Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodárstvo

Oznámenie

Mesto Trstená  v súlade s § 6 ods.5  zákona č. 24/2006 Zb. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe oznámenia Okresného úradu Tvrdošín, odboru starostlivosti o životné prostredie informuje občanov o strategickom dokumente „Územný plán mesta Trstená – Zmeny a doplnky č.2“.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Trstená – Zmeny a doplnky č.2“ je zverejnené na internetovej stránke mesta Trstená aj na webe ministerstva životného prostredia:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-trstena-zmeny-doplnky-c-2

Písomné stanovisko k oznámeniu je možné doručiť na adresu: Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín, najneskôr  do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.


 

Vývoz separovaného odpadu

Vývoz separovaného odpadu – plastov, tetrapackov, skla a kovových obalov od rodinných aj bytových domov sa uskutoční  dňa  06.12.2016 (v utorok).

Vývoz papiera od rodinných aj bytových domov bude prebiehať dňa 22.12.2016. Vrecia so separovaným odpadom je potrebné vyložiť ku kuka nádobám v deň vývozu už o 6.00 hod. ráno.


 
ÚvodÚvodná stránka