Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Krypta kostola sv. Martina

Krypta kostola sv. Martina

Existencia krýpt pod farským kostolom siaha minimálne do polovice 17. storočia. Už v roku 1700 sa uvádza, že „pánovi farárovi bolo nariadené, aby luteránski mešťania, ktorí zomrú bez spovede, bez sv. prijímania a tí, ktorí ho  k sebe nezavolajú počas agónie, nebudú pochovaní v kostole alebo na cintoríne s cirkevnými obradmi, zo spevom a za zvonenia zvonov.“ Toto je azda najstaršia písomná zmienka o tom, že sa aj vo farskom kostole pochovávalo.

Pred rokom 1715 došlo k rozšíreniu farského kostola a pristúpilo sa aj k úprave krýpt a v rokoch 1741 až 1747 sa realizovalo ich rozšírenie.

Od 40. rokov 18. storočia sa pod farským kostolom nachádzali dve krypty, jedna bola situovaná pod svätyňou a druhá bola lokalizovaná v zadnej časti lode kostola pod chórom.

Do týchto krýpt sa pochovávali významní členovia meštianskych rodín a rodov, diecézni kňazi ako aj členovia františkánskeho rádu.

V dôsledku kráľovských nariadení koncom 18. Storočia bolo používanie krýpt obmedzované. Do krýpt sa prestalo pochovávať niekedy v prvej tretine 19. storočia. Z pôvodného inventáru krýpt sa zachoval unikátny súbor truhiel jednotlivých mešťanov, ktoré boli ornamentálne dekorované a kolorované.

Ďalším unikátom sú kolorované truhly maloletých detí. V jarných mesiacoch roku 1945 došlo k čiastočnému vyrabovaniu a vyplieneniu krýpt počas prechodu frontu, keď ustupujúce nemecké jednotky boli zatlačené a porazené Červenou armádou.

V roku 2017 sa zrealizovala obnova krypty pod farským kostolom, ktorej cieľom je propagácia kultúrneho hmotného dedičstva mesta Trstená.

Prevádzkový poriadok

Sprístupnená krypta má obdĺžnikový pôdorys s rozmermi 8,99 x 4,46 m.

Termín a čas vstupu do krypty je potrebné si vopred dohodnúť v Turisticko informačnom centre v Trstenej, prípadne na telefónnom čísle 0902 038 067.

Minimálny počet osôb na vstup:    2 osoby

Maximálny počet osôb na vstup:   20 osôb

Organizované skupiny:

  • Vstup pre základné školy, max. 18 osôb + 2 dospelé osoby
  • Vstup pre stredné školy, max. 19 osôb + 1 jedna dospelá osoba

Individuálne vstupy:

  • Deti do 15 rokov majú vstup povolený len v sprievode dospelej osoby

Nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri vstupe do krypty:

Pred vstupom a počas neho je zakázané:

  • Dotýkať sa telesných pozostatkov, ktoré sú v krypte uložené
  • Konzumovať akékoľvek jedlá a nápoje
  • Fajčiť a požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky, ktoré by viedli v vzniku úrazu alebo k poškodeniu zariadenia, či obsahu krypty
  • Je zakázané akýmkoľvek spôsobom ničiť zariadenie krypty
  • Pri nedodržaní uvedených pokynov sprievodca nezodpovedá za bezpečnosť vstupujúcich
  • Pri vstupe do krypty je vhodné zachovať patričnú úctu k pozostatkom, ktoré sú v krypte uložené

 

Kontakt:

Turisitcko informačné centrum Trstená

Železničiarov 253/1, 028 01  Trstená

Tel.: 043/5324 510, 0902 038 067, www.trstena.sk, info@oravatic.sk

vstup do krypty


 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka