Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Multikultúrne dedičstvo Jabłonky a Trstenej

Multikultúrne dedičstvo Jabłonky a Trstenej /
Wielokulturowe dziedzictwo Jabłonki i Trsteny
Č. INT/ET/TAT/1/I/B/0001

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A

Poľsko –Slovensko 2014-2020

logo interreg

Partneri projektu:

Vedúci partner: Orawskie Centrum kultury v Jabłonce  www.ockorawa.pl

Partneri projektu: Mesto Trstená  www.trstena.sk

„450-lecie Jabłonki“  http://ockorawa.pl

Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce www.obporawa.pl

Realizácia celého spoločného mikroprojektu: 07/2016 – 02/2017

Celková hodnota mikroprojektu:  106 693,08 Eur

Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja: 90 689,11 Eur

Štátny rozpočet SR a PR:                   7 446,95 Eur

Vlastné zdroje partnerov:                   8 557,02 Eur                      

Partner: Mesto Trstená

Opis mikroprojektu:

Jabłonka a Trstená to dve miesta ležiace v bezprostrednom susedstve na poľsko-slovenskom pohraničí, ktoré spája dlhoročná spolupráca zmluvne. Jabłonka a mesto Trstená od 15 rokov spolupracujú v hospodárskej a kultúrnej rovine, čo prinieslo veľa cenných plodov v podobe napr. spoločne realizovaných projektov, ktoré ukázali bohatstvo spoločného dedičstva. Súčasné spoločensko-ekonomické zmeny a postupujúca informatizácia sú príčinou toho, že sa multikultúrne dedičstvo nedoceňuje, a teda cenný multikultúrny prínos našich predkov ostáva nepovšimnutý mládežou a starší ľudia na neho pozabúdajú. Tento mikroprojekt spoločne realizovaný poľskými a slovenskými partnermi je odpoveďou na zadefinovaný problém. Jeho realizácia v cezhraničnom partnerstve prispeje k pozitívnej zmene súčasnej situácie na poľsko-slovenskom pohraničí zdôraznením a priblížením spoločného, multikultúrneho dedičstva Jabłonky a Trstenej a – širšie – Oravy obyvateľom pohraničia. Vďaka pozornosti dávnym, spoločným dejinám Poliakov a Slovákov na Orave – minulosti, ktorá v ťažkej práci a náročných podmienkach osídľovania tohto územia, vojnových a živelných pohromách smerovala k súčasnosti, sa na chvíľku pozastavíme, dotkneme sa spoločných dejín, otvoríme oči na spoločné kultúrne dedičstvo. Vďaka účasti na cezhraničných konferenciách, dielňach, výstavách a propagovaniu poľsko-slovenských publikácií budú mať cieľové skupiny možnosť priameho kontaktu so spoločným kultúrnym dedičstvom oboch národov, budú sa môcť zapojiť do procesu rozvíjania národnej a kultúrnej identity pri zohľadnení spoločných dejín.

 

Ciele mikroprojektu:

  1. Využitie multikultúrneho dedičstva Jabłonky a Trstenej na propagáciu a rozvoj poľsko-slovenského pohraničia.
  2. Vytvorenie spoločných, udržateľných produktov založených na kultúrnom a prírodnom dedičstve Jabłonky a Trstenej, ktoré prispievajú k jeho ochrane, propagácii a rozvoju.
  3. Propagácia multikultúrnosti Jabłonky a Oravy vo folklóre a dejinách.

 

Úlohy mikroprojektu za partnera Mesto Trstená:

  1. Organizácia remeselných trhov s názvom 645. výročie založenia mesta Trstená.
  2. Organizácia výstavy fotografií a remeselných výrobkov s názvom „Orawa a Orawa v dávnych časoch“.
  3. Organizácia cezhraničnej záverečnej konferencie „15. rokov spolupráce Mesta Trstená a Gminy Jabłonka v oblasti kultúry a ochrany životného prostredia.
  4. Vydanie troch slovensko – poľských publikácií v náklade 7 000 ks.

 

Realizácia mikroprojektu za partnera Mesto Trstená:  10/2016 – 02/2017

Hodnota mikroprojektu za Mesto Trstená:     42 246,00 Eur

(39,60 % z hodnoty celého mikroprojektu)

Európsky fond regionálneho rozvoja:                  35 909,10 Eur

Štátny rozpočet Slovenskej republiky:                  4 224,60 Eur

Vlastné zdroje – mesto Trstená:                           2 112,30 Eur

 


 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka