Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bezpečná jeseň života

Bezpečná jeseň života

 Projekt „Bezpečná jeseň života“ bol podporený Ministerstvom vnútra

Slovenskej republiky na financovanie aktivít v oblasti prevencie kriminality

a boja proti kriminalite.

logo MV SRlogo prevencia

   Projekt „Bezpečná jeseň seniorov“ vychádza z predpokladu, že seniori sa stávajú čoraz častejšie terčom podvodníkov a zlodejov, ktorí využívajú ich vek, dôveryhodnosť a neinformovanosť na páchanie trestných činov. Aj v súčasnosti sa stále rozmnožujú prípady, kde starší ľudia sa stávajú obeťami podvodníkov a zlodejov, ktorí ich často oberú o celoživotné úspory či nalákajú na lacné úvery, vysoké výhry, podvody s nehnuteľnosťami alebo lacné kúpy.

  Z tohto dôvodu mesto Trstená podalo žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rámci Výzvy č. VI KMV 2017, ktorého hlavným cieľom bude podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, zameranej na rizikovú skupinu obyvateľov – seniorov v našom meste. Tento náš projekt bol podporený a na základe zmluvy o poskytnutí dotácie nám bola schválená dotácia vo výške 2 000,00 Eur.

    Projekt bude realizovaný prostredníctvom vzdelávacích a preventívnych besied a prednášok, ktoré budú zamerané na riešenie aktuálnych otázok rizikovej skupine obyvateľstva – seniorov s cieľom zníženia a prevencie kriminality.

Témy preventívnych a vzdelávacích aktivít pre seniorov na zníženie kriminality:

  •   Ako prežiť bezpečnú jeseň života
  •   Ako sa nestať obeťou majetkovej trestnej činnosti
  •   Bezpečnosť seniorov nielen na cestách

  Celý projekt budeme realizovať so spolupracujúcimi subjektami ako sú: Okresné riaditeľstvo PZ v Dolnom Kubíne, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Mestská polícia, Červený kríž, miestna organizácia Jednoty dôchodcov a Klubu dôchodcov.

  Počas realizácie bude vydaná metodicko-informačná brožúrka „Rady seniorom“, kde seniori môžu nájsť rady a odporúčania, ako si zabezpečiť majetok, ako sa vyhnúť podvodom a podvodníkmi, ako sa správať v cestnej premávke a pod. s cieľom zníženia kriminality seniorov. Každý účastník projektu obdrží aj sadu motivačných materiálov s reflexnými prvkami na zaistenie bezpečnosti  a prevencie kriminality.

  Realizácia projektu bude pre seniorov prínosná a získané poznatky, informácie a zručností si odnesú do každodenného života, čo sa následne odzrkadlí aj na skvalitnení ich života a dosiahnutia vyššieho pocitu bezpečia.

seniori


 

Aktivity projektu

Preventívne a vzdelávacie aktivity pre seniorov

  Mesto Trstená v spolupráci s miestnymi organizáciami združujúcimi seniorov realizujeme spoločný  projekt s názvom „Bezpečná jeseň života“. Cieľom projektu je podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality zameraná na seniorov, ako rizikovej skupine obyvateľov. Medzi hlavné aktivity projektu patria preventívne a vzdelávacie besedy a prednášky ktoré sú zamerané na riešenie aktuálnych otázok rizikovej skupine -  seniorov s cieľom zníženia a prevencie kriminality.

  V rámci projektu sme pripravili pre našich seniorov zaujímavé podujatie „Záleží nám na bezpečnosti seniorov“ počas ktorého v  tematických blokoch mohli naši seniorovi diskutovať  s preventistom Policajného zboru. Počas prvej časti podujatia boli seniori oboznámený o realizácii projektu a jeho financovaní Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na realizáciu aktivít zameraných na prevenciu kriminality a boja proti kriminalite.   Následne sa konala prednáška s diskusiou zameraná  na tému „Ako sa nestať obeťou majetkovej trestnej činnosti a ako prežiť bezpečnú jeseň života“. Seniori s policajným dôstojníkom veľmi pútavo diskutovali o podomových obchodníkov, venovali sa téme šmejdi, lacné úvery a kúpy, ako sa chrániť pred zlodejmi, načo má byť senior opatrný, ako si zabezpečiť majetok a pod.. V rámci diskusie zazneli aj životné príbehy ľudí, ktorí slepo dôverovali svojim najbližším alebo známym alebo načo si majú dávať pozor pri uzatváraní zmlúv a pod. Na spestrenie panelovej diskusie sme pripravili pre seniorov krátke filmové upútavky na čo si majú dávať pozor. Po prestávke a malom občerstvení prebiehal druhý tematicky blok zameraný na bezpečnosť seniorov nielen na cestách. Diskutovalo sa o možnosti úrazov v cestnej premávke v dôsledku vlastnej nepozornosti, poskytnutie 1. pomoci, zvýšenie bezpečnosti pri cestovaní. Seniorom bolo názornými ukážkami predstavené používanie reflexných znakov a prvkov (reflexný pásik, nálepka), senior v noci, dôležité telefónne čísla.

  Počas podujatia bola predstavená publikácia vydaná v rámci projektu „Rady seniorom“, kde si môžu seniori nájsť rady a návody na zvýšenie povedomia a informovanosti na prevenciu kriminality a boja proti kriminalite

Každý účastník vzdelávacích aktivít obdržal sadu propagačných a motivačných  materiálov na zabezpečenie bezpečnosti a prevencie kriminality (svietiacu baterku, reflexný pásik a reflexnú nálepku).

„Projekt bol podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na financovanie aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite.“

Propagácia projektu:

bezpecna jesenDSCN4015.JPG

 

 

 

 

 

bezpecna jesenbezpecna jesen

 

 

 

 

 

bezpecna jesenbezpecna jesen

 

 

 

 

 

 

bezpecna jesen


 

Fotogaléria

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka