Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bezpečné mesto – 8. etapa budovania kamerového a monitorovacieho systému v meste Trstená.

Rozšírenie kamerového systému v meste Trstená

 Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality schválila Mestu Trstená na rok 2017 dotáciu vo výške 10 000,00 EUR na realizáciu projektu „Bezpečné mesto – 8. etapa budovania kamerového a monitorovacieho systému v meste Trstená“.

 V rámci projektu budú osadené štyri kamery – dve statické a dve otočné spolu s nevyhnutným príslušenstvom. Statické kamery budú osadené sa sídlisku Západ pri zadných garážach, taktiež jedna otočná kamera oproti bytovému domu 1144 a druhá otočná kamera pri Slovenskej pošte. Projekt je pokračovaním siedmich predchádzajúcich dielčích fáz budovania kamerového a monitorovacieho systému v meste Trstená, ktorý mesto buduje už od roku 2005.

 Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre zníženie výskytu kriminality a protispoločenskej činnosti, a tým prispieť k zvýšeniu bezpečnosti, pocitu istoty, a spokojnosti deti a mládeže, občanov, turistov a návštevníkov mesta Trstená.

 Veríme, že aj vďaka tejto podpore sa nám podarí v meste znížiť výskyt kriminality a protispoločenskej činnosti.

„Projekt je finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality".

logo minv


 

V uliciach mesta pribudli štyri nové kamery

 V meste Trstená sa nainštalovali štyri nové bezpečnostné kamery, dve statické a dve otočné. Celková investícia bola vo výške 12 802,00 EUR, z toho dotácia vo výške 10 000,00 EUR, ktorú mesto získalo na základe úspešnej Žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality pre projekt s názvom  „Bezpečné mesto – 8. etapa budovania kamerového a monitorovacieho systému v meste Trstená“.

 Statické kamery boli nainštalované sa sídlisku Západ na bytovom dome č. 1317, pri zadných garážach, ktoré monitorujú vstup na sídlisko Západ a parkovisko. Ďalšia kamera - otočná pribudla taktiež na sídlisko Západ pri bytovom dome č. 1144, ktorá monitoruje celé parkovisko a je prepojená so statickými kamerami nainštalovanými na bytovom dome č. 1317. Posledná kamera – otočná je nainštalovaná na stĺpe pri Slovenskej pošte a monitoruje ulicu Železničiarov, priestory pred Slovenskou poštou, hrnčiarskou dielňou, Gymnáziom Martina Hattalu a časť autobusového nástupišťa.

 Cieľom projektu bolo vytvoriť podmienky pre zníženie výskytu kriminality a protispoločenskej činnosti, a tým prispieť k zvýšeniu bezpečnosti, pocitu istoty, a spokojnosti deti a mládeže, občanov, turistov a návštevníkov mesta Trstená.

 Veríme, že aj vďaka tejto podpore a ďalším aktivitám sa nám podarí v meste znížiť výskyt kriminality a protispoločenskej činnosti.

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.


 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka