Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Trstená má nové partnerské mesto – stalo sa ním poľské mesto Ozorkow

Mesto Trstená má nové partnerské mesto – stalo sa ním poľské mesto OzorkowVytlačiť
 

 Mesto Trstená sa usiluje rozvíjať svoje vzťahy so zahraničím. Partnerská spolupráca miest predstavuje zmysluplnú činnosť, ktorá okrem toho, že predstavuje hodnoty ako priateľstvo a spoluprácu, zvyšuje povedomie medzi ľuďmi v Európe aj vo svete. Predstavuje príležitosť na zdieľanie problémov, výmenu názorov a porozumenie odlišným názorom v oblastiach spoločného záujmu partnerských miest ale i podnikateľských partnerstiev, kultúrnych a športových podujatí.

   Poľské mesto Ozorków oslovilo mesto Trstená s ponukou nadviazať partnerskú spoluprácu medzi mestami ešte v r. 2016. Zástupcovia oboch miest sa vzájomne stretli v lete 2016 na priateľskej návšteve v Poľsku, kde obe strany vyjadrili vôľu uzatvoriť partnerskú dohodu. Na základe skutočnosti, že obe mestské zastupiteľstvá na svojich zasadnutiach v marci 2017 návrh medzinárodnej dohody schválili sme mohli v dňoch 20. – 21. apríla 2017 privítať poľskú delegáciu z  mesta Ozorkowa, aby sme slávnostným aktom spečatili a podpísali Dohodu o spolupráci medzi oboma mestami. Stretnutia sa zúčastnili za mesto Trstená primátorka mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, zástupkyňa primátorky mesta Trstená Ing. Silvia Púčiková a poslanci Mestského zastupiteľstva v Trstenej Mgr. Miloš Gallo a Jozef Tyrol, za poľskú stranu sa návštevy zúčastnil primátor mesta Ozorkow Jacek Socha so svojim sekretárom a poslancom okresného zastupiteľstva. Po úvodnom srdečnom privítaní a zoznámení sa predstaviteľov oboch miest sme krátkymi prezentáciami predstavili mesto Trstená a mesto Ozorkow. Spoločne sa predstavitelia oboch miest zhodli na tom, že hoci naše mestá delí pomyselná hranica a 400 km vzdialenosť máme toho veľa spoločného. Delegácia z Poľska sa zaujímala o fungovaní Mestského úradu v Trstenej, financovaní projektov, škôl a o činnosti mimovládnych organizácii pôsobiacich v meste. Druhý deň návštevy sme delegácii prezentovali našu hasičskú zbrojnicu, fungovanie a financovanie dobrovoľného hasičského zboru a následne si prezreli kostol sv. Martina a zrekonštruovaný Dom kultúry, ktorý zanechal na nich veľký a krásny dojem. Neskôr sa delegácia presunula do hrnčiarskej dielne pána poslanca Ľubomíra Hoľmu, kde mohli obdivovať tradície hrnčiarstva v Trstenej a záver poznávania nášho mesta bolo ukončené prehliadkou priehradného múru Oravskej priehrady, kde sa mohli obdivovať krásy našej prírody. Po bohatej obhliadke nášho mesta predstavitelia oboch miest slávnostne podpísali medzinárodnú dohodu o spolupráci.

Na základe podpísanej dohody chcú partneri svoju spoluprácu prehĺbovať v oblasti kultúry, športu, turizmu, výmenných pobytov žiakov a študentov a vzájomnej súčinnosti pri projektoch Európskej únie, investíciách či podpore ekonomických vzťahov medzi oboma mestami.

Mesto Ozorkow je už v poradí šiestym cezhraničným partnerom mesta Trstená. K ďalším patria poľské mesto Jabłonka, maďarské mesto Isaszeg, české mestá Hořice a Žirovnice a francúzska provincia Pays de Bray.

vzajomne stretnutie


 
 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka