Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Odkaz Mons. Viktora Trstenského pre spoločnosť na Slovensku

Odkaz Mons. Viktora Trstenského pre spoločnosť na SlovenskuVytlačiť
 

Dňa 10. decembra 2016 v sobotu sa konala spomienková slávnosť pri príležitosti 10. výročia od úmrtia Mons. Viktora Trstenského (1908 – 2006), významného trstenského rodáka, rímskokatolíckeho kňaza, trpiteľa za vieru, politického väzňa, literáta a horlivého obrancu ľudských i náboženských práv v období komunistickej neslobody. Celá táto slávnosť sa niesla v duchu myšlienky: Odkaz Mons. Viktora Trstenského pre spoločnosť na Slovensku.

 O 9,45 hodine bolo položenie venca pri pamätnej tabuli na dome Mons. Viktora Trstenského za účasti vedenia mesta, zástupcov cirkevnej obce a vedenia farnosti ako aj pozvaných hostí i občanov mesta Trstená. Od 10,00 hodiny sa konala konferencia venovaná tejto osobnosti novodobých dejín nášho mesta. Celé toto spoločensko-kultúrne podujatie sa konalo v sále Kina Mier v Dome kultúry v Trstenej. Za mesto Trstená sa prihovorila zástupkyňa primátora mesta PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, ktorá vyzdvihla osobitným spôsobom príkladný a nasledovania život Mons. Viktora Trstenského. Na úvod zaznel súborný cyklus skladieb klasickej hudby vo vynikajúcom podaní a interpretácií žiakov - akordeónistov zo Základnej umeleckej školy v Trstenej. Žiaci a učitelia zo Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga si pripravili videoprezentáciu, v ktorej predstavili zložité životné osudy a peripetie Mons. Viktora Trstenského.

Členovia farského ochotníckeho divadla si pripravili scénku, v ktorej brilantným spôsobom uviedli niektoré momenty zo života tohto nášho rodáka. V odbornej časti vystúpili: cirkevný historik HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. (Teologický inštitút Spišská Kapitula) s príspevkom Biografický profil Mons. Viktora Trstenského. Poukázal na viaceré problémy, ktoré je potrebné ešte archívnym výskumom objasniť a pripomenul, že Mons. Viktor Trstenský bol skutočným aristokratom slobody. Mgr. Patrik Dubovský, PhD. za Ústav pamäti národa z Bratislavy fundovaným spôsobom prezentoval svoj príspevok s názvom: Mons. Viktor Trstenský  v zápase s komunistickou Štátnou bezpečnosťou. Tretím prednášateľom mal byť prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. z Katedry histórie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý sa ospravedlnil pre pracovné zaneprázdnenie. Všetky konferenčné príspevky budú vypublikované ako samostatná príloha Trstenského hlasu.

Vyvrcholením celej slávnosti bola svätá omša, ktorej predsedal prof. František Trstenský. Svätá omša bola koncelebrovaná pozvanými kňazmi – rodákmi ako aj kňazmi, ktorí pôsobia na území miestnej farnosti. Túto liturgickú slávnosť sprevádzal svojim vystúpením aj spevácky zbor Tristianus. V homílii prof. František Trstenský vyzdvihol najmä kňazské aspekty života Mons. V. Trstenského. Po skončení slávnostnej svätej omše v rehoľnom dome Kongregácie školských sestier sv. Františka bola sprístupnená pamätná izba Mons. Viktora Trstenského. Život a dielo Mons. Viktora Trstenského nestačí si len pripomínať, ale jeho myšlienky treba aj dnes aktualizovať a uvádzať do praktického života, aby sloboda, za ktorú trpel, nezostala len prázdnym pojmom.

link na film o mons.:

https://www.youtube.com/watch?v=x3SGwGimYgk

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka