Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Divadelný festival na Gymnáziu v Trstenej

MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIE

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická č. 17 , 842 13 B r a t i s l a v a
M I M O R I A D N E   N Ú D Z O V É   O P A T R E N I E
Na základe § 6 ods. ...viac...

Zverejnené 24.2.2017 -mb-


 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby primátora mesta Trstená


 

DAŇOVÝ ÚRAD ŽILINA - oznámenie o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní k Dani z príjmov právnických a fyzických osôb


 

Podmienky prijatia dieťaťa do cirkevnej materskej školy v školskom roku 2017/2018


 

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ Oslobodenia 941, 028 01 Trstená v školskom roku 2017/2018


 

Oznámenie - Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK

 Oznamenie_ZSK.pdf (52.3 kB) Oznamenie_ZSK.pdf (52.3 kB)

 

Rozpis programu Kina Mier na mesiac marec 2017


 

Za autobusy do Poľska vo verejnom záujme

Petícia za vytvorenie prihraničnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme medzi Žilinským krajom a Malopoľským vojvodstvom.

Informácie o petícii


 

Oprava textu v Trstenskom hlase č.1, marec 2017

Oznamujeme občanom mesta Trstená, že v Trstenskom hlase č.1, marec 2017 vznikla tlačová chyba na strane 2 pri číslovaní jednotlivých volebných okrskov. Okrsky sú očíslované štandardne ako je zaužívané – viď príloha. V doručených oznámeniach je číslo okrsku správne. Ďakujeme za pochopenie.
 oprava TH.pdf (144.7 kB) oprava TH.pdf (144.7 kB)

 

Harmonogram zberu odpadov v meste Trstená rok 2017


 

Divadelný festival na Gymnáziu v TrstenejVytlačiť
 

Je  už sedem rokov, keď sme ako prvá bilingválna slovensko – španielska sekcia  organizovali I.ročník divadelného festivalu pod záštitou Španielskeho veľvyslanectva v Bratislave a s pomocou pána Luisa Pardiňasa.  Boli sme prví, nevedeli sme, čo nás čaká, čo všetko treba urobiť, ale robili sme to s presvedčením a so zápalom .Verili sme,  že toto podujatie sa stane trvalou aktivitou našich sekcií. A tak sa aj stalo. Vďaka tomuto podujatiu  sa navzájom spoznávame, nadväzujeme nové priateľstvá, držíme si navzájom palce ,odkukávame dobré veci, zoznamujeme sa s novými regiónmi, mestami, mestečkami.

                Príprava na tento festival je náročná  pre tých, ktorí podujatie pripravujú, ale aj  pre tých, ktorí predvádzajú svoje herecko – jazykové schopnosti.  Jedinečné výkony si naozaj zaslúžia náš obdiv a úctu. Odohrať predstavenie v španielčine nie je ľahké, ale výsledky sú pozoruhodné. Je to zásluhou lektorov, učiteľov i vedenia školy, ktorí sú potom hrdí na svojich žiakov.

Tento rok sa Festivalu zúčastnilo všetkých 7 bilingválnych slovensko – španielskych  sekcií, ktoré fungujú na Slovensku. Trstenú navštívilo 70 študentov a učiteľov, ktorí sa pripravili na toto podujatie. Podujatie tiež poctili svojou návštevou pán veľvyslanec Španielskeho kráľovstva pán Félix Valdés y Valentín, Radca pre vzdelávanie pán Joaquín Támara Espot a z kancelárie pridelenca pre vzdelávanie na Španielskom veľvyslanectve v Bratislave pani Mária Bíleková.

Súťažilo sa počas dvoch dní (1 a 2. februára). Súťažiaci mali stanovený čas-predstavenie malo trvať do 50minút. Prvý deň sa odohrali 4 predstavenia- Trstená, Žilina, Banská Bystrica a Nové Mesto nad Váhom, na druhý deň pokračovali študenti z Nitry, Košíc a Bratislavy. Hry, ktoré predvádzali, boli od rôznych španielskych autorov- úsmevné, ale i vážne.

Po odohraní sa hodnotilo- každá skupina určila svojho kandidáta na najlepšiu hru, najlepší herecký výkon, za kostýmy, efekty...

Na záver bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov, na ktorom boli odovzdané ceny z rúk pána veľvyslanca a pána Radcu pre vzdelávanie. Na medzinárodné kolo, ktoré sa uskutoční v Budapešti pôjdu farby Slovenska prezentovať študenti z Gymnázia v Nitre, ktorých učiteľ Fernando Antolín Morales hru napísal a aj režíroval. Naša škola získala cenu za najlepší herecký výkon – študentka 4.D triedy Nikola Kormaňáková a škola získala aj  cenu za kostýmy.

Naši študenti hrali hru od Jacinta Grau – Pygmalion, ktorú s nimi nacvičili naši španielski lektori Luisa Chico Pérez a  Alberto Cabello García. V hre išlo o bábky, ktoré predstavovali rôzne charaktery a ktoré sa vzbúrili proti svojmu tvorcovi, ktorý ich tyranizoval .

Môžem povedať, že celé toto podujatie bolo ocenené zo strany Španielskeho veľvyslanectva i zo strany španielskych učiteľov, lektorov i samotných žiakov ako veľmi vydarené podujatie. Všetci sa tu cítili výborne, o ich pohodu sa starali študenti nášho gymnázia z bilingválnej sekcie. Ako hodnotili prácu našej školy?

Pán Radca povedal, že sme v malom meste, ale s veľkými ľuďmi, ktorí odvádzajú fantastické výkony. Spokojnosť vyjadril aj pán veľvyslanec, ktorý poďakoval vedeniu školy, žiakom, učiteľom ako i samotnému mestu, ktoré sa naozaj postarali o krásne chvíle prežité v malebnom kraji.

Tiež by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o hladký priebeh podujatia- samotnému  Španielskemu veľvyslanectvu v Bratislave, pod ktorého záštitou sa festival uskutočnil, mestu Trstená, Poľnohospodárskemu družstvu Trstená, firme Tempo Kondela, firme Panasonic, firme LBS,s.r., firme LKT Trstená, firme EDM,s.r.o , Coop Jednota a mnohým ďalším, ktorí prispeli k zdarnému podujatiu.

 


 
 

Oznam

V súlade s ustanovením § 13a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) Vám ako občanom mesta Trstená oznamujeme, že dňom 9. 11. 2016 podľa § 13a ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení Ing. Jurajovi Bernaťákovi zanikol mandát primátora mesta.

Dňa 8. 11. 2016 bola na základe poverenia primátora Ing. Juraja Bernaťáka poverená zastupovaním  primátora mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, a to počnúc dňom 8. 11. 2016 do skončenia volebného obdobia.


 

Nové knihy v knižnici

Posledná nádielka kníh pod vianočný stromček pre našich čitateľov

logo_fond na podporu umenia


Mestská knižnica v Trstenej prináša posledné knižné darčeky pre našich čitateľov. Tituly ako Trhlina od Kariku, Svet podľa Filka, Kontraktor, novinku od Dominika Dána Smrť na druhom brehu, Eva ...viac...

Zverejnené 20.12.2016 -mb-


 

Zoznam nových kníh v Mestskej knižnici Trstená

logo

Novinky v knižnici finančne podporené
"Fondom na podporu umenia"

Knižnica tento rok získala dotáciu vo výške 2400 € z Fondu na podporu umenia. Knihy nakupujeme tak, aby sme vyhov ...viac...

Zverejnené 20.12.2016 -mb-


 

Spolu pomôžeme

Spoločne dokážeme obnoviť požiarom zničené OCM v Ústí!

Oravské centrum mládeže

Pre tých, ktorí hľadajú spôsob ako pomôcť Oravskému centru mládeže po pondelkovom požiari dávame do pozornosti možnosť prispieť finančným darom! Viac informácií nájdete na tomto linku:
https://ozviac.darujme.sk/1333/
Ďalšie informácie o celom dianí nájdete tu:
https://www.facebo ...viac...

Zverejnené 28.10.2016 -mb-


 

Odpadové hospodárstvo

Oznámenie

Mesto Trstená  v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Zb. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informuje občanov o  zámere „Zariadenie na zber odpadov mesta Trstená,“ od navrhovateľa Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená.
Uvedený zámer o navrhovanej ...viac...

Zverejnené 28.10.2016 -mb-


 

Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Mestskej knižnici Trstená do 11.11.2016


 

Partnerské mestá

Hořice
Česká republika
Isaszeg
Maďarská republika
Jablonka
Poľská republika
Nový
Hrozenkov

Česká republika
Žarnovica
Slovenská republika
Želiezovce
Slovenská republika
Žirovnice
Česká republika
Mesto Hořice - Česká republika Mesto Isaszeg - Maďarská republika Mesto Jablonka - Poľsko Mesto Nový Hrozenkov - Česká republika Mesto Žarnovica Mesto Želiezovce Mesto Žirovnice - Česká republika

 


 
ÚvodÚvodná stránka