Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oživenie tradícií a zvykov našich predkov

Oživenie tradícií a zvykov našich predkov č. INT/ET/TAT/1/II/B/0162

logo

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A   Poľsko – Slovensko 2014-2020

zsk_horizont_color.jpglogo OCK trstena logo

Názov mikroprojektu: Oživenie tradícií a zvykov našich predkov / Ożywienie tradycji i zwyczajów naszych przodków č. INT/ET/TAT/1/II/B/0162

Vedúci partner: Orawskie Centrum kultury v Jabłonce  www.ockorawa.pl

Partner projektu: Mesto Trstená  www.trstena.sk

Realizácia mikroprojektu: máj 2018 – apríl 2019

Celková hodnota mikroprojektu:  95 122,05 Eur

Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja: 80 853,74 Eur

Štátny rozpočet SR a PR:                    6 509,77 Eur

Vlastné zdroje partnerov:                     7 758,54 Eur    

Cieľ projektu:

 Zatraktívnenie kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničného regiónu Orava a zvýšenie jeho úrovne prostredníctvom realizácie spoločných inovatívnych podujatí smerujúcich k rozvoju a propagácie kultúrnych a prírodných hodnôt poľsko – slovenského pohraničia.

Opis projektu:

 Jabłonka a Trstená to dve miesta ležiace v bezprostrednom susedstve na poľsko-slovenskom pohraničí, ktoré spája dlhoročná cezhraničná spolupráca. Jabłonka a mesto Trstená majú za sebou viac ako 15 rokov spolupráce na rôznych úrovniach hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života, čo prinieslo veľa cenných plodov v podobe napr. spoločne realizovaných projektov, ktoré ukázali bohatstvo spoločného poľsko – slovenského dedičstva. Bezprostredné susedstvo oboch partnerov je naklonené k vzájomnému poznaniu, porozumeniu a výmene skúseností.

 Všetky aktivity partnerov v mikroprojekte budú mať za cieľ zosystematizovať trvalý zápis zachovania historického dedičstva na poľskej a slovenskej strane prostredníctvom realizácie podujatí ako na tvorivých dielňach, výstavách, súťažiach, trhoch remesiel, účasti na konferenciách a šírení dvojjazyčných poľsko-slovenských publikácií. Cieľové skupiny sa oboznámia so spoločným kultúrnym dedičstvom oboch národov a miestnych komunít. Záujem o spoločnú históriu, prírodu a kultúru určite posilní vzťahy medzi komunitami, prispieva k prijatiu spoločných cezhraničných iniciatív, čo pozitívne vplýva na propagáciu a rozvoj na poľsko-slovenskom pohraničí.

Partner mesto Trstená

Špecifické ciele mikroprojektu:

  1. Vytvorenie spoločných udržateľných produktov Jablonky a Trstenej, založených na dedičstve, ktoré budú prispievať k jeho ochrane, propagácií a rozvoju.

  2. Propagácia kultúrneho a prírodného dedičstva prihraničného regiónu prostredníctvom spoločných inovatívnych podujatí.

  3. Zvyšovanie cezhraničnej integrácie a budovanie spoločnej identity u obyvateľov prihraničného územia. 

Kontakt na mikroprijímateľa:

Mesto Trstená

Bernolákova 96/8

028 01 Trstená

Email: msu@trstena.sk
Telefón: +421 43 5310 114
www.trstena.sk

Úlohy mikroprojektu za partnera Mesto Trstená:

  1. Spoznávame dedičstvo našich predkov / Poznajemy dziedzictwo naszych przodków
  2. Vianoce na Orave - zvyky a tradície v období Vianoc / Boże Narodzenie na Orawie – ożywiamy bożonarodzenione tradycje i zwyczaje

  3. Cezhraničná záverečná konferencia prezentujúca tradície a zvyky našich predkov / Transgraniczna konferencja podsumowująca prezentująca tradycje i zwyczaje naszych przodków

  4. Riadenie a publicita mikroprojektu / Zarządzanie i promocja mikroprojektu

Hodnota mikroprojektu za Mesto Trstená:     35 073,45 Eur (37 % z hodnoty celého mikroprojektu)

Európsky fond regionálneho rozvoja:                  29 812,43 Eur

Štátny rozpočet Slovenskej republiky:                  3 507,34 Eur

Vlastné zdroje – mesto Trstená:                           1 753,68 Eur

Vedúci partner:  Orawskie Centrum kultury v Jabłonce 

Kontakt na vedúceho partnera:

Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce
ul. 3-go Maja 3
34-480 Jabłonka
Email: biuro@ockorawa.pl
Telefon: +48 18 26-524-04
www.ockorawa.pl

Bližšie info o projekte za vedúceho partnera:

http://www.ockorawa.pl/ozywienie-tradycji-i-zwyczajow-naszych-przodkow


 

Spoznávame dedičstvo našich predkov - Pozvánka

Mesto Trstená a Oravské Centrum Kultúry v Jabłonke Vás pozývajú na cezhraničné podujatie

SPOZNÁVAME DEDIČSTVO NAŠICH PREDKOV

ktoré sa uskutoční dňa 7. septembra 2018 na Námestí M. R. Štefánika v Trstenej.

Podujatie bude spojené s prezentáciami a názornými ukážkami tradičných remesiel z regiónu Oravy ako hrnčiarstvo, kováčstvo, šperkárstvo, práca s kukuričnými klasmi, košikárstvo a ďalšie.

Príďte si aj Vy vyskúšať tradičné remeslo našich predkov pri remeselných tvorivých workshopov.

 Pre účastníkov podujatia je okrem bohatého kultúrneho programu pripravených mnoho sprievodných podujatí ako ochutnávka tradičných jedál z regiónu, večerné vypaľovanie hrnčiarskych výrobkov v peci pod holým nebom, spoločenské hry v životnej veľkosti či hrnčiarsky bál s FS Oravan.

Srdečne ste všetci pozvaní pri spoznávaní tradícií regiónu hornej Oravy.

                                            Podujatie sa realizuje v rámci projektu

             "Oživenie tradícií a zvykov našich predkov" č. INT/ET/TAT/1/II/B/0162

 


 

Úloha - Spoznávame dedičstvo našich predkov

logo intereg

Dňa 7. septembra 2018 sa konalo v meste Trstená kultúrne podujatie s názvom Spoznávame dedičstvo našich predkov v rámci realizácie projektu „Oživenie tradícií a zvykov našich predkov“ reg. č. INT/ET/TAT/1/II/B/0162 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Toto podujatie sa nieslo v znamení tradícií, zvykov a remesiel prihraničného regiónu Orava a bolo prierezom histórie a uchovávania zvykov pre ďalšie generácie. Celé podujatie sa začalo hneď od rána, kde prebiehali tvorivé dielne ľudových remeselníkov s názornými ukážkami remesiel typickými pre náš región ako hrnčiarstvo, košikárstvo, drotárstvo, kováčstvo, medovnikárstvo, rezbárstvo, šperkárstvo, práca so šúpolím, maľované tašky a iné. Na týchto tvorivých dielňach mohli návštevníci podujatia obdivovať zručnosť a tvorivosť remeselníkov a kde si zároveň mohli vyskúšať remeslo priamo na vlastnej koži z prírodných materiálov ako hlina, drôt, perník, šúpolie, drevo či železo. Kultúrny program podujatia začal sprievodom hrnčiarskeho cechu s tovarišmi od Kostola sv. Martina až na Námestie M. R. Štefánika, kde po príchode sprievodu primátorka mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková otvorila celé podujatie a ktorá vo svojom príhovore vyzdvihla dôležitosť približovať mladým generáciám naše kultúrne a prírodne dedičstvo. Následne bol primátorke mesta Trstená odovzdaný dar od hrnčiarskeho cechu vo forme tradičného trstenského gledniaka (nádoba, kde naši predkovia uskladňovali mlieko) ako poďakovanie za to, že mesto Trstená si ctí a zachováva tieto tradičné remeslá a za to, že mesto zorganizovalo toto podujatie na oživenie tradícií a zvykov, ktoré môže byť takým spúšťačom ďalších ročníkov. Následne program pokračoval divadelným predstavením „Brány histórie“ v podaní farského ochotníckeho divadla z Trstenej, ktoré približovalo významné historické miľníky v dejinách mesta. Prezentáciu kultúrneho dedičstva odštartovala folklórna skupina Małolipnicanie z Poľskej republiky, detský folklórny súbor Vienok, ďalej sa prezentovala skupina Mladý heligón z Rabčíc a hudobná skupina Spod Budína, ktorá vo svojom repertoári hrala ľudové piesne v modernom šate. Program ďalej pokračoval hrnčiarskym bálom pod taktovkou Folklórneho súboru Oravan a záver podujatia patril veselici, kde do tanca hrala hudobná skupina Eldorádo, ktorá dala bodku za celým podujatím.  

V rámci podujatia bolo pripravených množstvo sprievodných podujatí ako ochutnávka tradičných jedál našich predkov z prihraničného regiónu Oravy, večerné vypaľovanie hrnčiarskych výrobkov v peci pod šírym nebom, maľovanie na tvár a spoločenské hry v životnej veľkosti. V rámci projektu boli zakúpené tri drevené stánky pre remeselníkov, veľký Party stan 8x12m a štyri tradičné dobové kostýmy typické pre náš región.

Týmto podujatím sme spropagovali náš región, posilnili sme našu cezhraničnú spoluprácu s gminou Jabłonka a nadviazali sa priame kontakty medzi ľudovými remeselníkmi, folklórnymi súbormi, samosprávami, kultúrnymi subjektmi ale aj medzi samotnými obyvateľmi prihraničného regiónu Oravy.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –Slovensko 2014-2020.


 

Úloha - Vianoce na Orave - zvyky a tradície v období Vianoc

logo projektu

Tvorivé dielne PRICHÁDZA ČAS VIANOC

Dňa 18.11.2018 a 19.11.2018 sa v Dome kultúry v Trstenej konali tvorivé dielne s názvom Prichádza čas Vianoc, ktoré sa realizovali v rámci projektu Oživenie tradícií a zvykov našich predkov č. INT/ET/TAT/1/II/B/0162 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, úloha projektu:  Vianoce na Orave - zvyky a tradície v období Vianoc.

Vianoce a celé predvianočné obdobie bolo v minulosti obdobím zvykov a tradícií, kedy sa ľudia pripravovali na najkrajšie sviatky roka Vianoce. V rodinách sa piekli medovníky, vianočné oblátky alebo si svojpomocne vyrábali vianočné symboly a ozdoby, ktoré skrášľovali ich príbytky. Aj my sme sa rozhodli priniesť obyvateľom nášho mesta kúsok tejto tradície v podobe zorganizovania tvorivých dielní venované zvykom a tradíciám Vianoc. Počas dvoch dní sme s obyvateľmi mesta a s partnermi projektu Oravským centrom kultúry v Jablonke vyrábali adventné vence rôznymi technikami, piekli a ozdobovali medovníky a vianočné oblátky podľa receptov starých materí, vyrábali sme vianočné ozdoby vo forme vianočných gúľ na stromček zo saténových a ligotavých stužiek či vianočné pohľadnice a adventné kalendáre. Každý účastník tvorivých dielni si odniesol svoj vlastnoručne vyrobený vianočný výrobok, ktorý mu bude pripomínať čas strávený pri uchovávaní tradícií a zvykov našich predkov. Účastníkom tvorivých dielni bolo poskytnuté malé občerstvenie.

Veľké ĎAKUJEM patrí aj zamestnancom Centra voľného času v Trstenej, ktorí boli ochotný a venovali sa účastníkom dielni aj v tomto predvianočnom období pri výrobe ich adventných a vianočných výrobkov, ktoré určite potešia ich najbližších pod nejedným vianočným stromčekom.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –Slovensko 2014-2020.

Fotogaléria

 

Vianočné trhy

logo intereg

Vianoce a celé predvianočné obdobie boli voľakedy obdobím rôznych zvykov, ktoré sa dnes už nedodržiavajú tak ako za čias našich starých rodičov. Túto sviatočnú atmosféru, tradície a zvyky našich predkov s tématikou Vianoc sme si priblížili v nedeľu 9. decembra 2018 v Trstenej v Dome kultúry a na Námestí M.R. Štefánika na kultúrnom podujatí, ktoré sa realizovalo v rámci projektu Oživenie tradícií a zvykov našich predkov č. INT/ET/TAT/1/II/B/0162 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

  Podujatie začalo popoludní „Vianočnými trhmi“, kde ľudoví remeselníci, trhovníci, žiaci základných škôl prezentovali svoje hotové výrobky typické pre čas Vianoc. Návštevníci trhov aj napriek decembrovému zimnému počasiu mohli obdivovať zručnosť remeselníkov, ktorí prezentovali svoje výrobky a remeslo či to boli výrobky z dreva, výroba vianočných zvoncov alebo mohli ochutnať z vianočných oblátok či zo sladučkého medu z ktorého sa pripravuje tradičné vianočné pečivo. Zahriať sa mohli pri tradičnom vianočnom punči a rezkej hudbe v podaní ľudovej hudby bratov Murínovcov, následne podujatie pokračovalo vystpúpením detského zmiešaného  speváckeho zboru MÁRIA z Trstenej vianočným pásmom Prichádza čas Vianoc, ktoré bolo venované tradíciám a zvykom Vianoc. Na podujatí vystúpila aj spevácky zbor TRISTIANUS a záver kultúrneho programu patril nášmu partnerov z Poľska, ktorý si pre náš pripravil ľudové pásmo so zvykmi a tradíciami ako ich prežívajú v podaní ľudovej hudby ARVA. Týmto podujatím partnerov sme si pripomenuli tradície a zvyklosti slovenských aj poľských Vianoc, ktoré sú takmer identické a ktoré treba uchovávať pre ďalšie generácie. Počas kultúrneho programu nás prišiel pozrieť aj Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom a pre najmenších si dedko Mikuláš pripravil aj celý kôš darčekov. Po programe sa účastníci premiestnili na námestie M.R. Štefánika, kde bol predstavený keramický Betlehem s krátkou prezentáciou a Mikuláš tam rozsvietil stromček. Na záver podujatia sme sa rozlúčili s účastníkmi a partnermi projektu z Poľska, ktorí vyslovili vďačnosť, že sa mohli zúčastniť takého projektu, ktorý priamo posilňuje vzájomné väzby a uchováva kultúrne dedičstvo.

Aktivitou sme návštevníkom priblížili tradície a zvyky našich predkov, ktoré naši predkovia realizovali v predvianočnom období a  ktoré musíme uchovávať pre ďalšie generácie. 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A

Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Fotogaléria

 

 

Aktivity v rámci realizácie úlohy: Vianoce na Orave – zvyky a tradície v období Vianoc, projektu Oživenie tradícií a zvykov našich predkov č. INT/ET/TAT/1/II/B/0162.

   


 

Vianočné trhy

logo intereg

 


 

Úloha - Cezhraničná konferencia prezentujúca tradície a zvyky našich predkov

Cezhraničná záverečná konferencia

logo

Dňa 28. marca  2019 sa v Trstenej v priestoroch Domu kultúry  uskutočnila záverečná konferencia k mikroprojektu s názvom Oživenie tradícií a zvykov našich predkov č. INT/ET/TAT/1/II/B/0162 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 prezentujúca tradície a zvyky našich predkov.

Konferencia bola záverečnou aktivitou projektu na slovenskej strane a zároveň zhodnotením celej jeho realizácie, jeho výsledkov, výstupov a dopadov na obyvateľov prihraničných regiónov slovenskej a poľskej Oravy. Na úvod konferencie projektu primátorka mesta Trstená ako aj partner projektu všetkých srdečne privítali a vo svojich príhovoroch vyzdvihli našu cezhraničnú spoluprácu, ktorá je postavená na pevných základoch a ktorá sa aj takýmito projektmi posilňuje. Vyzdvihli myšlienku projektu, ktorú sa podarilo naplniť, čím sa posilnila a rozšírila spolupráca, posilnili a vytvorili sa priame kontakty medzi obyvateľmi a kultúrnymi zoskupeniami a oživili sa kultúrne tradície na obidvoch stranách. Následne prebehla prezentácia celého projektu. Záverečná konferencia bola zhodnotením celej realizácie projektu, výsledkov, výstupov a dopadov na obyvateľov prihraničných regiónov slovenskej a poľskej Oravy. Na konferencii bola predstavené a prezentované dvojjazyčné publikácie autormi publikácii, ktoré boli vydané partnermi projektu propagujúce kultúrne a prírodné dedičstvo, históriu a región Oravy. Následne program pokračoval kultúrnym vystúpením folklórneho súboru ORAVAN a záver konferencie patril výstave s názvom "Po stopách tradícií regiónu Orava" prezentujúcej výsledky partnerov projektu ako sú dobové kostýmy z Trstenej a oravský goralský kroj z Jablonky. Každý účastník konferencie obdržal tradičný výrobok s ľudovou tradíciou a dvojjazyčnú publikáciu „Hrnčiarstvo a jeho tradícia v dejinách regiónu Orava“ o histórii a tradíciách hrnčiarstva v pohraničí. Realizáciou tejto úlohy sme prispeli k naplneniu špecifického cieľa projektu: vytvorenie spoločných, udržateľných produktov založených na kultúrnom a prírodnom dedičstve Trstenej a Jablonky, ktoré prispievajú k jeho ochrane, propagácií a rozvoju.

Veríme, že tento úspešný projekt je výzvou pre ďalšie spoločné projekty, ktoré budú upevňovať cezhraničné vzťahy a zároveň spoznávať a chrániť naše spoločné kultúrne dedičstvo, ktoré si musíme zachovávať pre ďalšie generácie.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A

Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Fotogaléria


 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka