Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodárstvo

Oznam - úvodná stránka

Dilongova Trstená 2019Vytlačiť
 

 7. júna 2019 (piatok) sa koná v Trstenej XXVIII. ročník Dilongovej Trstenej – celoštátnej súťaže v umeleckej recitácii (interpretácii) slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy.

Súťaž sa koná na počesť významného trstenského rodáka, básnika, prozaika, dramatika, mnohostranného spisovateľa, Rudolfa Dilonga.

Súbor na stiahnutie Propozicie.docx Propozicie.docx (46.4 kB)
Súbor na stiahnutie Propozicie.odt Propozicie.odt (33 kB)

 
 

Vývoz separovaného odpadu

OznámenieVytlačiť
 

M E S T O    T R S T E N Á, Mestský úrad v Trstenej, Oddelenie výstavby a životného prostredia, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená

Oznámenie

 Mesto Trstená  v súlade s § 6 ods.5  zákona č. 24/2006 Zb. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe oznámenia Okresného úradu Tvrdošín, odboru starostlivosti o životné prostredie informuje občanov o strategickom dokumente  „Územný plán obce Brezovica - zmeny a doplnky č.1“.

 Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Brezovica – zmeny a doplnky č.1.“ je zverejnený na internetovej stránke obce Brezovica a webovom  sídle ministerstva životného prostredia:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-brezovica-zmeny-doplnky-c-1

 Písomné stanovisko k oznámeniu je možné doručiť na adresu: Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie,  Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín do  15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.

 V Trstenej, dňa 14.05.2018


 
 

Odpadové hospodárstvo

Kam s ojazdenými pneumatikami ?Vytlačiť
 

Vedeli ste, že…

Pneumatiky je možné ekologicky zlikvidovať alebo recyklovať pre ďalšie využitie ?

Z recyklovaných pneumatík je možné vyrobiť detské ihriská, športoviská a ďalšie užitočné výrobky ?

Odovzdávajte ojazdené pneumatiky na miesta spätného zberu.

Viac informácií na www.eltma.sk


 
 

TRIEĎME ODPADY S NATUR-PACKom!Vytlačiť
 

Nový zákon o odpadoch od 1.7.2016 mení podmienky triedeného zberu odpadu v obciach.

Vytvára sa nová spolupráca troch partnerov, kde samospráva nastavuje systém triedeného zberu v našej obci, triedený zber realizuje zberová spoločnosť a financuje to organizácia zodpovednosti výrobcov /OZV/ pre odpady z obalov (napr. fólie, plastové tašky, plechovky, PET fľaše) a neobalových výrobkov (napr. noviny, plastový riad a hračky, poháre).

Našou zazmluvnenou OZV je NATUR-PACK, a.s. , ktorá zabezpečí fungovanie triedeného zberu papiera, skla, plastov, kovových obalov a nápojových kartónov (napr. Tetrapak) v rovnakom rozsahu ako to funguje aktuálne.

Od roku 2017 sa bude systém nastavovať tak, aby bol efektívne nielen vzhľadom na donáškovú vzdialenosť, ale najmä aby spĺňal legislatívou stanovené štandardy zberu – t. j. aby obyvatelia mali dostatočnú kapacitu na realizáciu triedeného zberu.

Cieľom nového zákona o odpadoch je zlepšiť nelichotivý stav úrovne triedenia a recyklácie komunálneho odpadu na Slovensku. Voči Európskej únii sme sa totiž zaviazali do roku 2020 dosiahnuť úroveň 50 % recyklácie vytriedeného komunálneho odpadu, podľa posledných dostupných štatistík sme na úrovni 6 %  odpady-portal.sk/Dokument/102895/).

Okrem zabezpečenia efektívneho systému zberu triedených zložiek komunálneho odpadu má OZV NATUR-PACK, a.s. zodpovednosť aj za informovanie a vzdelávanie verejnosti. NATUR-PACK má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti a je partnerom viacerých unikátnych vzdelávacích projektov a programov.

 

Naša obec môže bezplatne využívať napríklad:

 

  • Interaktívny výučbový softwér NeODPADni z ODPADOV!

        viac informácii TU: zivica.sk/moderneoodpadoch/

  • mobilnú aplikáciu Green Bin

       viac informácii TUhttp://naturpack.sk/novinky/nova-aplikacia-pomaha-slovakom-triedit-odpad

Triedime odpad s naturpackom Triedime_odpad_s_naturpackom.pdf Triedime_odpad_s_naturpackom.pdf (2.5 MB)

 
 

Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátene triedeného zberu v meste Trstená


 

Zber použitého kuchynského oleja

 Prineste použitý kuchynský olej na zberné miesta a prispejete tým k ochrane životného prostredia. Olej sa následne ďalej spracuje a zhodnotí.  Ak kuchynský olej skončí po použití vo výlevke, zanesie kanalizáciu, svojím zápachom priťahuje hlodavcov a znečisťuje vodu (1 dcl prepáleného kuchynského oleja znečistí až niekoľko tisíc litrov vody).  Ak sa však separuje, môže ešte poslúžiť na výrobu biopalív.

  • na zber je vhodný akýkoľvek rastlinný kuchynský olej – po vyprážaní, z fritéz, ale aj olej, ktorý slúži ako nálev potravín – rýb, zeleniny či syra.  Dôležité je zbierať čistý olej, bez zvyškov potravín a vody. Najlepšie je ho zliať cez sitko do čistej a suchej PET fľaše alebo originálneho obalu
  • použitý olej je možné odovzdať na Meste Trstená , Oddelení služieb, Hertela 323, 028 01 Trstená alebo na Čerpacej stanici Slovnaft ul. Mieru 13, 028 01 Trstená

 


 

Obyvateľov: 7 261
(k 31. 12. 2018)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka