Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Európsky partnerský turnaj v kolkoch

MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIE

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická č. 17 , 842 13 B r a t i s l a v a
M I M O R I A D N E   N Ú D Z O V É   O P A T R E N I E
Na základe § 6 ods. ...viac...

Zverejnené 24.2.2017 -mb-


 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby primátora mesta Trstená


 

DAŇOVÝ ÚRAD ŽILINA - oznámenie o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní k Dani z príjmov právnických a fyzických osôb


 

Podmienky prijatia dieťaťa do cirkevnej materskej školy v školskom roku 2017/2018


 

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ Oslobodenia 941, 028 01 Trstená v školskom roku 2017/2018


 

Oznámenie - Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK

 Oznamenie_ZSK.pdf (52.3 kB) Oznamenie_ZSK.pdf (52.3 kB)

 

Rozpis programu Kina Mier na mesiac marec 2017


 

Za autobusy do Poľska vo verejnom záujme

Petícia za vytvorenie prihraničnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme medzi Žilinským krajom a Malopoľským vojvodstvom.

Informácie o petícii


 

Oprava textu v Trstenskom hlase č.1, marec 2017

Oznamujeme občanom mesta Trstená, že v Trstenskom hlase č.1, marec 2017 vznikla tlačová chyba na strane 2 pri číslovaní jednotlivých volebných okrskov. Okrsky sú očíslované štandardne ako je zaužívané – viď príloha. V doručených oznámeniach je číslo okrsku správne. Ďakujeme za pochopenie.
 oprava TH.pdf (144.7 kB) oprava TH.pdf (144.7 kB)

 

Harmonogram zberu odpadov v meste Trstená rok 2017


 

Európsky partnerský turnaj v kolkochVytlačiť
 

„V Európe je sila“. Týmto heslom sa riadil tradičný partnerský turnaj v kolkoch, ktorý sa už niekoľko rokov teší obľube družobných miest mesta Trstená.

V dňoch 10. – 12. novembra 2016 v rámci osláv 645. výročia prvej písomnej zmienky o Trstenej sa v našom meste realizoval projekt V EURÓPE JE SILA – TRSTENÁ 2016. Hlavnou ideou celého projektu je šíriť myšlienku Európskej únie a podporovať rozvoj spolupráce jednotlivých krajín EÚ a tým osloviť a motivovať družobných partnerov k aktívnej spolupráci.

Európsky partnerský turnaj v kolkoch sa konal 12. novembra 2016 v kolkárni pod Kľozovom ako jedna z hlavných aktivít projektu. V priateľskom duchu zabojovali o prvenstvo jednak zástupcovia družobných miest a partneri projektu v kategórii družstiev a tiež primátori zúčastnených partnerských miest, resp. ich zástupcovia v kategórii jednotlivcov. Hralo sa systémom 25 hodov do plných v jednom kole.

Všetkým zúčastneným nechýbala dobrá nálada a vytrvalosť, ktoré im vydržali počas celého turnaja. Za mesto Trstená bojovali dve družstvá a to poslanci mestského zastupiteľstva a zamestnanci mestského úradu. V kategórii jednotlivcov súťažila zástupkyňa primátora mesta PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková a Ľubomír Hoľma.

Partnermi projektu boli Gmina Jablonka (PL), Város Isaszeg (HU), Město Žirovnice (CZ), Město Hořice (CZ), Mesto Želiezovce, OZ V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, OZ MAS Orava – Rozvojové partnerstvo pre územie Hornej Oravy.

Mesto Žarnovica sa zúčastnilo turnaja ako družobné mesto. 

Tento projekt bol spolufinancovaný programom Európskej únie  Európa pre občanov 2014 – 2020.

V Ý S L E D K Y   T U R N A J A:

Družstvá:

1. miesto – gmina Jablonka – 557 zvalených kolov

2. miesto – město Hořice – 518 zvalených kolov

3. miesto – mesto Žarnovica – 450 zvalených kolov

4. miesto – město Žirovnice – 386 zvalených kolov

5. miesto – mesto Trstená zamestnanci MsÚ – 333 zvalených kolov

6. miesto – MAS ORAVA – 321 zvalených kolov

7. miesto – OZ V.I.A.C. – 311 zvalených kolov

                  poslanci MsZ – 311 zvalených kovov

8. miesto – mesto Želiezovce – 296 zvalených kolov

9. miesto – város Isaszeg – 235 zvalených kolov

 

Jednotlivci:

1. miesto – Aleš Svoboda – starosta mesta Hořice – 162 zvalených kolov

2. miesto – Zbigniew Suwada – zástupca gminy Jablonka – 151 zvalených kolov

3. miesto – Jakub Juris – MAS ORAVA – 145 zvalených kolov

V europe je sila-kolky

V europe je sila-kolky-vitazi

v europe je sila_kolky

v europe je sila_kolky


 
 

Oznam

V súlade s ustanovením § 13a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) Vám ako občanom mesta Trstená oznamujeme, že dňom 9. 11. 2016 podľa § 13a ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení Ing. Jurajovi Bernaťákovi zanikol mandát primátora mesta.

Dňa 8. 11. 2016 bola na základe poverenia primátora Ing. Juraja Bernaťáka poverená zastupovaním  primátora mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, a to počnúc dňom 8. 11. 2016 do skončenia volebného obdobia.


 

Nové knihy v knižnici

Posledná nádielka kníh pod vianočný stromček pre našich čitateľov

logo_fond na podporu umenia


Mestská knižnica v Trstenej prináša posledné knižné darčeky pre našich čitateľov. Tituly ako Trhlina od Kariku, Svet podľa Filka, Kontraktor, novinku od Dominika Dána Smrť na druhom brehu, Eva ...viac...

Zverejnené 20.12.2016 -mb-


 

Zoznam nových kníh v Mestskej knižnici Trstená

logo

Novinky v knižnici finančne podporené
"Fondom na podporu umenia"

Knižnica tento rok získala dotáciu vo výške 2400 € z Fondu na podporu umenia. Knihy nakupujeme tak, aby sme vyhov ...viac...

Zverejnené 20.12.2016 -mb-


 

Spolu pomôžeme

Spoločne dokážeme obnoviť požiarom zničené OCM v Ústí!

Oravské centrum mládeže

Pre tých, ktorí hľadajú spôsob ako pomôcť Oravskému centru mládeže po pondelkovom požiari dávame do pozornosti možnosť prispieť finančným darom! Viac informácií nájdete na tomto linku:
https://ozviac.darujme.sk/1333/
Ďalšie informácie o celom dianí nájdete tu:
https://www.facebo ...viac...

Zverejnené 28.10.2016 -mb-


 

Odpadové hospodárstvo

Oznámenie

Mesto Trstená  v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Zb. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informuje občanov o  zámere „Zariadenie na zber odpadov mesta Trstená,“ od navrhovateľa Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená.
Uvedený zámer o navrhovanej ...viac...

Zverejnené 28.10.2016 -mb-


 

Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Mestskej knižnici Trstená do 11.11.2016


 

Partnerské mestá

Hořice
Česká republika
Isaszeg
Maďarská republika
Jablonka
Poľská republika
Nový
Hrozenkov

Česká republika
Žarnovica
Slovenská republika
Želiezovce
Slovenská republika
Žirovnice
Česká republika
Mesto Hořice - Česká republika Mesto Isaszeg - Maďarská republika Mesto Jablonka - Poľsko Mesto Nový Hrozenkov - Česká republika Mesto Žarnovica Mesto Želiezovce Mesto Žirovnice - Česká republika

 


 
ÚvodÚvodná stránka