Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kolaudačné rozhodnutie

Mesto Trstená ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a článku I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov posúdilo návrh stavebníka - SWAN Mobile, a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO 35 680 202

Kolaudacne rozhodnutie - SWAN.pdf(365.3 kB)Kolaudacne rozhodnutie - SWAN.pdf

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka