Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality a Oznamy

NOC VO VEŽI alebo PRECHÁDZKY HISTÓRIOU VEČERNÉHO MESTA TRSTENÁVytlačiť
 

Mesto Trstená, farnosť Trstená, Rehoľa menších bratov – Františkánov, ZŠ P.O. Hviezdoslava, ZŠ s MŠ R. Dilonga, CVČ Trstená, TMP a dobrovoľníci

vás pozývajú na podujatie

NOC VO VEŽI alebo PRECHÁDZKY HISTÓRIOU VEČERNÉHO MESTA TRSTENÁ,

ktoré sa uskutoční dňa 25. mája 2019 v čase od 19:30 hod. do 22:00 hod. Vstup v organizovaných skupinách každých 30 minút. Tešíme sa na vašu účasť.

noc vo vezi 2019


 
 

Novoobjavené zaujímavosti zo životných príbehov kňazských a rehoľných osobností mesta TrstenáVytlačiť
 

Mesto Trstená Vás srdečne pozýva na prednášku s  názvom: 

Novoobjavené zaujímavosti zo životných príbehov kňazských a rehoľných osobností mesta Trstená.

Prednáška sa uskutoční v stredu 29. 5. 2019 sa o 16,00 hodine v Kinosále Domu kultúry v Trstenej.  Jej autorom je Marek Ďurčo. Prednáška prináša nové a signifikantné skutočnosti, informácie ako aj významné míľniky v životných príbehoch kňazských a rehoľných osobností nášho mesta Trstená. Prednáška nadväzuje na vydaný Lexikón kňazských a rehoľných osobností mesta Trstená a zároveň bude spojená s pútavou bohatou prezentáciou fotografického materiálu, ktorý vzhľadom na rozsah nemohol byť zakomponovaný do uvedeného Lexikónu. Súčasťou prednášky bude aj diskusia s občanmi so zámerom získania nových informácií o týchto osobnostiach.

Tešíme sa na Vašu účasť !

plagat_prednaska


 
 

Memorandum prorodinnej samosprávyVytlačiť
 

Dňa 12. marca 2019 mestské zastupiteľstvo uznesením č. 98III/2019 schválilo Memorandum prorodinnej samosprávy. Mesto Trstená sa tak pridalo k ostatným obciam a mestám, ktoré môžu prispieť k ochrane rodín a to najmä vytváraním podmienok pre skvalitovanie ich života.  

Téma podpory tradičnej rodiny je vysoko aktuálna a potrebná. Hlavným cieľom Memoranda je aby sa miestna samospráva začala aktívnejšie zaoberať problematikou rodiny a svoje rozhodnutia a aktivity viac zamerala na podporu ale aj prezentáciu významu rodiny v našej spoločnosti.

prorodinna

Memorandum prorodinnej samosprávy 

Rodina bola, je a bude základnou jednotkou spoločnosti, štátu, mesta a obce.

Samospráva mesta alebo obce prihlásením sa k tomuto memorandu deklaruje svoj záujem stať sa prorodinnou samosprávou.

Prorodinná samospráva je samospráva, ktorá v rámci svojich možností a platných zákonov bude podporovať rodinu vo svojom meste/ obci.

Prorodinná samospráva je samospráva, ktorá pri svojich rozhodnutiach bude prihliadať na to, aký majú tieto rozhodnutia vplyv na rodiny v danom meste/obci.

Prorodinná samospráva bude dbať na vytváranie čo najlepších podmienok pre rodiny a ich podporu vo svojom meste, obci.

Prorodinná samospráva každoročne za účelom oslavy Rodiny, ale aj na prezentáciu návrhov, myšlienok, opatrení prorodinnej politiky samosprávy, zorganizuje kultúrno - spoločenskú akciu vo svojom meste - v obci pod názvom Deň rodiny.

 


 
 

Besiedky ku Dňu matiekVytlačiť
 

EP Puškinova a EP Západ Vás pozývajú na besiedku ku Dňu matiek – Ako si chrobáčiky hľadali mamu, ktorá sa uskutoční 22.05.2019 o 15:30 hod. v Dome kultúry v Trstenej.

den matiek

Materská škola Oslobodenia 941, 028 01 Trstená srdečne pozýva všetkých priaznivcov na veselú besiedku, ktorá bude na motívy rozprávky Shrek. Besiedka bude 23. 05. 2019 o 15:30 hod. v Dome kultúry Trstená. Deti a pani učiteľky sa na Vás tešia.

pozvanka na besiedku

 


 
 

SPOMIENKY NA ČASY VOJNY V TRSTENEJVytlačiť
 

Mesto Trstená v spolupráci s Centrom voľného času pripravili ďalší ročník vzdelávacieho podujatia s názvom Spomienky na časy vojny v Trstenej. Podujatie sa uskutočnilo v piatok, 3. mája, v dopoludňajších hodinách a bolo určené pre deviatakov základných škôl a kvartánov osemročného gymnázia. Cieľom podujatia bolo priblížiť žiakom obdobie 2. sv. vojny - jej okolnosti, príčiny a dôsledky nielen v celosvetovom meradle, ale aj v tom lokálnom, regionálnom. Pre žiakov bolo pripravených 5 stanovísk so zaujímavými informáciami a ukážkami, ktoré im sprostredkovali lektori – p. Eva Kadlubová, p. Vlastislav Pavlík, p. Ján Kapjor, pán farár Jaroslav Chovanec, brat Matúš, OFM, a nadšenci Klubu vojenskej histórie. Žiaci sa na jednotlivých stanoviskách dozvedeli zaujímavosti o priamom priebehu vojny na našom území a o židovskom obyvateľstve kedysi žijúcom v meste Trstená, na vlastnej koži okúsili, aké je to byť neuznávanou menšinou  a akým spôsobom boli naši niekdajší spoluobčania deportovaní.. Veríme, že si žiaci poskytnuté informácie a zažité skúsenosti zapamätali a pri prípadnej príležitosti ich budú vedieť správne použiť.

spomienky


 
 

DOTAZNÍK O KULTÚRE A PODUJATIACH V TRSTENEJVytlačiť
 

Prosíme všetkých Trstenčanov o chvíľku ich času na vyplnenie 5-minútového dotazníka o kultúre a podujatiach v Trstenej, ktorý pripravila Komisia kultúry mesta Trstená. Chceme poznať váš názor a využiť vaše nápady a požiadavky pri tvorbe ďalších podujatí v Trstenej. Okrem vyplnenia môžete šíriť ďalej, aby sme poznali, čo najviac názorov. Veď hovorí sa:" Viac hláv, viac rozumu." :)

Zapojiť sa môžete buď vyplnením cez online formulár, ktorý nájdete tu:

https://forms.gle/roXNkHBuXbPL37nNA 

Alebo papierovou formou, ktorá bola publikovaná v najnovšom Trstenskom hlase. Papierovú formu môžete odovzdať na týchto miestach: Kostol sv. Martina (v strede kostola je krabička), Mestský úrad a Dom kultúry Trstená.


 
 

Participácia občanov na rozvoji mesta 2019Vytlačiť
 

Občania mesta Trstená aj v tomto roku mohli podať žiadosti do vyhlásenej participácie a vyjadriť tak svoj názor, čo im chýba, čo chcú zlepšiť, vybudovať, skrášliť, či niekomu pomôcť. V termíne do 15. apríla nám prišlo 51 žiadostí.

Participácia občanov bola vyhlásená v 5 oblastiach:

1. Kultúra – 10 podaných žiadostí

2. Zlepšenie kvality životného prostredia v meste – 5 podaných žiadostí

3. Humanitná a charitatívna činnosť – 6 podaných žiadostí

4. Športové aktivity – 15 podaných žiadostí

5. Aktivity mladých – 15 podaných žiadostí

Hodnotenie všetkých žiadostí prebiehalo v 2 kolách – internom a externom.

Interná komisia pozostávala zo zamestnancov MsÚ, poslancov MsZ a členov komisie pri MsZ v Trstenej. Externá komisia pozostávala zo zástupcov neziskových organizácii (OZ Pays de Brays), podnikateľskej sféry (firma Elkond HHK), mládeže a seniorov.

Zoznam schválených žiadostí Zoznam schvalenych ziadosti.pdf Zoznam schvalenych ziadosti.pdf (251.9 kB)

 
 

Rozpis programu Kina Mier na mesiac máj 2019Vytlačiť
 


 
 

Divadelné predstavenie „RITA alebo Časopis nielen pre všetkých“ Vytlačiť
 

Pozývame Vás na divadelné predstavenie „RITA alebo Časopis nielen pre všetkých“, ktoré sa uskutoční dňa 18.6.2019 o 19:00 hod. v Dome kultúry v Trstenej.

„RITA ...alebo Časopis nielen pre všetkých“ je autorská hra z tvorivej dielne trojice hercov Oľga Belešová, Roman Pomajbo a Štefan Martinovič, ktorí prichádzajú na divadelný trh s touto svojou novou autorskou komédiou.
Skvelé komediálne a improvizátorske trio vás vovedie do zákulisia redakcie lajfstajlového časopisu RITA v období, keď zostavujú vianočné číslo. Ktorá celebrita sa dostane na jeho titulku? Kto proti komu? Ona s ňou? Všetci spolu? On sám? Alebo prečo? Show plná pesničiek, rôznych postáv, divných „týpkov“ a nezameniteľného humoru vás naladí na Vianoce v ktorejkoľvek časti roka, v akýkoľvek deň. Všetko podľa sloganu: „Svadby, rozchody, recepty aj nové hity, to všetko sa dozviete z našej RITY“.
Námet, scenár a réžia: Oľga Belešová, Roman Pomajbo a Števo Martinovič
Hrajú: Oľga Belešová (šéfredaktorka Brigita), Roman Pomajbo (fotograf a zástupca šéfredaktorky) a Štefan Martinovič (samostatný redaktor).

Vstupné: 11,- €

divadlo Rita


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená Vytlačiť
 

Mesto Trstená

Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená

s predpokladaným nástupom od 1. júla 2019

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • znalosť príslušnej školskej legislatívy,
 • organizačné schopnosti,
 • komunikatívnosť.

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • overený doklad o absolvovaní prvej atestácie,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 • štruktúrovaný životopis,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany),
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Uzávierka prijímania žiadostí je 20. mája 2019 do 12:00 hod.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi posielajte poštou na adresu: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Trstenej v zalepenej obálke s označením: „VK - ZŠ – neotvárať!“ a s uvedením odosielateľa.

Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín, miesto a čas výberového konania oznámený písomne, najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.


 
 
Položky 1-10 z 69

Obyvateľov: 7 252
(k 31. 03. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka