Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

SVETOVÝ DEŇ OBLIČIEK 9. MARCA 2017: OCHORENIE OBLIČIEK A OBEZITA

MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIE

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická č. 17 , 842 13 B r a t i s l a v a
M I M O R I A D N E   N Ú D Z O V É   O P A T R E N I E
Na základe § 6 ods. ...viac...

Zverejnené 24.2.2017 -mb-


 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby primátora mesta Trstená


 

DAŇOVÝ ÚRAD ŽILINA - oznámenie o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní k Dani z príjmov právnických a fyzických osôb


 

Podmienky prijatia dieťaťa do cirkevnej materskej školy v školskom roku 2017/2018


 

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ Oslobodenia 941, 028 01 Trstená v školskom roku 2017/2018


 

Oznámenie - Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK

 Oznamenie_ZSK.pdf (52.3 kB) Oznamenie_ZSK.pdf (52.3 kB)

 

Rozpis programu Kina Mier na mesiac marec 2017


 

Za autobusy do Poľska vo verejnom záujme

Petícia za vytvorenie prihraničnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme medzi Žilinským krajom a Malopoľským vojvodstvom.

Informácie o petícii


 

Oprava textu v Trstenskom hlase č.1, marec 2017

Oznamujeme občanom mesta Trstená, že v Trstenskom hlase č.1, marec 2017 vznikla tlačová chyba na strane 2 pri číslovaní jednotlivých volebných okrskov. Okrsky sú očíslované štandardne ako je zaužívané – viď príloha. V doručených oznámeniach je číslo okrsku správne. Ďakujeme za pochopenie.
 oprava TH.pdf (144.7 kB) oprava TH.pdf (144.7 kB)

 

Harmonogram zberu odpadov v meste Trstená rok 2017


 

SVETOVÝ DEŇ OBLIČIEK 9. MARCA 2017: OCHORENIE OBLIČIEK A OBEZITAVytlačiť
 

Obézni ľudia majú až sedemkrát vyšší predpoklad na chronické ochorenie obličiek

Témou 12. svetového dňa obličiek je obezita ako rizikový faktor pre ochorenie obličiek. Toto civilizačné ochorenie je právom označované za epidémiu tretieho tisícročia. Na celom svete žije okolo 600 miliónov obéznych ľudí, na Slovensku je ľudí s nadváhou alebo obezitou okolo 55 %. Okrem srdcových a cievnych chorôb je práve obezita rizikovým faktorom ohrozujúcim zdravie našich obličiek. Ambasádorom tohoročného svetového dňa obličiek organizovaného spoločnosťou B. Braun Avitum sa stal rodák z Oravy a majster Slovenska v kulturistike Roman Vavrečan. „Dobrá fyzická kondícia nepredstavuje základ len mojej profesie, ale aj zdravia všeobecne. Nielen športovci by mali dbať na to, aby si ju udržali. Obezita totiž neprichádza zo dňa na deň. Ak budeme trochu myslieť na to, čo jeme, a občas sa hýbať, môžeme jej bez problémov predísť. Osobne si tiež nechám vyšetriť obličky a odporúčam všetkým, aby svojmu zdraviu venovali pár minút a zašli si na preventívnu prehliadku,“ hovorí Roman Vavrečan. Spoločnosť B. Braun Avitum toho roku prichádza aj s novým on-line diagnostickým nástrojom pre lekárov – „obličkovou kalkulačkou“ pre odborníkov.

OBEZITA VEDIE K POŠKODENIU OBLIČIEK

Najznámejším spôsobom merania obezity je tzv. body mass index (BMI). Každý štvrtý Slovák má BMI v rozpätí 25 a 30 a trpí nadváhou. Rovnaký počet ľudí na Slovensku má BMI vyšší ako 30. Tu už lekári hovoria o obezite. V prípade BMI nad 40 ide o ťažký stupeň obezity s mimoriadne vysokou pravdepodobnosťou ochorení, ktoré bezprostredne ohrozujú život. Najťažší stupeň obezity majú 2 % obyvateľov. U týchto osôb obezita poškodzuje obličky priamo. Väčšinou ale nadmiera tuku poškodzuje obličky nepriamo, a to tak, že vyvoláva cukrovku a vysoký krvný tlak. „Ľudia s BMI nad 40 mávajú nefropatiu takmer istú. Ľudia s nadváhou a obezitou už smerom k poškodeniu obličiek vykročili,“ podotýka popredný český obezitológ a prednosta III. internej kliniky endokrinológie a metabolizmu 1. LF UK a VFN v Prahe prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA. Cukrovka a hypertenzia poškodzujú klbôčka drobných ciev v obličkových telieskach, tzv. glomeruly, ktoré viac nedokážu plniť svoju pôvodnú očisťovaciu funkciu a prepúšťajú do moču aj zložité látky, ako sú bielkoviny. "Pravidelný pohyb - fyzická športová aktivita výrazne znižuje riziko kardiovaskulárnych ochorení a v mnohých prípadoch, aj keď nie vždy priamo, tak nepriamo aj obličkových ochorení. Treba si uvedomiť, že poškodenia vyplývajúce z našej nesprávnej životosprávy sú väčšinou trvalé a nezvratné a lekári liečia už iba ten "funkčný zvyšok" našich chorých orgánov. Preto si myslím, že aj keď heslá typu "Pohybom ku zdraviu!" sa zdajú byť obohratým klišé, nič to nemení na tom, že je to pravda a že zdravý životný štýl a pohyb sú najlepším liekom" dodáva vedúci lekár dialýzy B. Braun Avitum v Trstenej MUDr. Marián Vojtko. Poškodené obličky nebolia, a tak sa na ich vážne poškodenie príde často až vtedy, keď je nenávratne zničených 80 % tkaniva.

Obézni ľudia majú 2-x až 7-x vyššie predpoklady na chronické zlyhanie obličiek. Obličky objemného človeka musia viac pracovať – hovoríme o hyperfiltrácii. Tá má kompenzačný význam, ale v dlhodobom horizonte funkciu obličiek zhoršuje,“ vysvetľuje vedúca nefrologička dialyzačných centier B. Braun Avitum na Slovensku MUDr. Monika Alaxinová, CSc.

OBLIČKOVÁ KALKULAČKA UŽ AJ PRE ODBORNÍKOV

Spoločnosť B. Braun prevádzkuje už dva roky internetové stránky www.oblickovakalkulacka.sk , kde sa záujemci môžu zdarma a z pohodlia domova v priebehu pár minút orientačne otestovať. Doteraz si stránky zobrazilo zhruba 250 tisíc návštevníkov. „Novinkou tohto roku je obličková kalkulačka pre lekárov. Tá pomocou dotazníka vyžadujúceho okrem iného aj hodnoty laboratórnych testov pomôže praktickému lekárovi, diabetológovi alebo urológovi rozhodnúť, či už nastal ten správny čas poslať pacienta do nefrologickej poradne,“ hovorí MUDr. Martin Kuncek, riaditeľ siete dialyzačných stredísk B. Braun Avitum CZ/SK. Ako každý rok sa vo štvrtok 9. marca otvoria pre verejnosť v čase od 8 do 15 hodiny všetky dialyzačné strediská a nefrologické ambulancie B. Braun Avitum na Slovensku. „V tento deň záujemcom na všetkých našich pracoviskách bezplatne a bez objednania vyšetríme obličky a v prípade nutnosti odporučíme ďalší postup. Adresy stredísk sú k dispozícii na stránkach www.svetovydenobliciek.sk“. V minulom roku bolo ďalšie vyšetrenie u praktického lekára alebo priamo v nefrologickej ambulancii odporučené každému štvrtému návštevníkovi. Poškodeniu obličiek sa dá predísť predovšetkým zdravým životným štýlom, obmedzením alkoholu, vyvarovaním sa fajčenia a kvalitným pitným režimom.

 

Lucie Kocourková

B. Braun Medical s.r.o., Praha


 
 

Oznam

V súlade s ustanovením § 13a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) Vám ako občanom mesta Trstená oznamujeme, že dňom 9. 11. 2016 podľa § 13a ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení Ing. Jurajovi Bernaťákovi zanikol mandát primátora mesta.

Dňa 8. 11. 2016 bola na základe poverenia primátora Ing. Juraja Bernaťáka poverená zastupovaním  primátora mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, a to počnúc dňom 8. 11. 2016 do skončenia volebného obdobia.


 

Nové knihy v knižnici

Posledná nádielka kníh pod vianočný stromček pre našich čitateľov

logo_fond na podporu umenia


Mestská knižnica v Trstenej prináša posledné knižné darčeky pre našich čitateľov. Tituly ako Trhlina od Kariku, Svet podľa Filka, Kontraktor, novinku od Dominika Dána Smrť na druhom brehu, Eva ...viac...

Zverejnené 20.12.2016 -mb-


 

Zoznam nových kníh v Mestskej knižnici Trstená

logo

Novinky v knižnici finančne podporené
"Fondom na podporu umenia"

Knižnica tento rok získala dotáciu vo výške 2400 € z Fondu na podporu umenia. Knihy nakupujeme tak, aby sme vyhov ...viac...

Zverejnené 20.12.2016 -mb-


 

Spolu pomôžeme

Spoločne dokážeme obnoviť požiarom zničené OCM v Ústí!

Oravské centrum mládeže

Pre tých, ktorí hľadajú spôsob ako pomôcť Oravskému centru mládeže po pondelkovom požiari dávame do pozornosti možnosť prispieť finančným darom! Viac informácií nájdete na tomto linku:
https://ozviac.darujme.sk/1333/
Ďalšie informácie o celom dianí nájdete tu:
https://www.facebo ...viac...

Zverejnené 28.10.2016 -mb-


 

Odpadové hospodárstvo

Oznámenie

Mesto Trstená  v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Zb. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informuje občanov o  zámere „Zariadenie na zber odpadov mesta Trstená,“ od navrhovateľa Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená.
Uvedený zámer o navrhovanej ...viac...

Zverejnené 28.10.2016 -mb-


 

Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Mestskej knižnici Trstená do 11.11.2016


 

Partnerské mestá

Hořice
Česká republika
Isaszeg
Maďarská republika
Jablonka
Poľská republika
Nový
Hrozenkov

Česká republika
Žarnovica
Slovenská republika
Želiezovce
Slovenská republika
Žirovnice
Česká republika
Mesto Hořice - Česká republika Mesto Isaszeg - Maďarská republika Mesto Jablonka - Poľsko Mesto Nový Hrozenkov - Česká republika Mesto Žarnovica Mesto Želiezovce Mesto Žirovnice - Česká republika

 


 
ÚvodÚvodná stránka