Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto

Mesto Trstená a zaujímavosti

Mesto  leží na severovýchodnom okraji Oravy v nadmorskej výške 607 m. n. m. v tesnom  susedstve s Poľskou republikou.  Vďaka  svojej strategickej polohe sa toto mesto  s rozlohou 82,54 km2  už v minulosti stalo dôležitým hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom regiónu. Bolo založené v roku 1371 ako trhové mesto s výsadným postavením. V roku 1609 mu boli kráľom Matejom II. udelené práva na štyri výročné jarmoky. V tradícii usporadúvania jarmokov pokračuje mesto aj dnes. Vďaka kráľovským výsadám sa rýchlo rozvíjalo a tak v krátkom čase predstihlo mnohé staršie osady na Orave.

 

mesto Trstena z vysky

Samotná poloha Trstenej ovplyvnila jej vývoj a mesto sa tak stalo centrom obchodu a remesiel. Písomné doklady potvrdzujú existenciu remeselníckych cechov. Najznámejší z nich bol cech hrnčiarsky, ktorý vyrábal hrnčiarske výrobky. Toto remeslo je dodnes živé a pod rukami hrnčiarskeho majstra sa aj v súčasnosti vyrábajú výrobky v podobe Trstenskej keramiky.

Trstenské hrnčiarstvo sa vyznačovalo špecifickými znakmi technológie, tvaru a dekorácie. Charakteristickým znakom trstenskej keramiky je tehlovo červená farba zdobená bielou hlinkou. Vzory tvoria prevažne rastlinné motívy. Suroviny na výroby trstenskej keramiky sa ťažia v blízkom okolí mesta. Tradičné nádoby oravského regiónu  sú mliečniky (tzv. gledňaky), krčahy, krbky, misy a misky a rôzne druhy šálok. Trstenská keramika je aj dnes obľúbeným darčekom a peknou spomienkou na mesto Trstená.

Hrnciarska  pec

K významným strediskom a centrom mesta bolo v minulosti námestie. Od čias založenia mesta bolo hospodárskym , administratívnym a kultúrnym centrom diania, kde sa pravidelne konávali trhy a jarmoky. Na prelome 18. a 19. storočia sa do Trstenej prisťahovali Židia, ktorí ovplyvnili celkový hospodársky vývoj mesta i celkovú podobu námestia. V krátkom čase sa stali vplyvnými a významnými občanmi a mohli si zakúpiť najlepšie pozemky v meste pre výstavbu súkromných a obchodných objektov, ktoré obkolesovali celé námestie. Tie dodnes patria medzi architektonické skvosty. Námestie M. R. Štefánika je aj dnes centrom obchodného a kultúrneho života. Konajú sa tu každoročne tradičné jarmoky, letné festivaly, koncerty a rôzne podujatia. N námestí sa nachádza viacero historických pamiatok.

Dominantu predstavuje  Kostol sv. Juraja nazývaný aj „malý“ alebo františkánsky. Bol postavený počas 17. Storočia katolíkmi, pokiaľ miestna evanjelická komunita využívala farský kostol. V roku 1697 kostol spustošil ničivý požiar mesta. Po skončení stavovského povstania bol kostol v roku 1728 vysvätený ostrihomským biskupom Lukášom Natalim. V roku 1733 kostol  opätovne zasiahol požiar. Interiér a mobiliár kostola je výsledkom úprav na konci 19. a na začiatku 20. storočia. Chrám je trojloďového typu, v bočnej miestnosti kostola je uložený barokový paramentár z 18. storočia. Jeho súčasťou sú dve olejomaľby na stenách znázorňujúce anjela s plamenným mečom.

Peknou architektonickou budovou a dominantou námestia je františkánsky kláštor vybudovaný v rokoch 1776 – 1780. Podobne ako kostolík aj kláštor bol niekoľkokrát prestavaný. Novšie úpravy v 20. storočí pozmenili i tvar okien. Kláštor spolu s prípojnou budovou má pôdorys tvaru „ L „ a pôvodnú klenutú priebežnú chodbu, ktorou sa vchádza do klenutých miestností. Súpis výtvarných pamiatok Oravy z roku 1944 uvádza, že v inventári kláštora sa nachádza obraz Márie Magdalény s pekným starým rámom z konca 16. storočia a obraz sv. Františky z 18. storočia. Na dolnej chodbe kláštora je umiestnená baroková spovednica a patronátne lavice z 18. storočia. Je to práca neznámeho autora. Drevené lavice v hladkom prevedení, majú bohato vykrojované bočnice. Drevo je mramorované. Kláštor bol po roku 1950 sídlom referátu ONV. V roku1971 bol prestavaný na hotel Oravica. Po roku 1989 sa opäť stal vlastníctvom františkánskej rehole a kláštora. 

klastor s kostolikom

V meste máme viacero pamätných tabúľ a pamätníkov.  Z nich môžeme spomenúť Pomník Červenej armády, Pamätník padlých pod Hálečkovou alebo Pomník a pamätné miesto SNP. Je takisto situovaný pod Hálečkovou a predstavuje pamätné a pietne miesto pripomínajúce tragické udalosti rokov 1944 a 1945 na území mesta Trstená. Ide o obdĺžnikový tabuľový reliéf z pieskovca s partizánskou tematikou. Pomník a reliéf podľa návrhu Igriského zhotovila Škola umeleckého priemyslu v Hořiciach.  Podstavec pomníka tvorí desať hruboopracovaných kamenných hranolov, na ktorých je osadený tabuľa z hořického pieskovca. V roku 2018 bol pamätník zreštaurovaný a zrekonštruovaný, t. z. bol odborne ošetrený od povrchových nečistôt, zakonzervovaný a upravený tak, aby sa zachoval ako pamiatka pre budúce generácie. 

pomnik

V Trstenej sa nachádza niekoľko kaplniek zasvätených prevažne Panne Márii. Spomenieme Kaplnku na Kamennom vŕšku, ktorú dal  postaviť v roku 1824 Martin Mencel. Kaplnka bola postavená na rozhraní chotárov Trstenej a Ústia a zároveň stála na krížnych cestách, teda na križovatke, odkaľ cesta viedla na Osadu a na Hámre.  Dôvodom postavenia tejto kaplnky bola nábožná pohnútka uvedeného fundátora. Kaplnka bola postavená na majetkoch starobylého majetného rodu Ďurdinovcov (dnešná mestská časť Ďurdinová), z ktorého pochádzala manželka Martina Mencela Dorota.

V roku 1990 bol pôvodný inventár kaplnky vykradnutý. Nádherné železné vstupné dvere boli na nejaký čas zapožičané filmovému štábu a počas tohto obdobia neznáme osoby odcudzili z kaplnky pôvodnú sakrálnu výzdobu. Dokumentácia originálnej výzdoby sa nezachovala. V roku 2018 bola starobylá kaplnka na Kamennom vŕšku obnovená za pomoci dobrovoľníkov a sponzorov. 14. októbra 2018 bola vysvätená miestnym farárom Jaroslavom Chovancom a zasvätená Božskému Srdcu Ježišovmu. Momentálne je v kaplnke umiestnený kríž a dva obrazy zapožičané od františkánov. Obnovitelia chceli zachovať starosvetský ráz kaplnky a rozhodli sa dať zhotoviť nový interiér kaplnky s dobovými prvkami. Obrazy namaľovala podľa predlohy poľská maliarka Barbara Wardega. Ide o obraz Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a obraz Božského Srdca Ježišovho. Rámy na obrazy a ich osadenie zhotovil Marián Kravák z Klina a tiež drevené doplnky v kaplnke (oltárik a kríž pod hlavou Krista). Hlavu Krista vyhotovil miestny ľudový rezbár Anton Karšay.

 

 


 

Letecké fotografie Trstená

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka