Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ďakujeme, že ste nám pomohli urobiť niečo Viac pre rodinu

MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIE

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická č. 17 , 842 13 B r a t i s l a v a
M I M O R I A D N E   N Ú D Z O V É   O P A T R E N I E
Na základe § 6 ods. ...viac...

Zverejnené 24.2.2017 -mb-


 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby primátora mesta Trstená


 

DAŇOVÝ ÚRAD ŽILINA - oznámenie o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní k Dani z príjmov právnických a fyzických osôb


 

Podmienky prijatia dieťaťa do cirkevnej materskej školy v školskom roku 2017/2018


 

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ Oslobodenia 941, 028 01 Trstená v školskom roku 2017/2018


 

Oznámenie - Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK

 Oznamenie_ZSK.pdf (52.3 kB) Oznamenie_ZSK.pdf (52.3 kB)

 

Rozpis programu Kina Mier na mesiac marec 2017


 

Za autobusy do Poľska vo verejnom záujme

Petícia za vytvorenie prihraničnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme medzi Žilinským krajom a Malopoľským vojvodstvom.

Informácie o petícii


 

Oprava textu v Trstenskom hlase č.1, marec 2017

Oznamujeme občanom mesta Trstená, že v Trstenskom hlase č.1, marec 2017 vznikla tlačová chyba na strane 2 pri číslovaní jednotlivých volebných okrskov. Okrsky sú očíslované štandardne ako je zaužívané – viď príloha. V doručených oznámeniach je číslo okrsku správne. Ďakujeme za pochopenie.
 oprava TH.pdf (144.7 kB) oprava TH.pdf (144.7 kB)

 

Harmonogram zberu odpadov v meste Trstená rok 2017


 

Ďakujeme, že ste nám pomohli urobiť niečo Viac pre rodinu Vytlačiť
 

Slovo, s ktorým sa stretávame denne a na ktoré kladieme dôraz zvlášť v období Vianoc, je rodina. Rodina, ako miesto bezpečia, lásky, istoty... Avšak nie každý má to šťastie vyrastať v takejto rodine. Mnohí žijú v prostredí, kde nemajú veľa dôvodov na radosť. Mnohé z nich postihla choroba, násilie, závislosť, alebo sa ocitli v inej sociálnej núdzi a nevedia ju vlastnými silami prekonať.

Preto V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v spolupráci s firmou GARBIAR Stavebniny, vytvorili grantový program s názvom Viac pre rodinu. Program je zameraný na podporu rodín, ktoré sú „naše“, s ktorými sa bežne stretávame, ktorých členovia sú naši kolegovia, spolužiaci, priatelia a veľakrát ani netušíme, v akom prostredí žijú. Odkazom bolo motivovať ľudí, ktorí chcú, môžu a cítia, že im záleží na iných, k tomu, aby boli solidárni, vnímaví a ľudskí a aj takýmto malým činom pomohli priniesť radosť tam, kde na ňu nemajú veľa dôvodov. 

Ktokoľvek z regiónu mal možnosť urobiť „veľkú vec“ pre iných – požiadať pre konkrétnu rodinu pomoc, ktorú daná rodina potrebuje. Dôležitou podmienkou bolo, aby k získaným financiám pridal svoju osobnú pomoc.

Pôvodný zámer bol prerozdeliť v grantovom programe medzi žiadateľov  2500 Eur. Marianna Garbiarová z firmy GARBIAR Stavebniny hovorí: „Po množstve žiadostí, ktoré k nám prišli a po prečítaní neuveriteľných a ťažkých osudov ľudí, ktorí medzi  nami žijú a o ktorých mnohokrát ani nevieme, bolo tak ťažké vybrať koho podporiť, že sme sa rozhodli grant navýšiť do celkovej výšky 5560 Eur a niektorým rodinám sme pomohli materiálne. Mohli sme tak spoločne podporiť 26 rodín z okresov Tvrdošín a Námestovo. Povzbudením pre nás bol aj prístup ďalších podnikateľov, ktorých sme oslovili a ktorí ochotne rodinám darovali pelety, či drevo na kúrenie.“

Vďaka tomu budú môcť rodiny absolvovať rehabilitácie so svojimi deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím, zabezpečiť si teplo na zimu, postarať sa o ležiacich členov rodiny v dôstojnejších podmienkach, či zabezpečiť si základné potraviny.

„Napriek snahe pomôcť a podporiť čo najviac žiadostí, nebolo možné podporiť všetkých. Preto chceme v programe pokračovať aj v budúcom roku,“ hovorí Branislav Kožuch, predseda V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.

„Pred nami a tiež pred vami preto stojí výzva do ďalšieho roka... Buďme ľudskí, vnímaví a otvorení voči ľuďom, ktorí  nás potrebujú,“ potvrdzujú zástupcovia donora, ktorí sú odhodlaní v podpore rodín pokračovať aj v roku 2017.    


 
 

Oznam

V súlade s ustanovením § 13a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) Vám ako občanom mesta Trstená oznamujeme, že dňom 9. 11. 2016 podľa § 13a ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení Ing. Jurajovi Bernaťákovi zanikol mandát primátora mesta.

Dňa 8. 11. 2016 bola na základe poverenia primátora Ing. Juraja Bernaťáka poverená zastupovaním  primátora mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, a to počnúc dňom 8. 11. 2016 do skončenia volebného obdobia.


 

Nové knihy v knižnici

Posledná nádielka kníh pod vianočný stromček pre našich čitateľov

logo_fond na podporu umenia


Mestská knižnica v Trstenej prináša posledné knižné darčeky pre našich čitateľov. Tituly ako Trhlina od Kariku, Svet podľa Filka, Kontraktor, novinku od Dominika Dána Smrť na druhom brehu, Eva ...viac...

Zverejnené 20.12.2016 -mb-


 

Zoznam nových kníh v Mestskej knižnici Trstená

logo

Novinky v knižnici finančne podporené
"Fondom na podporu umenia"

Knižnica tento rok získala dotáciu vo výške 2400 € z Fondu na podporu umenia. Knihy nakupujeme tak, aby sme vyhov ...viac...

Zverejnené 20.12.2016 -mb-


 

Spolu pomôžeme

Spoločne dokážeme obnoviť požiarom zničené OCM v Ústí!

Oravské centrum mládeže

Pre tých, ktorí hľadajú spôsob ako pomôcť Oravskému centru mládeže po pondelkovom požiari dávame do pozornosti možnosť prispieť finančným darom! Viac informácií nájdete na tomto linku:
https://ozviac.darujme.sk/1333/
Ďalšie informácie o celom dianí nájdete tu:
https://www.facebo ...viac...

Zverejnené 28.10.2016 -mb-


 

Odpadové hospodárstvo

Oznámenie

Mesto Trstená  v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Zb. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informuje občanov o  zámere „Zariadenie na zber odpadov mesta Trstená,“ od navrhovateľa Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená.
Uvedený zámer o navrhovanej ...viac...

Zverejnené 28.10.2016 -mb-


 

Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Mestskej knižnici Trstená do 11.11.2016


 

Partnerské mestá

Hořice
Česká republika
Isaszeg
Maďarská republika
Jablonka
Poľská republika
Nový
Hrozenkov

Česká republika
Žarnovica
Slovenská republika
Želiezovce
Slovenská republika
Žirovnice
Česká republika
Mesto Hořice - Česká republika Mesto Isaszeg - Maďarská republika Mesto Jablonka - Poľsko Mesto Nový Hrozenkov - Česká republika Mesto Žarnovica Mesto Želiezovce Mesto Žirovnice - Česká republika

 


 
ÚvodÚvodná stránka