Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nákup osobného motorového vozidla pre opatrovateľskú službu

Nákup osobného motorového vozidla pre opatrovateľskú službu

Podpora rozvoja sociálnych služieb v meste Trstená

logo MPSVaR

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná človeku, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (napríklad: hygiena, stravovanie, obliekanie, sprievod pri chôdzi), úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť (napríklad: nákup, donáška jedla, umytie riadu, bežné upratovanie, pranie, žehlenie, úprava lôžka a. i.), ako aj základných sociálnych aktivitách (napríklad: prechádzky, vybavovanie úradných záležitostí, donáška liekov). V našom meste sa opatrovateľská služba poskytuje terénnou formou sociálnej služby (zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách) v domácom prostredí obyvateľa mesta. Táto sociálna služba umožňuje jednotlivcom žiť vo vlastnom domácom prostredí a súčasne mať zabezpečené aj životné potreby a úkony, ktoré samostatne a bezpečne nezvládajú. Opatrovateľskú službu mesto Trstená poskytuje v zmysle § 41 zákona o sociálnych službách od 01. januára 2003. Klientmi opatrovateľskej služby sú často imobilní občania, občania so zdravotnými problémami príp. občania, ktorí používajú pomôcky a často chodia k lekárovi na kontroly s doprovodom opatrovateľky. Pre opatrovateľku bolo niekedy veľmi ťažké zabezpečiť prevoz a doprovod opatrovaného, nakoľko mesto nedisponovalo žiadnym motorovým prostriedkom na podporu opatrovateľskej služby. Opatrovateľská služba sa poskytuje ľuďom opusteným s pohybovým hendikepom a títo ľudia nemajú rodinu, prípadne vlastné prostriedky, aby si takéto veci zariadili sami. Keď odhliadneme od tohto nevyhnutného aspektu prepravy, aj seniori chcú žiť aspoň trocha aktívnym životom a veľmi by ocenili aj to, keby ich opatrovateľka mohla zobrať na nejakú voľnočasovú aktivitu (prednášku pre seniorov, peknú kultúrnu akciu, do prírody a pod.). Z tohto dôvodu mesto Trstená v decembri 2015 podalo žiadosť na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie dotácie v rámci Prioritných oblastí podpory sociálnych služieb na rok 2016.

Hlavný cieľ projektu:

  • podpora terénnej formy sociálnej služby (opatrovateľskej služby) prostredníctvom nákupu 5 miestneho osobného motorového vozidla s úložným priestorom v zmysle prioritných oblastí podpory rozvoja sociálnych služieb pre rok 2016

  • zvýšenie kvality, zefektívnenie a uľahčenie činnosti opatrovateliek pri poskytovaní terénnych foriem sociálnych služieb – opatrovateľskej služby

Čiastkové ciele projektu:

  • podpora zotrvania klienta sociálnych služieb, čo najdlhšiu dobu v prirodzenom rodinnom prostredí prostredníctvom rozvoja terénnej formy sociálnych služieb – opatrovateľskej služby

  • zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb aj v okrajových a v prímestských častiach mesta Trstená, ktorým bude umožnené a zabezpečené dôstojne fungovanie v ich prirodzenom rodinnom prostredí a nebude ich treba umiestniť v niektorom zariadení sociálnych služieb

  • rozšíriť počet uspokojených klientov opatrovateľskej služby, čím sa naplnia deklarované potreby cieľovej skupiny v rámci obyvateľmi preferovanej terénnej formy sociálnych služieb.

Projekt bol Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválený a podporený sumou 9 000,00 Eur.

Následne bolo vykonané verejné obstarávanie na zákazku „Nákup 5 miestneho osobného motorového vozidla s úložným priestorom  pre zefektívnenie a uľahčenie činnosti opatrovateliek“. Úspešným uchádzačom súťaže sa stala spoločnosť UNICAR, s.r.o. Liptovský Mikuláš, ktorá 5 miestne osobné motorové vozidlo odovzdala mestu Trstená dňa 30.09.2016 na základe preberacieho protokolu.

Nákupom 5 miestneho osobného vozidla s úložným priestorom sa skvalitní a zefektívni práca opatrovateliek pri výkone terénnej formy sociálnej služby. Tým, že sa budú mať opatrovateľky ľahšie presunúť ku klientom opatrovateľskej služby sa skvalitní aj poskytovaná terénna sociálna služba (nákupy, návšteva lekára, prechádzky a pod.).

Veríme, že týmto projektom sa zlepší dostupnosť poskytovania opatrovateľskej služby aj v okrajových a prímestských častiach mesta a tým sa rozšíri počet uspokojených klientov, ktorým bude umožnené a zabezpečené dôstojne a spokojné fungovanie v ich prirodzenom rodinnom prostredí a nebude ich potrebné umiestniť v niektorom zariadení sociálnych služieb.

Projekt bol spolufinancovaný z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci Prioritnej oblasti podpory rozvoja sociálnych služieb na rok 2016.

foto auto Berlingo1

foto auto Berlingo2


 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka