Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

PARTICIPÁCIA OBČANOV NA ROZVOJI MESTAVytlačiť
 

Participacia

Na základe schváleného rozpočtu na rok 2017 mesto Trstená poskytne finančné prostriedky v hodnote 6 000,- Eur, o použití ktorých môžu rozhodnúť občania mesta Trstená prostredníctvom predloženia svojho zámeru a jeho realizácie.

Zámer môžu predkladať neformálne skupiny občanov (2 a viac ľudí) v týchto oblastiach:

OBLASTI ZÁMERU PRIORITA ZÁMERU
kultúra

prezentácia mesta rôznou formou (literárna a publikačná činnosť, grafika, fotografie, video prezentácie, výstavy...)

podujatia verejného charakteru týkajúce sa kultúry organizované v meste Trstená (koncert, vystúpenie...)

alternatívne podujatia (workshopy, okrúhle stoly,...)
športové aktivity rozvoj masovej a rekreačnej športovej aktivity (turnaje, súťaže,...)
humanitná a charitatívna činnosť podpora aktivít pre zdravotne postihnuté a sociálne znevýhodnené osoby
zlepšenie kvality životného prostredia v meste viditeľné zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev (údržba verejnej zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov, stromčekov, výroba a nákup kvetináčov, lavičiek a predmetov zlepšujúcich kvalitu životného prostredia,...)

 

Zámer môžete predkladať v termíne od 15. 2. 2017 do 31. 3. 2017

Na jeden zámer je možné získať max. 300,- Eur. Zámery budú vyhodnotené do 30. 4. 2017 výberovou komisiou. Následne bude podpísaná Dohoda o spolupráci medzi zodpovednou osobou, ktorá bude zastupovať neformálnu skupinu občanov a mestom Trstená.

Doba realizácie zámeru je od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017, zároveň je potrebné do 30. 9. 2017 vykonať aj vyúčtovanie.

Svoje zámery môžete posielať:

V prípade otázok môžete kontaktovať RNDr. Martinu Harkabuzovú – telefón 043/53 10 124

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka