Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty oddelení mestského úradu

Kontakty oddelení mestského úradu

Adresa

Mestský úrad TrstenáBudova Mestského úradu v Trstenej
Bernolákova č. 96/8
028 01 TRSTENÁ

www.trstena.sk
msu@trstena.sk 

GPS súradnice:

49°36´ 14´´  s.š.

19°61´39´´   v.d.

 

Identifikačné údaje

IČO: 00314897

DIČ: 2020571806

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., SK47 0200 0000 0000 1862 5332

 

Kontakty:

PRIMÁTORKA  MESTA TRSTENÁ                                     

PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková          

                                                        primator@trstena.sk 

                                                        magda.zmarzlakova@trstena.sk 

                                                         tel: 043 / 5310 101

                                                         mobil: 0910 906 489

                                                         fax: 043 / 5310 125

HLAVNÝ KONTROLÓR                   

Ing. Anna Kuráňová, MSc.              hlavny.kontrolor@trstena.sk

                                                         tel: 043 / 5310 102

                                                         mobil: 0902 915 694

 

REFERÁT SEKRETARIÁTU  PRIMÁTORA           

Bc. Lenka Lackovičová                   sekretariat@trstena.sk

                                                       lenka.lackovicova@trstena.sk

                                                       tel: 043 / 5310 100

                                                       mobil: 0902 915 701                       

   

ODDELENIE KULTÚRY                 

Dom kultúry, Čsl. armády 957,      kultura@trstena.sk

Mgr. Ivana Gloviaková                   ivana.gloviakova@trstena.sk

vedúca oddelenia                          tel: 043 / 5392 276

                                                      mobil: 0903 761 222                                                    

Mgr. Miriam Horváthová                miriam.horvathova@trstena.sk

                                                       tel: 043 / 5392 276

                                                       mobil: 0910 906 479

Jozef Jankola                                 jozef.jankola@trstena.sk

Mgr. Katarína Šefčíková                katarina.sefcikova@trstena.sk 

Bc. Ľubomír Fedorák                     lubomir.fedorak@trstena.sk

3D Kino Mier                                  3dkino@trstena.sk

                                                       ticket@trstena.sk

                                                       

Knižnica                                         kniznica@trstena.sk

Ing. Katarína Loneková                  tel: 043 / 5392 117

 

TURISTICKO INFORMAČNÉ CENTRUM  

                                                         info@oravatic.sk

Železničiarov 253, šport a TV          tel: 043 / 5324 510

                                                         mobil: 0902 038 067

Bc. Eva Chreneková                        eva.chrenekova@trstena.sk

PhDr. Marek Ďurčo, PhD.                marek.durco@trstena.sk

 

ODDELENIE  VÝSTAVBY A  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Mgr. Jozef Polakevič                     vystavba@trstena.sk

vedúci oddelenia                           jozef.polakevic@trstena.sk

                                                      tel: 043 / 5310 105

                                                      mobil: 0910 906 482

Mgr. Eva Volčeková                      eva.volcekova@trstena.sk

                                                      tel: 043 / 5310 119

                                                      mobil: 0910 906 483

Ing. Ivana Gallová                         ivana.gallova@trstena.sk

                                                      tel: 043 / 5310 122

                                                      mobil: 0911 915 695

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD - STAVEBNÝ ÚRAD

Bc. Katarína Polakovičová            katarina.polakovicova@trstena.sk

J. Hertela 323                                tel: 043 / 5310 121

                                                      mobil: 0903 781 222

 

Ing. Mária Novarová                      maria.novarova@trstena.sk

J. Hertela 323                                mobil: 0910 906 485

 

ODDELENIE  VNÚTORNEJ  SPRÁVY A SOCIÁLNYCH VECÍ

Ing. Ľudmila Kostolná                  spravne@trstena.sk

vedúca oddelenia                         ludmila.kostolna@trstena.sk

                                                     tel: 043 / 5310 134

                                                     mobil: 0902 915 691 

Bc. Alena Letašiová                     podatelna@trstena.sk

                                                     alena.letasiova@trstena.sk

PhDr. Marcela Jankolová            marcela.jankolova@trstena.sk

                                                     tel: 043 / 5310 107

Mgr. Andrea Korčušková             andrea.korcuskova@trstena.sk

                                                     tel: 043 / 5310 114

                                                     0910 906 481

Marcel Badín                                marcel.badin@trstena.sk

správca počítačovej siete             webmaster@trstena.sk

                                                      tel: 043 / 5310 113

 

Správa hasičskej zbrojnice          michal.valek@trstena.sk

Michal Valek                                 mobil: 0903 579 222

 

MATRIKA                                      

                                                       evidencia@trstena.sk

Bc. Margita Katrenčíková              margita.katrencikova@trstena.sk 

Mgr. Martina Železňáková             martina.zeleznakova@trstena.sk

                                                      tel: 043 / 5310 111

 

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD - ŠKOLSKÝ ÚRAD      

Školský úrad                                  sutrstena@trstena.sk

RNDr. Martina Harkabuzová         martina.harkabuzova@trstena.sk

                                                       tel: 043 / 5310 124

 

ODDELENIE  MESTSKÉHO  MAJETKU        

Ing. Jana Greschnerová                 majetok@trstena.sk

vedúca oddelenia                           jana.greschnerova@trstena.sk

                                                       tel: 043 / 5310 106

Správa miestnych daní 

Mgr. Mária Kučerová                      maria.kucerova@trstena.sk

Bc. Jana Domagalová                    jana.domagalova@trstena.sk

                                                       tel: 043 / 5310 110

                                                       mobil: 0902 915 690

 

Správa mestských bytov

Bc. Daniela  Grossmannová          daniela.grossmanova@trstena.sk        

                                                       tel: 043 /5310 117

                                                       mobil: 0902 915 696

 

ODDELENIE FINANČNÉ               

Ing. Gabriela Dafčíková                  financne@trstena.sk

vedúca oddelenia                           gabriela.dafcikova@trstena.sk 

                                                       tel: 043 / 5310 104

Ing. Jana Gabaríková                     jana.gabarikova@trstena.sk

                                                       tel: 043 / 5310 116

Daniela Medvecká                         daniela.medvecka@trstena.sk 

Elena Vrabčeková                         elena.vrabcekova@trstena.sk

                                                       tel: 043 / 5310 108

Ing. Monika Slovíková                   monika.slovikova@trstena.sk

                                                     tel: 043 / 5310 118

 

MESTSKÁ POLÍCIA                   

Karol Furdek                                msp@trstena.sk

náčelník MsP                               karol.furdek@trstena.sk

                                                     tel: 043 / 5310 115

                                                     tel: 0902 915 699

PhDr. Milan Mičáň                        milan.mican@trstena.sk

Karol Dzurek                                karol.dzurek@trstena.sk

Maroš Medvecký                          maros.medvecky@trstena.sk

 

Kamerový monitorovací systém

Radoslav Škoda

Karol Tibor

Michal Motýľ

 

ODDELENIE SLUŽIEB                 

J. Hertela 323                                rks@trstena.sk

Ing. Ján Fuzák                               tel: 043 / 5392 784

vedúci oddelenia                            mobil: 0902 915 693     

                                                      mobil: 0902 915 698

Fakturácia a správa pohrebiska

Mgr. Oľga Krátka                            olga.kratka@trstena.sk

                                                        tel: 043 / 5392 784

                                                        mobil: 0911 992 012

Ing. Ivona Halimovičová                ivona.halimovicova@trstena.sk

                                                       tel: 043 / 5392 784

Elektronická podateľňa pre mesto Trstená:

www.slovensko.sk

Kontakt na správcu obsahu webu: webmaster@trstena.sk

TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ

WEBY GROUP s.r.o.
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
Tel.: 045/37 00 370, Email: webyportal@webygroup.sk


 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka