Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácia o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Trstenej - odborný referent na oddelení výstavby a životného prostredia

Informácia o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Trstenej - odborný referent na oddelení výstavby a životného prostrediaVytlačiť
 

Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená

v súlade s ust. § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Trstenej:

odborný referent na oddelení výstavby a životného prostredia

Kvalifikačné predpoklady:

 • min. stredné odborné vzdelanie s maturitou stavebného zamerania

 

Ďalšie požadované predpoklady:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony
 • komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, organizačné schopnosti, odolnosť voči stresu
 • znalosť práce s PC  (Word, EXCEL, internet)
 • znalosť právnej legislatívy v oblasti samosprávy, stavebného zákona, správneho zákona,  zákona o pozemných komunikáciách
 • prax v oblasti stavebného konania, prenesený výkon štátnej správy - výhoda

 

Náplň práce:

 • rieši odborné úlohy v oblasti stavebného poriadku
 • zabezpečuje úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy
 • vedie územné, stavebné a kolaudačné konania
 • vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby, o využití územia, stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia v súlade s platnou legislatívou
 • povoľuje terénne úpravy, zmeny v spôsobe užívania stavby, v jej prevádzkovom zariadení
 • povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a terénnych úprav
 • vedie konania vo veci priestupkov proti stavebnému zákonu
 • vykonáva odborné úlohy na úseku územnej prípravy, územného plánu a architektúry
 • vykonáva odborné úlohy na úseku investičnej výstavby, rekonštrukcie a modernizácie vlastných stavieb a zariadení
 • vykonáva odborné úlohy v oblasti dopravy a cestného hospodárstva
 • vykonáva odborné úlohy v oblasti ochrany ovzdušia a ochrany prírody a krajiny

 

Druh pracovného miesta:

 • hlavný pracovný pomer na dobu určitú (zastupovanie zamestnanca počas materskej a rodičovskej dovolenky)

 

Miesto výkonu práce:

 • Mestský úrad v Trstenej a mesto Trstená

 

Predpokladaný termín nástupu:

 • jún - júl 2018

 

Funkčný plat:

 • funkčný plat v zmysle Zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v spojení s prílohou č. 1 Nariadenia vlády č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 630,00 Eur

 

Záujemcovia predložia:

 • písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný životopis, motivačný list
 • kópiu dokladov o dosiahnutom vzdelaní (vrátane certifikátov, osvedčení, odbornej spôsobilosti a pod.)
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberu v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti

 

V prípade záujmu doručte žiadosť spolu s požadovanými dokladmi do 15. júna 2018, 14:00 hod. na adresu: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená, alebo osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Trstenej. Obálku označte heslom „VM – VaŽP“. Rozhoduje dátum doručenia.

PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková,                                                                         primátorka mesta

 


 
 

Aktuality

VO VEŽI

vo vezi

  pozývame Vás na novú brisknú komédiu z prostredia malomesta pod názvom „VO VEŽI“ podľa textu známe ...viac...

Zverejnené 11.5.2018 -mb-


 

Deň Matiek

Besiedka

Materská škola, Puškinova a Západ, Trstená
Vás pozýva na besiedku ku Dňu Matiek.
Kedy: ...viac...

Zverejnené 4.5.2018 -mb-


 

Besiedka plná zábavy

besiedka

Materská škola, Oslobodenia 941, Trstená
Vás pozýva na besiedku plnú zábavy - MADAGASKAR,
...viac...

Zverejnené 4.5.2018 -mb-


 

Peter Lipa & Band

Peter Lipa Band

Mesto Trstená Vás pozýva na koncert
Peter Lipa & Band
Kedy:    19.06.2018 o 19:00 hod. ...viac...

Zverejnené 24.4.2018 -mb-


 

Zmena termínu

 Predstavenie Paci Pac - Pesničková Encyklopédia Turné 2018, ktoré sa malo konať dňa 13.4.2018 o 17: ...viac...

Zverejnené 11.4.2018 -mb-


 

Dilongova Trstená 2018

Dilongova Trstena 2018

1. júna 2018 (piatok) sa koná v Trstenej (na Orave) XXVII. ročník Dilongovej Trstenej – celoštátnej ...viac...

Zverejnené 3.4.2018 -mb-


 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ A DAŇ ZA PSA V ROKU 2018

 Občanom dávame do pozornosti termín na podanie priznania k dani z nehnuteľností, ktorý je podľa zák ...viac...

Zverejnené 17.1.2018 -mb-


 

Cintorínske a pohrebné služby po novom

 Mestské zastupiteľstvo schválilo dňa 12.12.2017 nový prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Trstená ...viac...

Zverejnené 13.1.2018 -mb-


 

Oznamy

Bežecký pretek – „Beh nás vráti k Starej Mati“

bezecky pretek

... beh nás vráti k Starej Mati ...
Organizátor:   ELKOND HHK, Trstená
Miesto a čas: Ora ...viac...

Zverejnené 18.5.2018 -mb-


 

Charitatívny športový turnaj

sportovy turnaj

 Slovenský skauting, 10. zbor Trstená Vás srdečne pozýva na charitatívny športový turnaj, ktorý sa b ...viac...

Zverejnené 18.5.2018 -mb-


 

DHZ Trstená Vás pozýva na

majales.jpg

2. Hasičský Majáles
Kedy: 25. mája 2018 v Dom kultúry Trstená o 19:00
Vstupné: 2 €
...viac...

Zverejnené 15.5.2018 -mb-


 

HLASUJTE ZA ZELENÚ MATERSKÚ ŠKOLU PRE VAŠE DETI – EP PUŠKINOVA

-  zákazníci prostredníctvom hlasovania na predajniach v termíne od 01.05. do 01.06.2018 zahlasujú z ...viac...

Zverejnené 7.5.2018 -mb-


 

Futbalový klub Slovan Trstená

Vás srdečne pozýva na 25. kolo zápasu sezóny 2017/2018 dospelých,
ktorý sa odohrá v nedeľu 27 ...viac...

Zverejnené 7.5.2018 -mb-


 

Karpatský pretek kuriérov

pretek kurierov

  Tri krajiny, šesť dní, sedem etáp, 22 horských prémií a takmer 950 kilometrov. Takto v skratke by ...viac...

Zverejnené 4.5.2018 -mb-


 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Dolnom Kubíne v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 ...viac...

Zverejnené 19.4.2018 -mb-


 

Vážení občania,

 Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu v Banskej Bystrici pripravuje monografiu „Vladim ...viac...

Zverejnené 7.4.2018 -mb-


 

 

Participácia občanov na rozvoji mesta - 2018

Spomienky na časy vojny v Trstenej

spomienky na vojny

  Mladí ľudia už málo vnímajú hrôzu vojny. Aj keď sa o tom učia v škole, sú to pre nich neosobné a vzdialené fakty. Medzi členmi kultúrnej komisie padol návrh, či by sa dala pripraviť akcia, ktorá by ...viac...

Zverejnené 7.5.2018 -mb-


 

Tradícia stavanie mája na sídlisku Západ

stavanie maja

 Aj tento rok vďaka Participácii občanov na rozvoji mesta na sídlisku Západ ožili tradície stavania mája. Poslanci spolu s členmi komisie sídliska Západ - p. Rehákovou a p. Záhradníkovou pripravili pr ...viac...

Zverejnené 4.5.2018 -mb-


 

Rozpis programu Kina Mier na mesiac jún 2018


 

Prehľad kultúrnych a športových podujatí - máj


 

 

Udialo sa v našom meste

Noc vo veži 2018

noc vo vezi

 Čaro svetiel
 Aj tento rok sa v Trstenej konala tajomná noc, kedy Kostol sv. Martina, presne ...viac...


 

Deň učiteľov v meste Trstená

den ucitelov

 Dňa 11. apríla sme si v našom meste pripomenuli sviatok Dňa učiteľov.
 A kto je učiteľ? Je t ...viac...


 

Reprezentačný ples mesta Trstená

odovzdanie

 Reprezentačný ples mesta Trstená, ktorý tradične uzatvoril plesovú sezónu, sa uskutočnil dňa 10. fe ...viac...


 

Návšteva z MŠ

návsteva z MS

 Vo štvrtok, 28. septembra 2017, navštívili žiaci z III. triedy MŠ Oslobodenia budovu Mestského úrad ...viac...


 

Otvorenie multifunkčného ihriska

otvorenie ihriska

  Dňa 6. septembra 2017 sme slávnostne otvorili úplne nové multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádza v ...viac...


 

Participácia občanov na rozvoji mesta - 2017

Spoznávame Slovensko, spoznávame Oravu /slovenskú i poľskú/, spoznávame Trstenú

participacia

 Jeden z pohodových utorkov mesiaca október 2017 – konkrétne 17. 10. 2017 - sa členovia výboru Miestneho odboru Matice Slovenskej v Trstenej stretli vo výstavnej miestnosti Domu kultúry v Trstenej, ab ...viac...


 

Zeleň okolo nás

P1020501.JPG

  Obyvatelia bytových domov č. 624, 625 a 626 na ulici Oravickej sa tiež rozhodli zapojiť do vyhlásenej Participácie občanov na rozvoji mesta. V celkovej sume 300 eur sme zakúpili stálo zelený porast ...viac...


 

Výtvarné a pracovné aktivity pre deti, mládež a osoby zdravotne postihnuté - Centruško

centrusko

 Aj Centruškári sa rozhodli zapojiť do Participácie občanov na rozvoji mesta a ich zámer  Výtvarné a pracovné aktivity pre deti, mládež a osoby zdravotne postihnuté - Centruško bol schválený. Handicap ...viac...


 

Revitalizácia verejného priestranstva na sídlisku Stred v Trstenej

lavicka

 Cieľom zámeru bolo prostredníctvom revitalizácie verejného priestranstva na sídlisku Stred v Trstenej vytvoriť „Oddychovo – relaxačnú zónu“ pre plnohodnotné trávenie voľného času a stretávanie sa mie ...viac...


 

Obnova basketbalového ihriska na sídlisku Západ

basketbalove ihrisko

  Aj Trstenský mládežnícky parlament sa zapojil do Participácie občanov na rozvoji mesta. Rozhodli sme sa, že trochu obnovíme basketbalové ihrisko na sídlisku Západ, ktoré využívajú hlavne mladí ľudia ...viac...


 

Oznámenie - Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK

 Oznamenie_ZSK.pdf (52.3 kB) Oznamenie_ZSK.pdf (52.3 kB)

 

Za autobusy do Poľska vo verejnom záujme

Petícia za vytvorenie prihraničnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme medzi Žilinským krajom a Malopoľským vojvodstvom.

Informácie o petícii


 

Harmonogram zberu odpadov v meste Trstená rok 2018


 

Nové knihy v knižnici

Nové časopisy v knižnici

urob si sam

 Urob si sám - Hobby mesačník je najčítanejší časopis pre domácich majstrov na Slovensku. Je určený všetkým aktívnym a zručným ľuďom, ktorí radi svojpomocne vyrábajú originálne a užitočné predmety a n ...viac...

Zverejnené 20.3.2018 -mb-


 

Zoznam nových kníh v Mestskej knižnici Trstená

logo

Novinky v knižnici finančne podporené
"Fondom na podporu umenia"

Knižnica tento rok získala dotáciu vo výške 2400 € z Fondu na podporu umenia. Knihy nakupujeme tak, aby sme vyhov ...viac...

Zverejnené 20.12.2016 -mb-
Aktualizované: 4.4.2017 -mb-


 

Spolu pomôžeme

Spoločne dokážeme obnoviť požiarom zničené OCM v Ústí!

Oravské centrum mládeže

Pre tých, ktorí hľadajú spôsob ako pomôcť Oravskému centru mládeže po pondelkovom požiari dávame do pozornosti možnosť prispieť finančným darom! Viac informácií nájdete na tomto linku:
https://ozviac.darujme.sk/1333/
Ďalšie informácie o celom dianí nájdete tu:
https://www.facebo ...viac...

Zverejnené 28.10.2016 -mb-


 

Partnerské mestá

Hořice
Česká republika
Isaszeg
Maďarská republika
Jablonka
Poľská republika
Ozorków
Poľská republika
Žarnovica
Slovenská republika
Želiezovce
Slovenská republika
Žirovnice
Česká republika
Mesto Hořice - Česká republika Mesto Isaszeg - Maďarská republika Mesto Jablonka - Poľsko city ozorkow.png Mesto Žarnovica Mesto Želiezovce Mesto Žirovnice - Česká republika

 


 
ÚvodÚvodná stránka