Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Organizačné normy

Organizačné normy

Pracovný poriadok.
 Pracovny_poriadok.pdf (172 kB) (172 kB)

 
Organizačný poriadok.
 Organizacny poriadok.pdf (199.1 kB) (199.1 kB)

 
Etický kódex zamestnanca.
 Eticky kodex zamestnanca.pdf (254.8 kB) (254.8 kB)

 
Registratúrny poriadok.
 Registraturny_poriadok.pdf (416.5 kB) (416.5 kB)

 
Sadzobník správnych poplatkov.
 Sadzobnik spravnych poplatkov.pdf (326.8 kB) (326.8 kB)

 
Štatút Oravskej Priehrady.
 Statut_oravskej_priehrady.pdf (109.1 kB) (109.1 kB)

 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trstená.
 Zasady hospodarenia a nakladania s majetkom mesta.pdf (357.1 kB) (357.1 kB)

 
Rokovací poriadok MsZ Trstená.
 Rokovaci poriadok MsZ Trstena.pdf (358.3 kB) (358.3 kB)

 
Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Trstenej.
 Zasady odmenovania poslancov MsZ v Trstenej.pdf (158.4 kB) (158.4 kB)

 
Smernica mesta Trstená o postupe pri predkladaní oznámení funkcií.
 Smernica mesta Trstena o postupe pri predkladani oznameni funkcii.pdf (352.1 kB) (352.1 kB)

 
Uzatváranie nájomných zmlúv rozpočtovými organizáciami.
 Uzatvaranie najomnych zmluv rozpoctovymi organizaciami.pdf (83.6 kB) (83.6 kB)

 
Cenník prác, služieb a krátkodobého prenájmu nebytových priestorov a hnuteľného majetku mesta Trstená.
 Cennik prac a sluzieb poskytovanych MsU.pdf (228.7 kB) (228.7 kB)

 
Prevádzkový poriadok zariadenia na zber odpadov
 Prevadzkový poriadok zariadenia na zber odpadov Oddelenia sluzieb.pdf (97.2 kB) (97.2 kB)

 
Prevádzkový poriadok pohrebiska.
 Prevadzkovy poriadok pohrebisk.pdf (429.9 kB) (429.9 kB)

 

Trstenské technické služby - T T S, s.r.o.

Cenník prác a služieb poskytovaných Trstenskými technickými službami - TTS, s.r.o.
 Cennik prac a služieb poskytovanych TTS, s.r.o..pdf (107.5 kB) (107.5 kB)

 
ÚvodÚvodná stránka