Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu

Cyklisti sa môžu tešiť novým tabuliam na cyklotraseVytlačiť
 

Na cyklotrase v úseku Trstená – Suchá Hora boli osadené cyklotabule v rámci projektu „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“, č. PLSK.01.01.00-SK-0020/16 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V- A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Nadšenci cyklistiky určite ocenia nové cyklotabule na úseku Trstená – Suchá Hora, kde sú zároveň vyznačené kultúrne pamätihodnosti, kultúrne a historické inštitúcie a prírodné dedičstvo, ktoré sa nachádza na trase Dolný Kubín – Trstená – Suchá Hora – Czarny Dunajec – Zakopane. Na cyklotabuliach je taktiež umiestnený QR kód, prostredníctvom ktorého sa užívatelia cyklotrasy dozvedia aktuálne odchody a príchody vlakov. Na spomínanom úseku je celkovo osadených 11 cyklotabúľ, z toho v meste Trstená 4 cyklotabule.

Spracované cyklotabule slúžili ako podklady k vydaniu cyklomáp vo formáte A2 s názvom „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“, ktoré obsahujú podrobnejšie popisy najvýznamnejších pamätihodností a prírodného dedičstva. Cyklomapy sú dostupné v Turisticko-informačnom centre v meste Trstená.

Veríme, že doplnením cyklotabúľ na tejto medzinárodnej cyklotrase zvýšime atraktivitu a záujem cyklistov, a tým sa stane ešte viac atraktívnejšia a lákavejšia pre slovenských, ale i zahraničných turistov.

logo_intereg

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020

nove tabule

 


 
 

PRAVIDLÁ POĽSKO-SLOVENSKEJ CYKLISTICKEJ TÚRY Obec Czarny Dunajec, 18. 6. 2018Vytlačiť
 

Cieľ túry:
1) Podpora kultúrneho a prírodného dedičstva cezhraničného regiónu.
2) Popularizácia cykloturistiky ako aktívnej formy trávenia voľného času a propagovanie Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier.
3) Oboznámenie účastníkov s cyklistickými trasami a kultúrnymi aj krajinnými hodnotami obce Czarny Dunajec.
Túra sa organizuje v rámci projektu s názvom „Na bicykli po kultúrnom a prírodnom dedičstve pohraničia“ spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
Organizátor:
Gmina Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec
www.czarny-dunajec.pl
tel. +48 182613540
e-mail: gmina@czarny-dunajec.pl
Osobou zodpovednou za organizáciu túry je Jacek Piotrowski jpiotrowski@czarny-dunajec.pl
Dátum, miesto a charakteristika túry:
Túra sa bude konať 18. júna 2018 (pondelok)
Zraz účastníkov o 9.30 hod. – Ciche Górne/Dutkówka na hranici obcí Czarny Dunajec a Poronin
Štart – 10.00 hod.
Cieľ – okolo 11.30 hod. – Základná škola č. 1 v Cichom
Dĺžka trasy: 9 km
Povrch trasy túry: asfaltová/spevnená poľná cesta. Trasa vedie miestnymi cestami označenými v rámci projektu s názvom „Na bicykli po kultúrnom a prírodnom dedičstve pohraničia“ spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
Pravidlá účasti:
1) Účasť na túre je bezplatná.
2) Účastníkmi cyklistickej túry môžu byť žiaci zo základných škôl z územia obce Czarny Dunajec, Poronin, Kościelisko, mesta Zakopane, Trstená, Dolný Kubín, obce Suchá Hora, Liesek, Hladovka, ktorí budú mať písomný súhlas rodičov alebo opatrovníkov.
3) Žiaci sa môžu pohybovať iba pod dohľadom svojich učiteľov.
4) Školské tímy určia dozor zodpovedný za jednotlivé skupiny – kolóny účastníkov túry, ktorý bude zodpovedať za dodržiavanie zásad cestnej premávky a pravidiel túry.
5) Organizátor túry nezabezpečuje starostlivosť o neplnoletých účastníkov túry.
6) Neplnoleté osoby, staršie ako 10 rokov, musia mať cyklistický preukaz.
7) Každý účastník sa na túre zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. Za neplnoletých účastníkov plne zodpovedajú rodičia alebo opatrovníci.
8) Neplnoletí účastníci túry sú povinní predložiť súhlas s účasťou na túre podpísaný rodičmi alebo opatrovníkmi podľa vzoru priloženého k pravidlám.

POĽSKO-SLOVENSKA CYKLISTICKA TURA


 
 

KonferenciaVytlačiť
 

Konferencia projektu  „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“

 Dňa 09.05.2018 sa uskutočnila konferencia k projektu „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“ v Dome Kultúry v Trstenej.

 Počas konferencie zhodnotilo Mesto Trstená aj za ďalších slovenských partnerov projektu Obce Liesek, Hladovka, Suchá Hora a Rímskokatolícku cirkev, farnosť Trstená priebeh realizácie projektu, jeho výsledky, dopady pre užívateľov a posledné plánované aktivity, ktorými sú ešte osadenie spoločných cyklomáp popri cyklotrase Dolný Kubín – Trstená – Suchá Hora – Czarny Dunajec – Zakopane a vydanie spoločných skladaných cyklomáp s popisom zaujímavostí a atrakcií.

 K hodnoteniu projektu sa pridal aj primátor vedúceho partnera Mesta Dolný Kubín, Roman Matejov, ktorý vyzdvihol významnosť realizovaného projektu pre všetkých partnerov ako zo slovenskej, tak aj z poľskej strany, pozitívne hodnotil vzájomnú spoluprácu, ktorá je predpokladom aj pre ďalšie roky.

 Partneri projektu diskutovali o priebehu projektu, doterajšej vzájomnej spolupráci, rozoberali ďalšie možné spoločné aktivity, vymieňali si skúseností z realizácie.

 V ďalšej časti konferencie sa uskutočnilo slávnostné otvorenie a sprístupnenie Krypty Farského Kostola sv. Martina spojené s jeho prehliadkou, ktorú viedol Denis Pongrácz, historik a genealóg, ktorý viedol pamiatkový výskum krypty. Spolu s kryptou si účastníci konferencie mohli pozrieť Kostol sv. Martina spolu s výkladom a vyhliadku z veže kostola.

 Počas celej konferencie účastníkov sprevádzali tanečné a hudobné vystúpenia skupín Goralská muzika Čeľadnik, Chasa a folklórny súbor ORAVAN.

 Celková hodnota oprávnených výdavkov za partnerov projektu Mesto Trstená, Obce Liesek, Hladovka, Suchá Hora a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená dosiahla výšku  164 924,06 EUR. Finančný príspevok z Európskej únie predstavoval 140 185,45 EUR, z toho pre mesto Trstená 67 748,02 EUR. (Stav v projekte k 30.04.2018). Prostredníctvom projektu sa v meste Trstená zdokonalila a zmodernizovala cyklotrasa na úseku 3,5 km, kde bolo doplnené dopravné značenie, ako vodorovné, tak aj zvislé a prvky mobiliáru ako lavičky, stojany na bicykle, odpadkové koše, dvojjazyčné informačné tabule o historickej železnici, cyklobox, mestský šípkový orientačný systém, cyklosmerovníky a panoráma. V obci Liesek sa zdokonalila a zmodernizovala cyklotrasa na úseku 5,7 km, kde bolo doplnené dopravné značenie, ako vodorovné, tak aj zvislé a prvky mobiliáru ako stoly, lavičky, stojany na bicykle, odpadkové koše, dvojjazyčné informačné tabule o historickej železnici a 2. sv. vojne a cyklosmerovníky. V obci Hladovka sa zdokonalila a zmodernizovala cyklotrasa na úseku 3,3 km, kde bolo doplnené dopravné značenie, ako vodorovné, tak aj zvislé a prvky mobiliáru ako stoly, lavičky, stojany na bicykle, odpadkové koše, dvojjazyčná informačná tabuľa o historickej železnici, panoráma a cyklosmerovníky. V obci Suchá hora sa zdokonalila a zmodernizovala cyklotrasa na úseku 1,8 km, kde bolo doplnené dopravné značenie, ako vodorovné, tak aj zvislé a prvky mobiliáru ako lavičky, stojany na bicykle, odpadkové koše, dvojjazyčné informačné tabule o historickej železnici, panorámy a cyklosmerovníky. Rímskokatolíckacirkev, farnosť Trstená sprístupnila časť národnej kultúrnej pamiatky KOSTOL S AREÁLOM – Kryptu Farského kostola sv. Martina a zrealizovala reštaurátorský výskum vstupnej prejazdovej brány do ohradeného areálu Kostola sv. Martina so sochárskou výzdobou v meste Trstená. Sú to merateľné, viditeľné ukazovatele, ktoré priamo pôsobia na naplnenie hlavného cieľa projektu zlepšenie dostupnosti a propagácie kultúrneho dedičstva prostredníctvom vybudovania nových úsekov cyklotrás a sprístupnením miest kultúrneho dedičstva v prihraničnom regióne.

logo

 

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020

konferencia


 
 

Cyklisti sa môžu tešiť novým prvkom na cyklotrase

 Na cyklotrase v úseku Trstená – Suchá Hora bol osadené nové dopravné značenie a nový mobiliár v rámci projektu „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“, č. PLSK.01.01.00-SK-0020/16 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V- A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

 Nadšenci cyklistiky určite ocenia nové dopravné značky upozorňujúce na rôzne križovania s cestnou komunikáciou, priechody, zúženú vozovku, či rôzne piktogramy ako bicykel, cyklistická šípka, trojuholník a priechod pre cyklistov, ako aj bezpečnostné opláštenie stĺpikov reflexným prvkom. Taktiež sa môžu tešiť novému mobiliáru spolu so zaujímavosťami spojenými s cyklotrasou na úseku Trstená – Suchá Hora. Na tomto úseku si cyklisti budú môcť vychutnať relax  na doplnených oddychových miestach, kde boli osadené nové lavičky, stoly, cyklostojany, odpadkové koše, orientačné cyklistické tabuľky, panorámy Tatier, dvojjazyčné informačné tabule o zaujímavostiach spojených s bývalou železnicou a jej fungovaním a  dvojjazyčná informačná tabuľa venovaná oslobodeniu obce Liesku počas 2. svetovej vojny. V meste Trstená bol taktiež osadený mestský šípkový systém pri železničnej stanici a cyklobox na uloženie bicyklov a možnosti pešej turistiky. Cyklobox bude možné využívať až na začiatku cyklistickej sezóny, nakoľko mesto ešte pripravuje možnosti jeho prevádzky o čom bude včas informovať.

 Veríme, že doplnením dopravného značenia, ako aj rôznorodého mobiliáru na tejto medzinárodnej cyklotrase zvýšime atraktivitu a záujem cyklistov, a tým sa stane ešte viac atraktívnejšia a lákavejšia pre slovenských, ale i zahraničných turistov. Čím chceme prispieť aj osadením spoločných cyklomáp zobrazujúcich taktiež prírodné a kultúrne dedičstvo pohraničia v priebehu roka 2018.

intereg.png

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020

nove prvky

nove prvky

nove prvky

nove prvky

nove prvky


 

Pracovné stretnutie partnerov projektu

logo_interteg

 Dňa 24. januára 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie všetkých partnerov spoločného projektu na pôde Mestského úradu v Dolnom Kubíne. Cieľom pracovného stretnutia bola analýza vecného a finančného postupu realizácie projektu k decembru 2017 a plánované aktivity v roku 2018.

 Stretnutie otvorila Ing. Beáta Valeková, hlavná koordinátorka projektu a projektová manažérka mesta Dolný Kubín , ktorá  odprezentovala vecné a finančné hodnotenie projektu a plnenie ukazovateľov k 31.12.2017, vrátane fotodokumentácie, počet žiadostí o platbu vrátane deklarovaných výdavkov, prehľad čerpania finančných prostriedkov, plán realizácie úloh v roku 2018, propagáciu projektu, problémy ako aj zhodnotenie spolupráce, dodržiavanie ustanovení partnerskej zmluvy a komunikáciu medzi partnermi, ktorú zhodnotila veľmi pozitívne. Partneri sa navzájom informovali o problémoch pri realizácií a o ich riešení.  Identifikovali možné problémy a riziká vrátane odchýlok a oneskorení pri realizácií úloh naplánovaných na rok 2018.

 Záverečným  bodom stretnutia bola prezentácia k návrhu spoločnej cyklomapy v troch variantoch, ktorá bude umiestnená v katastri každého partnera popri spoločnej cyklotrase.  Pri tomto bode prebiehala aktívna diskusia, nakoľko ide o rozsiahle územie a každý z partnerov má inú predstavu ako spracovať spoločnú cyklomapu, z tohto dôvodu sa partneri dohodli na ďalších spoločných stretnutiach.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020

stretnutie

stretnutie

stretnutie


 

Mesto podpísalo partnerskú zmluvu na realizáciu projektu

logo intereg 

  Mesto Trstená spolu so štyrmi partnermi zo slovenskej strany (Obcami Liesek, Hladovka, Suchá Hora a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená), štyrmi partnermi z poľskej strany Gminami Czarny Dunajec, Mesto Zakopane, Poronin a Kościelisko) a vedúcim partnerom – Mestom Dolný Kubín podpísali partnerskú zmluvu dňa 22.03.2017 na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne. Týmto aktom sa otvoril projekt s názvom „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

 Hlavný cieľom cezhraničného projektu je vybudovanie nových úsekov cyklotrás. Na slovenskej strane sa vybuduje 1,541 km cyklotrasy s doplnkovou infraštruktúrou, značením, ktoré navedie turistov ku kultúrnemu a prírodnému dedičstvu mesta Dolný Kubín a okolia. Na poľskej strane sa vyznačí 19,98 km cyklotrasy (z toho 8,52 km sa vybuduje), ktorá navedie turistov hlavne k prírodnému dedičstvu. Úseky nadväzujú na už vybudovanú cyklotrasu Trstená - Nowy Targ. Vybudovaná cyklotrasa Trstená – Suchá Hora bude vybavená doplnkovou infraštruktúrou - lavičkami, stojanmi na bicykle, odpadkovými košmi, informačnými tabuľami o historickej železnici, informačnými tabuľami zachytávajúcimi panorámu Tatier, vodorovným a zvislým značením.

 Navrhnutá cyklotrasa v Dolnom Kubíne bude prepojená s cyklotrasou Trstená - Nowy Targ jednak Oravskou cyklomagistrálou, a jednak Oravskou železnicou, v blízkosti ktorej na oboch stranách (Dolný Kubín, Trstená) budú umiestnené cykloboxy, ktoré umožnia uloženie bicyklov a pešiu turistiku.

 V rámci projektu vznikne nový produkt - cyklotabule, na ktorých budú vyznačené miesta kultúrneho a prírodného dedičstva celého pohraničného regiónu a budú osadené popri cyklotrase Dolný Kubín – Trstená – Suchá Hora - Czarny Dunajec – Zakopane. Tento nový produkt bude podkladom pre vydanie cezhraničných cyklomáp. Špecifickým prvkom projektu je sprístupnenie Krypty Kostola sv. Martina a zrealizovanie reštaurátorského výskumu vstupnej brány areálu Kostola sv. Martina v Trstenej. Zároveň v areáli kostola budú osadené informačné tabule s popisom zaujímavosti Kostola sv. Martina. Investičné aktivity budú posilnené propagačnými a informačnými aktivitami, rôznymi udalosťami, publikáciami a pod.

 Investičné aktivity sa začnú realizovať v lete 2017, plánovaný koniec projektu je na  jeseň 2018. Výške projektu je cca 2 mil. eur.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020

podpis partnerskej zmluvy

podpis partnerskej zmluvy_2


 

"Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu"

Mesto Trstená získalo finančné prostriedky na realizáciu projektu

„Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“

logo

 

Partneri projektu:

Vedúci partner projektu:     Mesto Dolný Kubín   - http://www.dolnykubin.sk

Partneri projektu: Mesto Trstená          - http://www.trstena.sk

                            Obec Liesek              - http://www.liesek.eu.sk/482/obecny-urad.html     

                            Obec Hladovka         - http://www.hladovka.orava.sk

                            Obec Suchá Hora     - http://www.suchahora.eu/sk

                            Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená - http://farnosttrstena.sk

                            Gmina Czarny Dunajec  - http://www.czarny-dunajec.pl

                            Gmina Mesto Zakopane - https://www.zakopane.eu/

                            Gmina Poronin                - http://poronin.pl//

                            Gmina Kościelisko          - http://www.gminakoscielisko.pl//

Hodnota projektu:

Celkové náklady projektu                                         2 168 598,82 EUR

Oprávnené náklady projektu                                     2 166 316,82 EUR

Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja 85%                1 841 369,06 EUR

Štátny rozpočet Slovenskej republiky 10%               80 667,80 EUR

Vlastné zdroje                                                           244 279,96 EUR

Neoprávnené náklady projektu                                 2 282,00 EUR

 

Hodnota projektu za partnera Mesto Trstená:

Celkové oprávnené náklady projektu                     111 752,51 EUR

Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja 85%                94 989,63 EUR

Štátny rozpočet Slovenskej republiky 10%               11 175,25 EUR

Vlastné zdroje                                                           5 587,63 EUR

 

Opis projektu:

  Projekt využíva výsledok projektu s názvom: Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier, ktorého výsledkom je zatraktívnenie regiónov prostredníctvom cyklotrasy Nowy Targ-Trstená. Realizácia projektu spočíva v budovaní nových úsekov cyklotrás ako súčasť "Cesty okolo Tatier", ktoré budú vedené ku kultúrnym pamätihodnostiam, inštitúciám, prírodnému dedičstvu, čím  dosiahneme trvalo udržateľné využitie dedičstva. Budeme ho propagovať na turisticky atraktívnej infraštruktúre pomocou cyklotabúľ, cyklomáp a informačných tabúľ. V projekte sú navrhnuté nové úseky cyklotrasy na oboch stranách regiónov, ktoré nie sú súčasťou vlajkového projektu "Cesty okolo Tatier II", ale túto cestu rozširujú. Nové úseky zabezpečia propagáciu kultúrnych a prírodných atraktivít pohraničia, pritiahnu turistov k novým kultúrnym a prírodným atraktivitám. Významné objekty kultúrneho dedičstva v blízkosti cyklotrasy je nutné zveľadiť, zrekonštruovať a upozorniť na ich historickú hodnotu. Samotný význam kultúrneho a prírodného dedičstva je nutné spropagovať spoločnými cezhraničnými aktivitami za účasti obyvateľov oboch regiónov.

  Projekt je zameraný na všetky kategórie obyvateľstva pohraničných regiónov oboch krajín. Vylepšené podmienky cykloturistiky a s tým súvisiacu propagáciu kultúrneho a prírodného dedičstva, prislúchajúce služby využijú všetci aktívni užívatelia cestovného ruchu na poľskej a slovenskej strane. Úžitok z projektu budú mať aj malí a strední podnikatelia regiónu, ktorí už poskytujú služby v cestovnom ruchu, ale aj noví, ktorí môžu napomôcť sociálno-ekonomickému rozvoju regiónu.

  Projekt má silný cezhraničný charakter, pretože jeho realizácia sa bude uskutočňovať na oboch stranách hranice za účasti až 10 partnerov. Zatraktívnenie kultúrneho a prírodného dedičstva prostredníctvom turistickej infraštruktúry prispeje k cezhraničnej turistickej migrácií, novým partnerstvám, k hospodárskemu rozvoju celej oblasti a tiež k rozvoju malého a stredného podnikania. Spoločný projekt sa stane dôležitým ukazovateľom, spájajúcim Partnerov projektu v oblasti dlhodobej spolupráci.

