Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kostol sv. Martina

Kostol sv. Martina

 

POhlad na kostol

 

Je postavený na gotických základoch prvého kamenného kostola, pochádzajúcich zo 14. a 15. storočia. V roku 1641 bol obnovený v renesančnom slohu. Baroková prestavba bola uskutočnená v rokoch 1710 – 1747. Kostol bol ukončený zvýšenou barokovou cibuľovitou vežou. Okolo kostola boli do hradieb vbudované kamenné spovednice na spôsob výklenkov a polygonálna kaplnka Sv. Kríža prebudovaná najskôr z pôvodnej bašty.

Kostol je trojloďová stavba s rovným zakončením presbytéria a predstavanou vežou. Pôvodný gotický kostol bol zasvätený Panne Márii, ale v roku 1560 sa názov kostola zmenil na kostol Sv. Ducha. Patrón chrámu sv. Martin sa spomína zo začiatku 18. storočia.

Historizujúce oltáre a pôvodný organ / v 70.–tych rokoch nahradený novým organom/ pochádzajú od F. Prinotha z Tirolska z roku 1904. V sakristii kostola bol uložený barokový parlamentár z polovice 18. storočia. Zo starého barokového zariadenia kostola sa zachovali patronátne lavice z pol. 18. storočia, obraz Kalvárie z 18. storočia, voľné plastiky z 18. storočia , polorustikálna socha Panny Márie z pol. 18. storočia / spomínaný inventár bol umiestnený v podveží a v sklade nad sakristiou /a malá „umbrela„/ okrúhly baldachýnček, ktorý niesol kňaz, keď išiel udeľovať posledné pomazanie /. Umbrela, pochádzajúca z 18. storočia, je ukončená pekným končiarom, na ktorom je reliéf Madony. V komore kostola bol nájdený cenný ľudový betlehem s veľkými figúrkami zo začiatku 19. storočia. Časť z neho sa nachádza v zbierkach Oravskej galérie. Starší obyvatelia mesta si na tento historický klenot určite spomínajú.

Vstup do ohradeného priestoru pútnického dvora tvorí dvojpodlažná budova s renesančným portálom zo 17. storočia a s dvoma soškami v nikách uložených vo výklenku poschodia , pochádzajúcich z oravskej dielne Belopotockovcov. Budova po prestavbe slúžila pre potreby mestského archívu. Na hradbách pri kaplnke sa nachádza socha sediacej Madony z prelomu 18. a 19. storočia.
Chrám počas piatich storočí svojej existencie bol niekoľkokrát reštaurovaný. V roku 1908 bol kostol ozdobený freskami maliara Blaškoviča - Bátoriho. Z čias opravy sú aj farebné okná s uhorskými svätcami a nové oltáre .

Druhá svetová vojna kostol značne poškodila. Na Veľkonočný pondelok zhorela strecha kostola, spadli aj kostolné zvony a spadla klenba hlavnej lode chrámu. Interiér kostola zostal nepoškodený. Klenba bola urobená z tufu – pórovitého kameňa, ktorý absorbuje vodu. Počas zimy klenba zmrzla a po ústupe mrazov klenba spadla. Rekonštrukcia chrámu bola prevedená v rokoch 1946 – 48 z prispenia oravského komposesorátu a milodarov veriacich. Pri oprave kostola dal správca farnosti odstrániť z bočných stien biblické motívy, namaľované na olejovom podklade v roku 1747 a steny vybieliť. Pán Anton Kulla spomína, ako sa okolití kňazi vždy smiali, že v trstenskom kostole je na stenách celý zverinec. Boli tam zachytené všetky dôležité výjavy Starého i Nového zákona : Posledný súd , nanebovstúpenie, vzkriesenie Lazara, stvorenie sveta a pod. . Pod každým výjavom bol nápis. Na hlavnej klenbe bol zlatými písmenami nápis: Glória in exelcis Deo.

Odvtedy bol chrám dvakrát vymaľovaný. Prvú maľovku uskutočnil kanonik Michal Bačík / 1954 /. Počas jeho pastorácie sa z Ústia priniesli obrazy krížovej cesty a tiež sa osadil / asi v roku 1953 / kríž pri obetnom stole pred hlavným oltárom. Corpus kríža pochádza zo zátopovej oblasti. Druhýkrát dal kostol vymaľovať Mons. Andrej Imrich v roku 1987. Pri hlavnom oltári boli oblúkovité vstupy po pravej i ľavej strane, kadiaľ sa chodilo poza oltár na oferu. Nad ľavým oblúkom bola socha sv. Terezky, nad pravým vstupom stál sv. Alojz.

V roku 1998 sa začali prípravy na prestavbu a prístavbu kostola, na základe projektov, ktoré vypracovali Ing. Arch. Ladislav Mirt a Ing. Marián Kohan. V roku 1999 sa prestavali všetky tri vchody, pristavili sa chóry, kaplnka Panny Márie Lurdskej, suterén, sklady kostola a sociálne zariadenia. Zriadila sa plynová kotolňa a pripravilo sa všetko pre podlahové kúrenie kostola. Pokračovalo sa v roku 2000 opravou starých vitráží vo svätyni, vyrobili sa vitráže do štyroch pôvodných okien kostola, ktoré navrhol aj zrealizoval akad. Maliar Ján Havrila, rodák z Brezovice, bývajúci v Likavke. Nové vitráže znázorňujú štyroch evanjelistov. Sakristia sa zariadila novým nábytkom a chóry dostali nové lavice. Rekonštrukcia kostola pokračovala i v roku 2001 reštaurovaním oltárov v Levoči a vkladaním novej podlahy s podlahovým kúrením. Svätyňa bola zariadená novým fixným obetným stolom z mramoru a tiež ambó a krsteľnicou z mramoru. Hlavná loď kostola bola zariadená novými lavicami. Majster Havrila osadil vitráže do nových obrovských okien kostolných vchodov. V roku 2004  bola rekonštrukcia kostola ukončená úpravou osvetlenia, ozvučenia a maľby.

Za zmienku stojí aj bývalá katolícka fara, ktorá bola postavená v roku 1743. Bola to dvojpodlažná kamenná stavba s pôdorysom tvaru „ L „ a klenutými miestnosťami , ktorá bola upravená v roku 1778 a prefasádovaná v roku 1960. V tejto fare sa veľakrát po lyžovačke zastavil a prenocoval vtedajší krakovský biskup Karol Wojtyla, bývalý pápež Ján Pavol II., dobrý priateľ dekana Bačíka.V októbri 1990 bola stará fara asanovaná.

Na východnej strane obvodového múru je umiestnená kaplnka Sv. Kríža, prebudovaná z bývalej bašty v rokoch 1743 - 1748 . Je polkruhovitá a v 20. storočí bola zasklená farebným figurálnym sklom od V. Krpela z Bratislavy. Pôvodne bola zasvätená Panne Márii Karmelskej. Zariadenie kaplnky tvorí barokový oltár s motívnym obrazom Panny Márie Karmelskej. Nad oltárom sa nachádza veľký krucifix z 18. storočia. Na stene je voľný obraz „ Ukrižovanie „ , pochádzajúci pravdepodobne od Rátzkayho.

V druhej polovici 17. storočia boli na základe spoľahlivých prameňov skutočne v meste dva kostoly, preto tvrdenie Guntherovej – Mayerovej, podľa ktorej bol kostolík stavaný roku 1706 , nie je pravdivé. Dokladá to aj zápis v tvrdošínskej matrike zo 14. augusta 1697 o zhubnom požiari. Kostolík sv. Juraja bol po požiari opäť postavený v roku 1706 , rozšírený 1710 a prestavaný v roku 1912 podľa plánov staviteľa Zachara z Vrútok . Ďalšia prestavba sa uskutočnila v šesťdesiatich rokoch . Prestavala sa do pôvodného stavu veža, obnovila sa strecha. Chrám je trojloďového typu. Má neorománske prefasádovanie. V bočnej miestnosti kostolíka / vpravo od hlavného oltára / je uložený barokový parlamentár zo začiatku 18. storočia. Jeho súčasťou sú dve olejomaľby na dreve, znázorňujúce anjela s plamenným mečom. 

kostol z vnutra


 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka