č.1, marec 2017 vznikla tlačová chyba na strane 2 pri číslovaní jednotlivých volebných okrskov. Okrsky sú očíslované štandardne ako je zaužívané – viď príloha. V doručených oznámeniach je číslo okrsku správne. Ďakujeme za pochopenie.
 oprava TH.pdf (144.7 kB) oprava TH.pdf (144.7 kB)

 

Harmonogram zberu odpadov v meste Trstená rok 2017


 

407. MARTINSKÝ JARMOK A 645. VÝROČIE ZALOŽENIA MESTA TRSTENÁ Vytlačiť
 

Žiaci už niekoľko mesiacov poslušne chodia do školy, leto už je dávno za nami a s dátumom 11.11. sa k nám dostavil Martin a ako sa už dávno nestalo, prišiel na bielom koni.

                Tradícia jarmoku a odpustu mesta sa u nás zachovala. Aj tento rok si mesto v spolupráci s remeselníkmi a školami v meste, či už súkromnými, štátnymi, umeleckými alebo cirkevnými pripravilo pre obyvateľov mesta a širokého okolia program, v ktorom sa predstavilo mnoho skupín, interpretov a umelcov.

      11. novembra 2016 sa už od rána mestom niesla vôňa jarmočných medovín, klobás alebo trdelníkov a hlasy jarmočníkov, ponúkajúcich svoj sortiment. Avšak, okrem tradičných stánkov si pre vás mesto pripravilo, nehanbím sa povedať, veľkolepý program.

   Ráno 11.11. sa program začal na Námestí Milana Rastislava Štefánika predstavením historickej skupiny Bojník, ktorá si pre deti zo škôl v meste pripravila ukážku stredovekých tancov, niečo deti priučili aj o boji v stredoveku a čo-to ukázali z remesiel v budove cirkevnej školy na námestí.

   Neskôr program pokračoval o 15-stej hodine slávnostným historickým sprievodom mestom, ktorý bol komentovaný. V sprievode ste mohli vidieť historické skupiny s dobovou hudbou, zakladateľa mesta Jána Hertela, notára Schwankomira, symboly mesta (erb, reťaz, pečať) a historické fakty z nášho mesta – právo meča, právo štyroch trhov, obraz Čiernej Madony, obchod so soľou, požiare, cholerová epidémia, holokaust. V sprievode sme si pripomenuli aj významné osobnosti, rodákov z nášho mesta – Ján Kapala, Celestín Alojz Lepáček, Martin Hattala, Rudolf Dilong, Matúš Jankola, Štefan Furdek. Trstená bola charakteristická aj remeslami, preto sme v sprievode videli krajčírov, čižmárov, kováčov, mäsiarov, pernikárov, pekárov, kožušníkov, obchodníkov s plátnom a vínom, stolára. Sprievod uzatváral preslávený cech hrnčiarov, ktorý sa zachoval až do dnešných čias. Na tomto mieste sa chceme osobitne poďakovať školám, ktoré pomohli a zapojili sa do príprav a realizácie sprievodu, Základnej škole P.O. Hviezdoslava, Základnej škole s materskou školou R. Dilonga, Gymnáziu Martina Hattalu, Základnej umeleckej škole Trstená, Súkromnej umeleckej škole Ľubomíra Hoľmu a Trstenskému mládežníckemu parlamentu za skvele odvedenú prácu.

    Po slávnostnom príhovore zástupkyne mesta Trstená, PhDr. Ing. Magdalény Zmarzlákovej,  príhovoroch zástupcov jednotlivých družobných miest a dramatickej ukážke žiakmi ZŠ P.O. Hviezdoslava z histórie mesta, sa začala ďalšia časť programu. Odštartovala ho historická skupina Bojník so svojim predstavením šermu  a historického tanca, po nich sa nám predstavila kapela Vŕbovské vŕby so skvelou ukážkou dobovej hudby. Po nich sme sa posunuli už troška bližšie k našej súčasnosti. Predstavila sa nám folklórna skupina Fidlikanti, ktorá sa nám predstavila s tradičnou ľudovou cimbalovou hudbou. Po nich sa nám predviedla kapela Družina so svojím moderným prevedením folklóru.

Sme nesmierne radi, že z partnerského mesta Hořice k nám zavítali majsterky sveta - mažoretky Sultánky, ktoré nám svoj talent v maximálnej miere predviedli vo svojich tanečných formáciách.

 Posledné vystúpenie, ktoré nám predviedla historická skupina Bojník sme iste všetci ocenili, nielen kvôli tomu, že bolo perfektne pripravené, no aj kvôli tomu, že nás v chladnom počasí zahrialo. Skupina si totižto pre nás pripravila vynikajúcu ohňovú šou.

     Po nich sme sa na plne zahustenom námestí už samozrejme nevedeli dočkať skupiny, na ktorú sme sa všetci dlho tešili a to na kapelu Desmod. Jednoznačne nás Kulyho úžasný výkon nemohol sklamať, zaspieval predsa pesničky, ktoré všetci dobre poznáme, no sklamať nás mohlo jedine to, že sme sa nedočkali jeho autogramu. Nevadí, po kapele máme aj tak skvelý zážitok. Poďakovanie teda patrí úžasnej kapele, no aj Dobrovoľnému hasičskému zboru mesta Trstená, ktorého členovia celý čas pomáhali s prípravou na koncert kapely a takisto aj s ich ochranou.

      Kto by ale povedal, že v ten večer ešte niečo prekvapí. Na záver programu sa nám totiž predstavila ešte jedna kapela zo susedného Dolného Kubína a to kapela SHOCK BAND. Jej predstavenie bolo skvelým zavŕšením programu. Možno nikto nečakal, že na námestí roztancujú ľudí, no dokázali to a svojim prevedením hudby zo 70-tych, 80-tych a 90-tych rokov dokonale ukončili piatkový jarmočný deň.

      Súčasťou piatkového popoludnia bol aj gastrostánok s ochutnávkami tradičných jedál, nielen našich oravských. Naše partnerské mestá sa s nami podelili o to, čo je pre nich typické – Gmina Jablonka priniesla oštiepky a zákusky, Hořice trubičky, Žirovnice mäsové a syrové výrobky, Želiezovce pre nich typické sacherové koláče a klobásky. Isaszeg doniesol mäsové výrobky spolu s nakladanou zeleninou a vianočkami.

     Martinský jarmok neskončil v piatok večer. Oslavy pokračovali aj v sobotu 12.11.2016. Začali sme ráno na Námestí M.R. Štefánika, kde sa nám predstavili družobné mestá z Isaszegu, Jablonky a Žarnovice spoločne so svojimi skupinami a kapelami. No takisto sa nám predstavila Dychová hudba Oravanka z Trstenej. Na námestí prebiehali prvé komunitné trhy, ktoré zorganizovalo občianske združenie V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.

    Keďže počasie nám v sobotu moc neprialo, jarmočníkov ostalo málo, určite veľa ľudí potešilo, že poobede sa program presunul do Kina Mier, kde sa premietal film SAMBA a do Domu kultúry v Trstenej, kde nasledovalo slávnostné oceňovanie čestných občanov mesta Trstená.

     Zavŕšením programu celého jarmoku bola skupina LA GIOIA, čiže vokálne trio pochádzajúce z okolia Banskej Bystrice, známe spojením opernej hudby a populárnej hudby. Svojim vystúpením nám dokázali, že sú skvelí a po ich vystúpeniach naskakuje husia koža na telo a krajší záver jarmoku sme si nemohli predstaviť.

     Ostáva nám len povedať, že veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii a príprave Martinského jarmoku a jeho programu: všetkým oddeleniam mestského  úradu, školám v meste,  Dobrovoľnému hasičskému zboru v Trstenej, Centru voľného času, Trstenskému mládežníckemu parlamentu, V.I.A.C. – Inštitútu pre podporu a rozvoj mládeže a všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali a boli nám oporou. Ďakujeme tiež zvukárom, osvetľovačom a elektrikárom za plynulý priebeh hudobného programu.

       Špeciálne ďakujeme sponzorom za finančné a vecné dary, vďaka ktorým sme mohli zrealizovať tohtoročný Martinský jarmok a oslavy 645. výročia založenia mesta Trstená:

  • Panasonic Electronic Devices Slovakia, s.r.o.
  • ORIK, s.r.o.
  • Coop Jednota
  • OMOSS, spol. s.r.o.
  • VEPY, spol. s.r.o.
  • PD Trsteník Trstená
  • URBÁR Trstená, pozemkové spoločenstvo
  • BELALKO, s.r.o.
  • Lekáreň KARMEL
  • Mäsovýroba Peter Jendrášek

     Dúfame, že sa vám tohtoročný Martinský jarmok páčil, že ste užili príjemné jarmočné chvíle so svojimi blízkymi, priateľmi či rodinou.

FOTOGALÉRIA

 

 


 
 

Oznam

V súlade s ustanovením § 13a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) Vám ako občanom mesta Trstená oznamujeme, že dňom 9. 11. 2016 podľa § 13a ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení Ing. Jurajovi Bernaťákovi zanikol mandát primátora mesta.

Dňa 8. 11. 2016 bola na základe poverenia primátora Ing. Juraja Bernaťáka poverená zastupovaním  primátora mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, a to počnúc dňom 8. 11. 2016 do skončenia volebného obdobia.


 

Nové knihy v knižnici

Posledná nádielka kníh pod vianočný stromček pre našich čitateľov

logo_fond na podporu umenia


Mestská knižnica v Trstenej prináša posledné knižné darčeky pre našich čitateľov. Tituly ako Trhlina od Kariku, Svet podľa Filka, Kontraktor, novinku od Dominika Dána Smrť na druhom brehu, Eva ...viac...

Zverejnené 20.12.2016 -mb-


 

Zoznam nových kníh v Mestskej knižnici Trstená

logo

Novinky v knižnici finančne podporené
"Fondom na podporu umenia"

Knižnica tento rok získala dotáciu vo výške 2400 € z Fondu na podporu umenia. Knihy nakupujeme tak, aby sme vyhov ...viac...

Zverejnené 20.12.2016 -mb-


 

Spolu pomôžeme

Spoločne dokážeme obnoviť požiarom zničené OCM v Ústí!

Oravské centrum mládeže

Pre tých, ktorí hľadajú spôsob ako pomôcť Oravskému centru mládeže po pondelkovom požiari dávame do pozornosti možnosť prispieť finančným darom! Viac informácií nájdete na tomto linku:
https://ozviac.darujme.sk/1333/
Ďalšie informácie o celom dianí nájdete tu:
https://www.facebo ...viac...

Zverejnené 28.10.2016 -mb-


 

Odpadové hospodárstvo

Oznámenie

Mesto Trstená  v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Zb. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informuje občanov o  zámere „Zariadenie na zber odpadov mesta Trstená,“ od navrhovateľa Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená.
Uvedený zámer o navrhovanej ...viac...

Zverejnené 28.10.2016 -mb-


 

Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Mestskej knižnici Trstená do 11.11.2016


 

Partnerské mestá

Hořice
Česká republika
Isaszeg
Maďarská republika
Jablonka
Poľská republika
Nový
Hrozenkov

Česká republika
Žarnovica
Slovenská republika
Želiezovce
Slovenská republika
Žirovnice
Česká republika
Mesto Hořice - Česká republika Mesto Isaszeg - Maďarská republika Mesto Jablonka - Poľsko Mesto Nový Hrozenkov - Česká republika Mesto Žarnovica Mesto Želiezovce Mesto Žirovnice - Česká republika

 


 
ÚvodÚvodná stránka