Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

WORKOUTOVÉ IHRISKO TRSTENÁVytlačiť
 

 Nedávno na sídlisku Západ v Trstenej pribudlo nové športovisko. Mesto Trstená s pomocou Trstenského mládežníckého parlamentu a partnerov vybudovalo workoutové ihrisko.

 Workout sa v poslednom čase veľmi rozvíja a tak sme veľmi radi, že sa niečo také podarilo. Postupne sa ihrisko dostáva do povedomia a je plné ľudí, ktorí si z chuťou zacvičia. 

workout video


 
 

Slávnostné otvorenie Mestskej umeleckej školy hudby v JablonkeVytlačiť
 

 Primátorka mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková sa 1. septembra 2018 zúčastnila v partnerskom meste gmina Jablonka na pozvanie wojta gminy pána Antonina Karlaka slávnostného ceremoniálu pri príležitosti otvorenia nových priestorov Mestskej umeleckej školy hudby I. stupňa. Oslavy začali slávnostnou svätou omšou a následne program pokračoval prestrihnutím stuhy za doprovodu trúbenia dlhých trabitov (poľský národný hudobný nástroj). To, že naše partnerské vzťahy s gminou Jablonka sú na veľmi dobrej a priateľskej úrovni svedčí aj fakt, že primátorka mesta spolu s wojtom, poľským ministrom a poslancami národného a regionálneho parlamentu prestrihovala pomyselnú pásku ako akt odovzdania budovy do rúk riaditeľa školy. Celá budova bola vysvätená dekanom oravského dekanátu a všetci prítomní sa pomodlili za všetkých, ktorí ju budú navštevovať. Následne prebiehala prehliadka novovybudovaných priestorov, kde mohli pozvaní hostia si detailne prezrieť hudobné učebne, kde sa bude vyučovať hra na hudobných nástrojoch ako klavír, husle, akordeón, gitara, viola, flauta, saxafón, bubny a trúbku. Celý ceremoniál pokračoval slávnostnou akadémiou v Orawskom Centre Kultúry v Jablonke, kde účinkovali mladí absolventi a žiaci hudobnej školy. Počas kultúrneho programu sa predstavili aj žiaci tanečného odboru  Základnej umeleckej školy v Trstenej pod vedením p. učiteľa Jarolína a p. učiteľky Mirky Malatinkovej.

Veríme, že aj týmto slávnostným aktom sme prehĺbili naše partnerské vzťahy s gminou Jablonka, ktoré sú založené na pevných základoch a ktoré budeme naďalej rozvíjať a prehlbovať o čom bude svedčiť aj množstvo spoločne podaných projektov v prospech obyvateľov oboch samospráv.

otvorenie skoly


 
 

The offer for foreign visitors and tourists of our town - Ponuka pre zahraničných návštevníkov a turistov nášho mestaVytlačiť
 

The Town Trstená and Tourist - Information Centrum (Železničiarov 253/1, Trstená) offer for foreign visitors and tourists a visitation of the church tower, parish church of saint Martin and crypt under this church.

The visitation of these sacral places is connected with the interpretation of history of parish church of saint Martin in our town.

We offer a interpretation of history in English and Italian language.

We are looking forward to you!

 

The contact:

Tourist – Information Centrum, Železničiarov 253/1, Trstená

Telephone number: 043 – 5324 510

Time: Monday – Friday (8,30 – 15,00)


 
 

Projekt “Community without borders”Vytlačiť
 

Projekt “Community without borders” financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Účasť: projekt umožnil stretnutie 1564 občanov, z ktorých 620 pochádzalo z občianskeho združenia V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže (Slovensko), 760 z mesta Trstená (Slovensko), 60 z mesta Hořice (Česká republika), 34 z obce Rázová (Česká republika), 17 z mesta Isaszeg (Maďarsko) a 73 z Gminy Jabłonka (Poľsko).

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v meste Trstená (Slovenská republika) od 07.06.2018 do 10.06.2018

Stručný opis: Dňa 07.06.2018 predseda občianskeho združenia V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Mgr. Branislav Kožuch oficiálne privítal vedúcich partnerských miest a obcí a zástupcov mesta Trstená. Oboznámil ich s cieľmi projektu s dôrazom na význam spolupráce. Stretnutie pokračovalo vzájomným spoznávaním sa prostredníctvom kvízu. Partneri projektu mali príležitosť zábavným spôsobom spoznať kultúru jednotlivých krajín, naučiť sa povedať pár viet v cudzom jazyku, či uhádnuť, aké zaujímavosti sa spájajú s konkrétnymi krajinami. Stretnutie sa nieslo v neformálnom duchu a poukázalo na význam dobrých vzťahov a partnerstiev medzi štátmi Európskej únie.

loga

projekt


 
 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARUVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Dolnom Kubíne v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Dolný Kubín a Tvrdošín

od 15.06.2018 od 07:00 hod. do odvolania.

 


 
 

Čisté brehy 2018Vytlačiť
 

 Mesto Trstená sa opäť zapojilo do akcie „Čisté brehy 2018“. V termíne od 21. 05. do 26. 05. 2018 sme spolu so žiakmi a dobrovoľníkmi čistili brehy Oravskej priehrady - okolie priehradného múru, od priehradného múru po „Štefanovskú“ zátoku, od „Štefanovskej“ zátoky po Prístav, od priehradného múru po Nové Ústie, „Stará pláž“, Nové Ústie, „Stančová“. Do akcie sa zapojili tri triedy ZŠ P. O. Hviezdoslava, dve triedy ZŠ s MŠ R. Dilonga a štyri triedy Gymnázia M. Hattalu aj so svojimi triednymi učiteľmi. Dobrovoľníkov zastrešili zamestnanci Centra voľného času v Trstenej, Mestského úradu v Trstenej a členovia Trstenského mládežníckeho parlamentu. Počas celého týždňa žiaci a dobrovoľníci vyzbierali okolo 200 vriec odpadu (plastové fľaše, sklo, železo, ale našli sa aj kusy starej práčky a iný odpad). Vrecia s odpadom sme hromadili na brehovej línii, odkiaľ ho členovia rybárskej stráže VN Orava za pomoci motorového člna zvážali do Nového Ústia. Okolie Oravskej priehrady sa aj po tejto vydarenej akcii stalo o čosi čistejším a bezpečnejším pre svojich návštevníkov. Akcia sa uskutočnila s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja, mesta Trstená a Slovenského rybárskeho zväzu RADA Žilina.

Všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na čistení brehov Oravskej priehrady patrí srdečné ĎAKUJEME.

ciste brehy


 
 

Karpatský pretek kuriérovVytlačiť
 

  Tri krajiny, šesť dní, sedem etáp, 22 horských prémií a takmer 950 kilometrov. Takto v skratke by sa dal zhrnúť 35. ročník  Karpatského preteku kuriérov, ktorého jedna z etáp viedla cez naše mesto.

  Pretek, ktorý trval od 28. apríla do 3. mája  je jedným z najväčších svojho druhu v Európe. Dlhá trasa a rozmanitosť umožňujú pretekárom zbierať cenné skúsenosti a často sa dostávajú na prvé miesta, ktoré im v budúcnosti otvárajú dvere do svetovej cyklistiky. Karpatský pretek kuriérov je profesionálny cyklistický pretek, ktorý sa každoročne koná v Poľsku, v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku, teda v krajinách V4. Je súčasťou UCI Europe Tour v kategórii U-23, čo znamená, že je rezervované pre jazdcov mladších ako 23 rokov.

  „Karpatský pretek kuriérov" predstavuje projekt, ktorý v roku 1975 vznikol s cieľom pripomínať si spoluprácu tajných kuriérskych skupín z pohraničných oblastí krajín V4. Tie si počas II. svetovej vojny vymieňali informácie predovšetkým o pohybe a umiestnení nacistických vojenských jednotiek a ich zariadení, a tiež o situácii v koncentračných táboroch, čím výrazne prispeli k záchrane veľkého počtu ľudských životov. Význam tohto medzinárodného športového podujatia v súčasnosti rastie aj vďaka úspešnej spolupráci organizujúcich krajín a prispieva tiež k prezentácii všetkých účastníckych krajín. Pre profesionálnych cyklistických pretekárov v kategórii U-23, čiže vo veku do 23 rokov predstavuje Karpatský pretek kuriérov alternatívu voči medzinárodným pretekom Giro d´Italia, ktoré sa každoročne konajú na území Talianska.

  Tento rok preteky začali v Maďarsku 150 - kilometrovým úsekom z mesta Veszprém do Pápy. Po prvej etape čakal pretekárov presun na Slovensko. 29. apríla 2018 bolo hostiteľským partnerom pretekov aj mesto Trstená. Na námestí M. R. Štefánika sa tak uskutočnilo nevšedné cyklistické podujatie, na ktorom boli predstavené všetky cyklistické tímy a zároveň bola vyhodnotená maďarská etapa z predošlého dňa. Podujatie začalo kultúrnym programom, kde sa predstavila ľudová hudba CHASA zo Zuberca a hneď potom prichádzali pretekári, aby sa mohli prezentovať a zhromaždiť na oficiálny štart. Ceny víťazom spolu s víťazným dresom odovzdala primátorka mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková.

  Celkovo štartovalo 113 pretekárov zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Nemecka, Ukrajiny, Malajzie, Holandska, Talianska, či Litvy. Slovensko reprezentovali dva tímy Stredoslovenský Región – Patrik Podolák, Filip Vančo, Dávid Kasko, Juraj Michalička, Michal Hloža a druhým tímom bola Slovenská národná reprezentácia v cyklistike. Za tento tím sa predstavili Juraj Belan, Samuel Oros, Matúš Stoček, Adrián Babic a Martin Vlčák.

  Peletón cyklistov spolu s rozhodcami odštartovala primátorka mesta. Tento pokračoval smerom z Trstenej do Jablonky. Na štátnej hranici Trstená – Chyžné prebehol ostrý štart, ktorým sa začal  ďalší 64 – kilometrový úsek.

  Veríme, že aj v budúcnosti bude mať naše mesto možnosť zažiť atmosféru medzinárodných cyklistických pretekov a všetkým pretekárom prajeme do budúcnosti veľa úspechov.

pretek kurierov


 
 

Vážení občania,Vytlačiť
 

 Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu v Banskej Bystrici pripravuje monografiu „Vladimír Medzihradský, nestor cestovného ruchu na Orave“. Kniha predstavuje život a dielo  p. Medzihradského, ktorý sa výrazne pričinil o rozvoj cestovného ruchu na Orave.

 V rokoch 1975 – 1989 pôsobila v oblasti cestovného ruchu na Orave Okresná správa cestovného ruchu Dolný Kubín (OSCR). Táto organizácia za výdatnej finančnej podpory z Fondu cestovného ruchu vtedajšieho Vládneho výboru pre cestovný ruch v Bratislave pod vedením spomínaného Vladimíra Medzihradského významne prispela k rozvoju cestovného ruchu na Orave. Uvedená publikácia nemôže byť kompletná bez toho, aby so svojimi poznatkami, informáciami či spomienkami neprispeli aj tí, ktorí s ním spolupracovali, podieľali sa na výstavbe zariadení cestovného ruchu alebo na propagácii prírodných krás a kultúrnych tradícií Oravy. Skupina bývalých spolupracovníkov a kolegov Vladimíra Medzihradského sa obracia na vás, milí spoluobčania, s prosbou o zaslanie informácií, prípadne fotografií a spomienok na pôsobenie tejto organizácie v našom meste a okolí.

 Informácie a materiály je možné poslať mailom na adresu: peter.patus1@gmail.com alebo poštou na adresu: Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu, Nám. Ľ. Štúra 10, 974 05  Banská Bystrica


 
 

Herné večeryVytlačiť
 

 Trstenskí skauti Vás pozývajú každý druhý a štvrtý štvrtok v mesiaci do skautskej klubovne na herný večer plný rôznych spoločenských hier, čaju, kávy a dobrých ľudí.

herne vecery


 
 

4. Harcerski Charytatywny Turniej HokejowyVytlačiť
 

 Poľskí skauti rok čo rok organizujú charitatívny hokejový turnaj. Na štvrtý, ktorý sa konal posledný februárový víkend, sme boli pozvaní aj my, skauti z 10. zboru z Trstenej. My sme prizvali aj našich skautských bratov a sestry z Dolného Kubína, Ružomberka a Terchovej. Tento rok bolo cieľom turnaja pomôcť Marzene Sadelskiej, ktorá minulý rok utrpela pri autonehode rozsiahle neurologické poškodenia a neustále rehabilitácie si nemôže dovoliť. Nemohli sme odmietnuť.

 Odhodlaní a nadšení, dokázali sme vytvoriť dva tímy a podpornú skupinu fanúšikov. Po napínavých a mrazivých zápasoch, ktoré trvali dve poobedia sa náš tím TRUS (Trstená + Ružomberok) umiestnil na krásnom 1. mieste a Dolný TRUS (Dolný Kubín + Trstená + Ružomberok a dosadená Terchová) na 5., pričom družstiev bolo osem. Sobota bola spestrená kúpaním sa v neďalekých termálnych kúpaliskách a večerným programom, pri ktorom sme sa viac zblížili s poľskými skautmi.

 Pokladáme to za skvelý úspech a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Veríme, že budúci rok si naše víťazstvá obhájime znova. Rovnako bola naša účasť na tomto hokejovom turnaji zahájením našej cezhraničnej spolupráce so skautmi z Noweho Targu, z ktorej sa veľmi tešíme.

10. zbor Trstená

hokej_turnaj


 
 
Položky 1-10 z 20

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka