Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Organizačné normy

Organizačné normy

Pracovný poriadok.
 Pracovny_poriadok.pdf (172 kB) (172 kB)

Organizačný poriadok.
 Organizacny poriadok MsU_01.09.2018.pdf (304.1 kB) (304.1 kB)

Etický kódex zamestnanca.
 Eticky kodex zamestnanca.pdf (254.8 kB) (254.8 kB)

Registratúrny poriadok.
 Registraturny_poriadok.pdf (416.5 kB) (416.5 kB)

Štatút Oravskej Priehrady.
 Statut_oravskej_priehrady.pdf (109.1 kB) (109.1 kB)

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trstená.
 Zasady hospodarenia a nakladania s majetkom mesta.pdf (491.9 kB) (491.9 kB)

Rokovací poriadok MsZ Trstená.
 Rokovaci poriadok MsZ Trstena.pdf (358.3 kB) (358.3 kB)

Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Trstenej.
 Zasady odmenovania poslancov MsZ v Trstenej.pdf (158.4 kB) (158.4 kB)

Smernica mesta Trstená o postupe pri predkladaní oznámení funkcií.
 Smernica mesta Trstena o postupe pri predkladani oznameni funkcii.pdf (352.1 kB) (352.1 kB)

Uzatváranie nájomných zmlúv rozpočtovými organizáciami.
 Uzatvaranie najomnych zmluv rozpoctovymi organizaciami.pdf (83.6 kB) (83.6 kB)

Cenník prác, služieb a krátkodobého prenájmu nebytových priestorov a hnuteľného majetku mesta Trstená.
 Cennik prac a sluzieb poskytovanych MsU.pdf (228.7 kB) (228.7 kB)

Dodatok_1_k sadzobníku prác, služieb a krátkodobého prenájmu_01.07.2018
 Dodatok_1_k sadzobniku prac, sluzieb a kratkodobeho prenajmu_01.07.2017.pdf (412.1 kB) (412.1 kB)

Prevádzkový poriadok zariadenia na zber odpadov
 Prevadzkový poriadok zariadenia na zber odpadov Oddelenia sluzieb.pdf (97.2 kB) (97.2 kB)

Trstenské technické služby - T T S, s.r.o.

Cenník prác a služieb poskytovaných Trstenskými technickými službami - TTS, s.r.o.
 Cennik prac a služieb poskytovanych TTS, s.r.o..pdf (107.5 kB) (107.5 kB)

ÚvodÚvodná stránka