Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Oddelenie výstavby a ŽP - doprava

Žiadosť o povolenie na zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti.
 Ziadost o povolenie.docx (15.8 kB) (15.8 kB)

 Ziadost o povolenie.odt (9.6 kB) (9.6 kB)

Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie.
 Ziadost o povolenie uzavierky miestnej komunikacie.docx (13.6 kB) (13.6 kB)

 Ziadost o povolenie uzavierky miestnej komunikacie.odt (7.5 kB) (7.5 kB)

Žiadosť o určenie dopravného značenia a dopravných zariadení.
 Ziadost o urcenie dopravneho znacenia a dopravnych zariadeni.docx (13.6 kB) (13.6 kB)

 Ziadost o urcenie dopravneho znacenia a dopravnych zariadeni.odt (7.5 kB) (7.5 kB)

Žiadosť o povolenie vjazdu do pešej zóny.
 Ziadost o povolenie vjazdu do pesej zony.docx (12.9 kB) (12.9 kB)

 Ziadost o povolenie vjazdu do pesej zony.odt (6.4 kB) (6.4 kB)

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie - rozkopávkové povolenie.
 Ziadost o zvlastne uzivanie miestnej komunikacie_rozkopavkove povolenie.docx (15.3 kB) (15.3 kB)

 Ziadost o zvlastne uzivanie miestnej komunikacie_ rozkopavkov povolenie.odt (7.5 kB) (7.5 kB)

Oddelenie výstavby a ŽP - odpadové hospodárstvo

Oznámenie TKO FO chaty.
 Oznamenie TKO FO chaty.docx (22.1 kB) (22.1 kB)

 Oznamenie TKO FO chaty.odt (14.4 kB) (14.4 kB)

Oznámenie TKO FO.
 Oznamenie TKO FO.docx (25.1 kB) (25.1 kB)

 Oznamenie TKO FO.odt (23 kB) (23 kB)

Oznámenie TKO PO.
 Oznamenie TKO PO.docx (20.2 kB) (20.2 kB)

 Oznamenie TKO PO.odt (12.1 kB) (12.1 kB)

Oddelenie výstavby a ŽP - ohlasovanie stavieb_reklamné stavby

Ohlásenie drobnej stavby.
 Ohlasenie drobnej stavby.docx (14.9 kB) (14.9 kB)

 Ohlasenie drobnej stavby.odt (10.3 kB) (10.3 kB)

Ohlásenie stavebných úprav.
 Ohlasenie stavebnych úprav.docx (13.9 kB) (13.9 kB)

 Ohlasenie stavebnych úprav.odt (8.1 kB) (8.1 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby.
 Ziadost o stavebne povolenie reklamnej stavby.docx (23.1 kB) (23.1 kB)

 Ziadost o stavebne povolenie reklamnej stavby.odt (19.9 kB) (19.9 kB)

Oddelenie výstavby a ŽP - označovanie stavieb

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla.
 Ziadost o urcenie supisneho a orientacneho cisla.docx (18.7 kB) (18.7 kB)

 Ziadost o urcenie supisneho a orientacneho cisla.odt (16.8 kB) (16.8 kB)

Žiadosť o vydanie oznámenia o zrušení súpisného čísla a orientačného čísla.
 Ziadost o vydanie oznamenia o zruseni supisneho cisla a orientcneho cisla.docx (15.2 kB) (15.2 kB)

 Ziadost o vydanie oznamenia o zruseni supisneho cisla a orientcneho cisla.odt (9.7 kB) (9.7 kB)

Žiadosť o vydanie oznámenie o stavbe (stavba pred 01.10.1976).
 Ziadost o vydanie oznamenie o stavbe (stavba pred 01.10.1976).docx (15.4 kB) (15.4 kB)

 Ziadost o vydanie oznamenie o stavbe (stavba pred 01.10.1976).odt (9.1 kB) (9.1 kB)

Oddelenie výstavby a ŽP - životné prostredie

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
 Oznamenie udajov potrebnych pre urcenie vysky poplatku za znecistovanie ovzdusia.docx (19.1 kB) (19.1 kB)

 Oznamenie udajov potrebnych pre urcenie vysky poplatku za znecistovanie ovzdusia.odt (13.3 kB) (13.3 kB)

Žiadosť o povolenie stavby, jej zmeny, zmeny paliva alebo technolog. zariadenia malého zdroja znečisťovania ovzdušia.
 Ziadosť o povolenie stavby, jej zmeny, zmeny paliva alebo technolog. zariadenia maleho zdroja znecistovania ovzdusia.docx (188.8 kB) (188.8 kB)

 Ziadosť o povolenie stavby, jej zmeny, zmeny paliva alebo technolog. zariadenia maleho zdroja znecistovania ovzdusia.odt (183.4 kB) (183.4 kB)

Žiadosť o výrub drevín.
 Ziadost o vyrub drevin.docx (15.3 kB) (15.3 kB)

 Ziadost o vyrub drevin.odt (11.3 kB) (11.3 kB)

Oddelenie výstavby a ŽP - ostatné žiadosti

Žiadosť o potvrdenie veku stavby.
 Ziadost o potvrdenie veku stavby.docx (13.1 kB) (13.1 kB)

 Ziadost o potvrdenie veku stavby.odt (6 kB) (6 kB)

Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie.
 Ziadost o vydanie uzemno-planovacej informacie.docx (12.8 kB) (12.8 kB)

 Ziadost o vydanie uzemno-planovacej informacie.odt (5.9 kB) (5.9 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska.
 Ziadost o vydanie zaväzneho stanoviska.docx (14 kB) (14 kB)

 Ziadost o vydanie zaväzneho stanoviska.odt (7.3 kB) (7.3 kB)

ÚvodÚvodná stránka