Opis projektu u partnera Mesto Trstená:

  Mesto Trstená v rámci projektu zatraktívni cyklotrasu Historicko - kultúrno - prírodnú cesta okolo Tatier, na úseku Trstená – Suchá Hora doplnkovou infraštruktúrou v dĺžke 3,5 km ako vodorovné a zvislé značenie, cykloboxom, lavičkami, stojanmi na bicykle, odpadkovými košmi, informačnými dvojjazyčnými tabuľami o historickej železnici a informačnými tabuľami zachytávajúcimi panorámu Tatier. Taktiež bude popri cyklotrase osadený orientačný šípkový systém, ktorý navedie cyklistov na cyklotrasu a ďalšie vzdialené miesta cyklotrasy. Ku Kostolu sv. Martina, kde bude sprístupnená krypta budú osadené štyri informačné dvojjazyčné tabule  o národnej kultúrnej pamiatke. Na úseku Zakopane – Czarny Dunajec – Trstená – Dolný Kubín budú osadené veľké cyklotabule o rozmere 150x100 cm spolu s vyznačením pamätihodností popri cyklotrase. Taktiež v rámci projektu budú vydané skladané cezhraničné cyklomapy s názvom „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“ vo formáte A2. Budú obsahovať popisy pamätihodností a prírodného dedičstva. Taktiež bude vydaný dvojjazyčný propagačný materiál o kultúrnom dedičstve.

  Na záver projektu sa uskutoční záverečná konferencia, ktorá bude propagovať spoločné výstupy projektu.

Obdobie realizácie:                          01/2017 – 10/2018

Ciele projektu:

  Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti a propagácie kultúrneho a prírodného dedičstva prostredníctvom vybudovania nových úsekov cyklotrás a sprístupnením miest kultúrneho dedičstva v prihraničnom regióne.

Hlavným cieľ cezhraničného projektu dosiahneme:

  • Vybudovaním nových úsekov cyklotrás, na slovenskej strane sa vybuduje 1,541 km cyklotrasy s doplnkovou infraštruktúrou, značením, ktoré navedie turistov ku kultúrnemu a prírodnému dedičstvu mesta Dolný Kubín a okolia. Na poľskej strane sa vyznačí 19,98 km cyklotrasy (z toho 8,52 km sa vybuduje), ktorá navedie turistov hlavne k prírodnému dedičstvu. Úseky nadväzujú na už vybudovanú cyklotrasu Nowy Targ - Trstená, budú vybavené doplnkovou infraštruktúrou. Vybudovaná cyklotrasa Trstená - štátna hranica PL bude vybavená doplnkovou infraštruktúrou, vodorovným a zvislým značením. Navrhnutá cyklotrasa v Dolnom Kubíne bude prepojená s cyklotrasou Trstená - Nowy Targ jednak Oravskou cyklomagistrálou, jednak Oravskou železnicou (45 km), v blízkosti ktorej na oboch stranách (Dolný Kubín, Trstená) budú umiestnené cykloboxy, ktoré umožnia uloženie bicyklov a pešiu turistiku.
  • Prostredníctvom nového produktu - cyklotabúľ (21ks), na ktorých budú vyznačené miesta kultúrneho a prírodného dedičstva celého pohraničného regiónu a budú osadené popri cyklotrase Dolný Kubín – Trstená – Suchá Hora - Czarny Dunajec – Zakopane.
  • Zveľadením nových prvkov kultúrneho dedičstva na cyklotrase: Krypty kostola sv. Martina v Trstenej.
  • Vydaním cezhraničných cyklomáp pre oba regióny: "Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu" v celkovom počte 5400 ks, budú identické ako cyklotabule.
  • Umiestnením informačných tabúľ o kultúrnom dedičstve na cyklotrase, ktoré budú informovať o historickej železnici, po ktorej v súčasnosti je vedená cyklotrasa.
  • Umiestnením informačných tabúľ v areáli Kostola sv. Martina, ktoré budú informovať o rekonštruovaných kultúrnych pamiatkach.
  • Realizáciou mäkkých aktivít na oboch stranách hranice, ktorými bude podporená propagácia kultúrneho a prírodného dedičstva regiónov a výsledkov projektu.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020


 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka