Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka mesta Trstená

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby primátora mesta Trstená


 

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ Oslobodenia 941, 028 01 Trstená v školskom roku 2017/2018


 

Rozpis programu Kina Mier na mesiac február 2017


 

Jarné prázdniny v kine Mier Trstená


 

Valné zhromaždenie Mestského športového klubu

Výkonný výbor Mestského športového klubu Trstená pozýva všetkých svojich členov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 23. februára 2017 v zasadačke Mestského úradu v Trstenej so začiatkom o 16.30 hod. Bližšie informácie vám poskytnú v informačnom centre, prípadne na e-mailovej adrese info@oravatic.sk

 

Za autobusy do Poľska vo verejnom záujme

Petícia za vytvorenie prihraničnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme medzi Žilinským krajom a Malopoľským vojvodstvom.

Informácie o petícii


 

Harmonogram zberu odpadov v meste Trstená rok 2017


 

PARTICIPÁCIA OBČANOV NA ROZVOJI MESTAVytlačiť
 

Participacia

Na základe schváleného rozpočtu na rok 2017 mesto Trstená poskytne finančné prostriedky v hodnote 6 000,- Eur, o použití ktorých môžu rozhodnúť občania mesta Trstená prostredníctvom predloženia svojho zámeru a jeho realizácie.

Zámer môžu predkladať neformálne skupiny občanov (2 a viac ľudí) v týchto oblastiach:

OBLASTI ZÁMERU PRIORITA ZÁMERU
kultúra

prezentácia mesta rôznou formou (literárna a publikačná činnosť, grafika, fotografie, video prezentácie, výstavy...)

podujatia verejného charakteru týkajúce sa kultúry organizované v meste Trstená (koncert, vystúpenie...)

alternatívne podujatia (workshopy, okrúhle stoly,...)
športové aktivity rozvoj masovej a rekreačnej športovej aktivity (turnaje, súťaže,...)
humanitná a charitatívna činnosť podpora aktivít pre zdravotne postihnuté a sociálne znevýhodnené osoby
zlepšenie kvality životného prostredia v meste viditeľné zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev (údržba verejnej zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov, stromčekov, výroba a nákup kvetináčov, lavičiek a predmetov zlepšujúcich kvalitu životného prostredia,...)

 

Zámer môžete predkladať v termíne od 15. 2. 2017 do 31. 3. 2017

Na jeden zámer je možné získať max. 300,- Eur. Zámery budú vyhodnotené do 30. 4. 2017 výberovou komisiou. Následne bude podpísaná Dohoda o spolupráci medzi zodpovednou osobou, ktorá bude zastupovať neformálnu skupinu občanov a mestom Trstená.

Doba realizácie zámeru je od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017, zároveň je potrebné do 30. 9. 2017 vykonať aj vyúčtovanie.

Svoje zámery môžete posielať:

V prípade otázok môžete kontaktovať RNDr. Martinu Harkabuzovú – telefón 043/53 10 124

 


 
 

Oznam

V súlade s ustanovením § 13a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) Vám ako občanom mesta Trstená oznamujeme, že dňom 9. 11. 2016 podľa § 13a ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení Ing. Jurajovi Bernaťákovi zanikol mandát primátora mesta.

Dňa 8. 11. 2016 bola na základe poverenia primátora Ing. Juraja Bernaťáka poverená zastupovaním  primátora mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, a to počnúc dňom 8. 11. 2016 do skončenia volebného obdobia.


 

Nové knihy v knižnici

Posledná nádielka kníh pod vianočný stromček pre našich čitateľov

logo_fond na podporu umenia


Mestská knižnica v Trstenej prináša posledné knižné darčeky pre našich čitateľov. Tituly ako Trhlina od Kariku, Svet podľa Filka, Kontraktor, novinku od Dominika Dána Smrť na druhom brehu, Eva ...viac...

Zverejnené 20.12.2016 -mb-


 

Zoznam nových kníh v Mestskej knižnici Trstená

logo

Novinky v knižnici finančne podporené
"Fondom na podporu umenia"

Knižnica tento rok získala dotáciu vo výške 2400 € z Fondu na podporu umenia. Knihy nakupujeme tak, aby sme vyhov ...viac...

Zverejnené 20.12.2016 -mb-


 

Spolu pomôžeme

Spoločne dokážeme obnoviť požiarom zničené OCM v Ústí!

Oravské centrum mládeže

Pre tých, ktorí hľadajú spôsob ako pomôcť Oravskému centru mládeže po pondelkovom požiari dávame do pozornosti možnosť prispieť finančným darom! Viac informácií nájdete na tomto linku:
https://ozviac.darujme.sk/1333/
Ďalšie informácie o celom dianí nájdete tu:
https://www.facebo ...viac...

Zverejnené 28.10.2016 -mb-


 

Odpadové hospodárstvo

Oznámenie

Mesto Trstená  v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Zb. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informuje občanov o  zámere „Zariadenie na zber odpadov mesta Trstená,“ od navrhovateľa Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená.
Uvedený zámer o navrhovanej ...viac...

Zverejnené 28.10.2016 -mb-


 

Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Mestskej knižnici Trstená do 11.11.2016


 

Partnerské mestá

Hořice
Česká republika
Isaszeg
Maďarská republika
Jablonka
Poľská republika
Nový
Hrozenkov

Česká republika
Žarnovica
Slovenská republika
Želiezovce
Slovenská republika
Žirovnice
Česká republika
Mesto Hořice - Česká republika Mesto Isaszeg - Maďarská republika Mesto Jablonka - Poľsko Mesto Nový Hrozenkov - Česká republika Mesto Žarnovica Mesto Želiezovce Mesto Žirovnice - Česká republika

 


 
ÚvodÚvodná stránka