Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Odkaz Mons. Viktora Trstenského pre spoločnosť na Slovensku

MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIE

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická č. 17 , 842 13 B r a t i s l a v a
M I M O R I A D N E   N Ú D Z O V É   O P A T R E N I E
Na základe § 6 ods. ...viac...

Zverejnené 24.2.2017 -mb-


 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby primátora mesta Trstená


 

DAŇOVÝ ÚRAD ŽILINA - oznámenie o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní k Dani z príjmov právnických a fyzických osôb


 

Podmienky prijatia dieťaťa do cirkevnej materskej školy v školskom roku 2017/2018


 

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ Oslobodenia 941, 028 01 Trstená v školskom roku 2017/2018


 

Oznámenie - Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK

 Oznamenie_ZSK.pdf (52.3 kB) Oznamenie_ZSK.pdf (52.3 kB)

 

Rozpis programu Kina Mier na mesiac marec 2017


 

Za autobusy do Poľska vo verejnom záujme

Petícia za vytvorenie prihraničnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme medzi Žilinským krajom a Malopoľským vojvodstvom.

Informácie o petícii


 

Oprava textu v Trstenskom hlase č.1, marec 2017

Oznamujeme občanom mesta Trstená, že v Trstenskom hlase č.1, marec 2017 vznikla tlačová chyba na strane 2 pri číslovaní jednotlivých volebných okrskov. Okrsky sú očíslované štandardne ako je zaužívané – viď príloha. V doručených oznámeniach je číslo okrsku správne. Ďakujeme za pochopenie.
 oprava TH.pdf (144.7 kB) oprava TH.pdf (144.7 kB)

 

Harmonogram zberu odpadov v meste Trstená rok 2017


 

Odkaz Mons. Viktora Trstenského pre spoločnosť na SlovenskuVytlačiť
 

Dňa 10. decembra 2016 v sobotu sa konala spomienková slávnosť pri príležitosti 10. výročia od úmrtia Mons. Viktora Trstenského (1908 – 2006), významného trstenského rodáka, rímskokatolíckeho kňaza, trpiteľa za vieru, politického väzňa, literáta a horlivého obrancu ľudských i náboženských práv v období komunistickej neslobody. Celá táto slávnosť sa niesla v duchu myšlienky: Odkaz Mons. Viktora Trstenského pre spoločnosť na Slovensku.

 O 9,45 hodine bolo položenie venca pri pamätnej tabuli na dome Mons. Viktora Trstenského za účasti vedenia mesta, zástupcov cirkevnej obce a vedenia farnosti ako aj pozvaných hostí i občanov mesta Trstená. Od 10,00 hodiny sa konala konferencia venovaná tejto osobnosti novodobých dejín nášho mesta. Celé toto spoločensko-kultúrne podujatie sa konalo v sále Kina Mier v Dome kultúry v Trstenej. Za mesto Trstená sa prihovorila zástupkyňa primátora mesta PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, ktorá vyzdvihla osobitným spôsobom príkladný a nasledovania život Mons. Viktora Trstenského. Na úvod zaznel súborný cyklus skladieb klasickej hudby vo vynikajúcom podaní a interpretácií žiakov - akordeónistov zo Základnej umeleckej školy v Trstenej. Žiaci a učitelia zo Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga si pripravili videoprezentáciu, v ktorej predstavili zložité životné osudy a peripetie Mons. Viktora Trstenského.

Členovia farského ochotníckeho divadla si pripravili scénku, v ktorej brilantným spôsobom uviedli niektoré momenty zo života tohto nášho rodáka. V odbornej časti vystúpili: cirkevný historik HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. (Teologický inštitút Spišská Kapitula) s príspevkom Biografický profil Mons. Viktora Trstenského. Poukázal na viaceré problémy, ktoré je potrebné ešte archívnym výskumom objasniť a pripomenul, že Mons. Viktor Trstenský bol skutočným aristokratom slobody. Mgr. Patrik Dubovský, PhD. za Ústav pamäti národa z Bratislavy fundovaným spôsobom prezentoval svoj príspevok s názvom: Mons. Viktor Trstenský  v zápase s komunistickou Štátnou bezpečnosťou. Tretím prednášateľom mal byť prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. z Katedry histórie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý sa ospravedlnil pre pracovné zaneprázdnenie. Všetky konferenčné príspevky budú vypublikované ako samostatná príloha Trstenského hlasu.

Vyvrcholením celej slávnosti bola svätá omša, ktorej predsedal prof. František Trstenský. Svätá omša bola koncelebrovaná pozvanými kňazmi – rodákmi ako aj kňazmi, ktorí pôsobia na území miestnej farnosti. Túto liturgickú slávnosť sprevádzal svojim vystúpením aj spevácky zbor Tristianus. V homílii prof. František Trstenský vyzdvihol najmä kňazské aspekty života Mons. V. Trstenského. Po skončení slávnostnej svätej omše v rehoľnom dome Kongregácie školských sestier sv. Františka bola sprístupnená pamätná izba Mons. Viktora Trstenského. Život a dielo Mons. Viktora Trstenského nestačí si len pripomínať, ale jeho myšlienky treba aj dnes aktualizovať a uvádzať do praktického života, aby sloboda, za ktorú trpel, nezostala len prázdnym pojmom.

link na film o mons.:

https://www.youtube.com/watch?v=x3SGwGimYgk

 


 
 

Oznam

V súlade s ustanovením § 13a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) Vám ako občanom mesta Trstená oznamujeme, že dňom 9. 11. 2016 podľa § 13a ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení Ing. Jurajovi Bernaťákovi zanikol mandát primátora mesta.

Dňa 8. 11. 2016 bola na základe poverenia primátora Ing. Juraja Bernaťáka poverená zastupovaním  primátora mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, a to počnúc dňom 8. 11. 2016 do skončenia volebného obdobia.


 

Nové knihy v knižnici

Posledná nádielka kníh pod vianočný stromček pre našich čitateľov

logo_fond na podporu umenia


Mestská knižnica v Trstenej prináša posledné knižné darčeky pre našich čitateľov. Tituly ako Trhlina od Kariku, Svet podľa Filka, Kontraktor, novinku od Dominika Dána Smrť na druhom brehu, Eva ...viac...

Zverejnené 20.12.2016 -mb-


 

Zoznam nových kníh v Mestskej knižnici Trstená

logo

Novinky v knižnici finančne podporené
"Fondom na podporu umenia"

Knižnica tento rok získala dotáciu vo výške 2400 € z Fondu na podporu umenia. Knihy nakupujeme tak, aby sme vyhov ...viac...

Zverejnené 20.12.2016 -mb-


 

Spolu pomôžeme

Spoločne dokážeme obnoviť požiarom zničené OCM v Ústí!

Oravské centrum mládeže

Pre tých, ktorí hľadajú spôsob ako pomôcť Oravskému centru mládeže po pondelkovom požiari dávame do pozornosti možnosť prispieť finančným darom! Viac informácií nájdete na tomto linku:
https://ozviac.darujme.sk/1333/
Ďalšie informácie o celom dianí nájdete tu:
https://www.facebo ...viac...

Zverejnené 28.10.2016 -mb-


 

Odpadové hospodárstvo

Oznámenie

Mesto Trstená  v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Zb. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informuje občanov o  zámere „Zariadenie na zber odpadov mesta Trstená,“ od navrhovateľa Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená.
Uvedený zámer o navrhovanej ...viac...

Zverejnené 28.10.2016 -mb-


 

Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Mestskej knižnici Trstená do 11.11.2016


 

Partnerské mestá

Hořice
Česká republika
Isaszeg
Maďarská republika
Jablonka
Poľská republika
Nový
Hrozenkov

Česká republika
Žarnovica
Slovenská republika
Želiezovce
Slovenská republika
Žirovnice
Česká republika
Mesto Hořice - Česká republika Mesto Isaszeg - Maďarská republika Mesto Jablonka - Poľsko Mesto Nový Hrozenkov - Česká republika Mesto Žarnovica Mesto Želiezovce Mesto Žirovnice - Česká republika

 


 
ÚvodÚvodná stránka