Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

WORKOUTOVÉ IHRISKO TRSTENÁVytlačiť
 

 Nedávno na sídlisku Západ v Trstenej pribudlo nové športovisko. Mesto Trstená s pomocou Trstenského mládežníckého parlamentu a partnerov vybudovalo workoutové ihrisko.

 Workout sa v poslednom čase veľmi rozvíja a tak sme veľmi radi, že sa niečo také podarilo. Postupne sa ihrisko dostáva do povedomia a je plné ľudí, ktorí si z chuťou zacvičia. 

workout video


 
 

Slávnostné otvorenie Mestskej umeleckej školy hudby v JablonkeVytlačiť
 

 Primátorka mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková sa 1. septembra 2018 zúčastnila v partnerskom meste gmina Jablonka na pozvanie wojta gminy pána Antonina Karlaka slávnostného ceremoniálu pri príležitosti otvorenia nových priestorov Mestskej umeleckej školy hudby I. stupňa. Oslavy začali slávnostnou svätou omšou a následne program pokračoval prestrihnutím stuhy za doprovodu trúbenia dlhých trabitov (poľský národný hudobný nástroj). To, že naše partnerské vzťahy s gminou Jablonka sú na veľmi dobrej a priateľskej úrovni svedčí aj fakt, že primátorka mesta spolu s wojtom, poľským ministrom a poslancami národného a regionálneho parlamentu prestrihovala pomyselnú pásku ako akt odovzdania budovy do rúk riaditeľa školy. Celá budova bola vysvätená dekanom oravského dekanátu a všetci prítomní sa pomodlili za všetkých, ktorí ju budú navštevovať. Následne prebiehala prehliadka novovybudovaných priestorov, kde mohli pozvaní hostia si detailne prezrieť hudobné učebne, kde sa bude vyučovať hra na hudobných nástrojoch ako klavír, husle, akordeón, gitara, viola, flauta, saxafón, bubny a trúbku. Celý ceremoniál pokračoval slávnostnou akadémiou v Orawskom Centre Kultúry v Jablonke, kde účinkovali mladí absolventi a žiaci hudobnej školy. Počas kultúrneho programu sa predstavili aj žiaci tanečného odboru  Základnej umeleckej školy v Trstenej pod vedením p. učiteľa Jarolína a p. učiteľky Mirky Malatinkovej.

Veríme, že aj týmto slávnostným aktom sme prehĺbili naše partnerské vzťahy s gminou Jablonka, ktoré sú založené na pevných základoch a ktoré budeme naďalej rozvíjať a prehlbovať o čom bude svedčiť aj množstvo spoločne podaných projektov v prospech obyvateľov oboch samospráv.

otvorenie skoly


 
 

The offer for foreign visitors and tourists of our town - Ponuka pre zahraničných návštevníkov a turistov nášho mestaVytlačiť
 

The Town Trstená and Tourist - Information Centrum (Železničiarov 253/1, Trstená) offer for foreign visitors and tourists a visitation of the church tower, parish church of saint Martin and crypt under this church.

The visitation of these sacral places is connected with the interpretation of history of parish church of saint Martin in our town.

We offer a interpretation of history in English and Italian language.

We are looking forward to you!

 

The contact:

Tourist – Information Centrum, Železničiarov 253/1, Trstená

Telephone number: 043 – 5324 510

Time: Monday – Friday (8,30 – 15,00)


 
 

Projekt “Community without borders”Vytlačiť
 

Projekt “Community without borders” financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Účasť: projekt umožnil stretnutie 1564 občanov, z ktorých 620 pochádzalo z občianskeho združenia V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže (Slovensko), 760 z mesta Trstená (Slovensko), 60 z mesta Hořice (Česká republika), 34 z obce Rázová (Česká republika), 17 z mesta Isaszeg (Maďarsko) a 73 z Gminy Jabłonka (Poľsko).

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v meste Trstená (Slovenská republika) od 07.06.2018 do 10.06.2018

Stručný opis: Dňa 07.06.2018 predseda občianskeho združenia V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Mgr. Branislav Kožuch oficiálne privítal vedúcich partnerských miest a obcí a zástupcov mesta Trstená. Oboznámil ich s cieľmi projektu s dôrazom na význam spolupráce. Stretnutie pokračovalo vzájomným spoznávaním sa prostredníctvom kvízu. Partneri projektu mali príležitosť zábavným spôsobom spoznať kultúru jednotlivých krajín, naučiť sa povedať pár viet v cudzom jazyku, či uhádnuť, aké zaujímavosti sa spájajú s konkrétnymi krajinami. Stretnutie sa nieslo v neformálnom duchu a poukázalo na význam dobrých vzťahov a partnerstiev medzi štátmi Európskej únie.

loga

projekt


 
 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARUVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Dolnom Kubíne v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Dolný Kubín a Tvrdošín

od 15.06.2018 od 07:00 hod. do odvolania.

 


 
 

Čisté brehy 2018Vytlačiť
 

 Mesto Trstená sa opäť zapojilo do akcie „Čisté brehy 2018“. V termíne od 21. 05. do 26. 05. 2018 sme spolu so žiakmi a dobrovoľníkmi čistili brehy Oravskej priehrady - okolie priehradného múru, od priehradného múru po „Štefanovskú“ zátoku, od „Štefanovskej“ zátoky po Prístav, od priehradného múru po Nové Ústie, „Stará pláž“, Nové Ústie, „Stančová“. Do akcie sa zapojili tri triedy ZŠ P. O. Hviezdoslava, dve triedy ZŠ s MŠ R. Dilonga a štyri triedy Gymnázia M. Hattalu aj so svojimi triednymi učiteľmi. Dobrovoľníkov zastrešili zamestnanci Centra voľného času v Trstenej, Mestského úradu v Trstenej a členovia Trstenského mládežníckeho parlamentu. Počas celého týždňa žiaci a dobrovoľníci vyzbierali okolo 200 vriec odpadu (plastové fľaše, sklo, železo, ale našli sa aj kusy starej práčky a iný odpad). Vrecia s odpadom sme hromadili na brehovej línii, odkiaľ ho členovia rybárskej stráže VN Orava za pomoci motorového člna zvážali do Nového Ústia. Okolie Oravskej priehrady sa aj po tejto vydarenej akcii stalo o čosi čistejším a bezpečnejším pre svojich návštevníkov. Akcia sa uskutočnila s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja, mesta Trstená a Slovenského rybárskeho zväzu RADA Žilina.

Všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na čistení brehov Oravskej priehrady patrí srdečné ĎAKUJEME.

ciste brehy


 
 

Karpatský pretek kuriérovVytlačiť
 

  Tri krajiny, šesť dní, sedem etáp, 22 horských prémií a takmer 950 kilometrov. Takto v skratke by sa dal zhrnúť 35. ročník  Karpatského preteku kuriérov, ktorého jedna z etáp viedla cez naše mesto.

  Pretek, ktorý trval od 28. apríla do 3. mája  je jedným z najväčších svojho druhu v Európe. Dlhá trasa a rozmanitosť umožňujú pretekárom zbierať cenné skúsenosti a často sa dostávajú na prvé miesta, ktoré im v budúcnosti otvárajú dvere do svetovej cyklistiky. Karpatský pretek kuriérov je profesionálny cyklistický pretek, ktorý sa každoročne koná v Poľsku, v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku, teda v krajinách V4. Je súčasťou UCI Europe Tour v kategórii U-23, čo znamená, že je rezervované pre jazdcov mladších ako 23 rokov.

  „Karpatský pretek kuriérov" predstavuje projekt, ktorý v roku 1975 vznikol s cieľom pripomínať si spoluprácu tajných kuriérskych skupín z pohraničných oblastí krajín V4. Tie si počas II. svetovej vojny vymieňali informácie predovšetkým o pohybe a umiestnení nacistických vojenských jednotiek a ich zariadení, a tiež o situácii v koncentračných táboroch, čím výrazne prispeli k záchrane veľkého počtu ľudských životov. Význam tohto medzinárodného športového podujatia v súčasnosti rastie aj vďaka úspešnej spolupráci organizujúcich krajín a prispieva tiež k prezentácii všetkých účastníckych krajín. Pre profesionálnych cyklistických pretekárov v kategórii U-23, čiže vo veku do 23 rokov predstavuje Karpatský pretek kuriérov alternatívu voči medzinárodným pretekom Giro d´Italia, ktoré sa každoročne konajú na území Talianska.

  Tento rok preteky začali v Maďarsku 150 - kilometrovým úsekom z mesta Veszprém do Pápy. Po prvej etape čakal pretekárov presun na Slovensko. 29. apríla 2018 bolo hostiteľským partnerom pretekov aj mesto Trstená. Na námestí M. R. Štefánika sa tak uskutočnilo nevšedné cyklistické podujatie, na ktorom boli predstavené všetky cyklistické tímy a zároveň bola vyhodnotená maďarská etapa z predošlého dňa. Podujatie začalo kultúrnym programom, kde sa predstavila ľudová hudba CHASA zo Zuberca a hneď potom prichádzali pretekári, aby sa mohli prezentovať a zhromaždiť na oficiálny štart. Ceny víťazom spolu s víťazným dresom odovzdala primátorka mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková.

  Celkovo štartovalo 113 pretekárov zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Nemecka, Ukrajiny, Malajzie, Holandska, Talianska, či Litvy. Slovensko reprezentovali dva tímy Stredoslovenský Región – Patrik Podolák, Filip Vančo, Dávid Kasko, Juraj Michalička, Michal Hloža a druhým tímom bola Slovenská národná reprezentácia v cyklistike. Za tento tím sa predstavili Juraj Belan, Samuel Oros, Matúš Stoček, Adrián Babic a Martin Vlčák.

  Peletón cyklistov spolu s rozhodcami odštartovala primátorka mesta. Tento pokračoval smerom z Trstenej do Jablonky. Na štátnej hranici Trstená – Chyžné prebehol ostrý štart, ktorým sa začal  ďalší 64 – kilometrový úsek.

  Veríme, že aj v budúcnosti bude mať naše mesto možnosť zažiť atmosféru medzinárodných cyklistických pretekov a všetkým pretekárom prajeme do budúcnosti veľa úspechov.

pretek kurierov


 
 

Vážení občania,Vytlačiť
 

 Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu v Banskej Bystrici pripravuje monografiu „Vladimír Medzihradský, nestor cestovného ruchu na Orave“. Kniha predstavuje život a dielo  p. Medzihradského, ktorý sa výrazne pričinil o rozvoj cestovného ruchu na Orave.

 V rokoch 1975 – 1989 pôsobila v oblasti cestovného ruchu na Orave Okresná správa cestovného ruchu Dolný Kubín (OSCR). Táto organizácia za výdatnej finančnej podpory z Fondu cestovného ruchu vtedajšieho Vládneho výboru pre cestovný ruch v Bratislave pod vedením spomínaného Vladimíra Medzihradského významne prispela k rozvoju cestovného ruchu na Orave. Uvedená publikácia nemôže byť kompletná bez toho, aby so svojimi poznatkami, informáciami či spomienkami neprispeli aj tí, ktorí s ním spolupracovali, podieľali sa na výstavbe zariadení cestovného ruchu alebo na propagácii prírodných krás a kultúrnych tradícií Oravy. Skupina bývalých spolupracovníkov a kolegov Vladimíra Medzihradského sa obracia na vás, milí spoluobčania, s prosbou o zaslanie informácií, prípadne fotografií a spomienok na pôsobenie tejto organizácie v našom meste a okolí.

 Informácie a materiály je možné poslať mailom na adresu: peter.patus1@gmail.com alebo poštou na adresu: Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu, Nám. Ľ. Štúra 10, 974 05  Banská Bystrica


 
 

Herné večeryVytlačiť
 

 Trstenskí skauti Vás pozývajú každý druhý a štvrtý štvrtok v mesiaci do skautskej klubovne na herný večer plný rôznych spoločenských hier, čaju, kávy a dobrých ľudí.

herne vecery


 
 

4. Harcerski Charytatywny Turniej HokejowyVytlačiť
 

 Poľskí skauti rok čo rok organizujú charitatívny hokejový turnaj. Na štvrtý, ktorý sa konal posledný februárový víkend, sme boli pozvaní aj my, skauti z 10. zboru z Trstenej. My sme prizvali aj našich skautských bratov a sestry z Dolného Kubína, Ružomberka a Terchovej. Tento rok bolo cieľom turnaja pomôcť Marzene Sadelskiej, ktorá minulý rok utrpela pri autonehode rozsiahle neurologické poškodenia a neustále rehabilitácie si nemôže dovoliť. Nemohli sme odmietnuť.

 Odhodlaní a nadšení, dokázali sme vytvoriť dva tímy a podpornú skupinu fanúšikov. Po napínavých a mrazivých zápasoch, ktoré trvali dve poobedia sa náš tím TRUS (Trstená + Ružomberok) umiestnil na krásnom 1. mieste a Dolný TRUS (Dolný Kubín + Trstená + Ružomberok a dosadená Terchová) na 5., pričom družstiev bolo osem. Sobota bola spestrená kúpaním sa v neďalekých termálnych kúpaliskách a večerným programom, pri ktorom sme sa viac zblížili s poľskými skautmi.

 Pokladáme to za skvelý úspech a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Veríme, že budúci rok si naše víťazstvá obhájime znova. Rovnako bola naša účasť na tomto hokejovom turnaji zahájením našej cezhraničnej spolupráce so skautmi z Noweho Targu, z ktorej sa veľmi tešíme.

10. zbor Trstená

hokej_turnaj


 
 

Hámernický cintorínVytlačiť
 

Mesto Trstená oznamuje, že hámernický cintorín je vo virtuálnej podobe k nahliadnutiu na portáli: http://www.virtualnycintorin.sk/cintorin/594 ,

vďaka profesionálnej podpore p. Ľ. Čierneho z Trnavy, ktorého manželka má korene v Or. Hámroch.


 
 

Záložka do knihy a Gymnázium Martina Hattalu v TrstenejVytlačiť
 

  Po krátkej prestávke sme sa so žiakmi opäť zapojili do tejto užitočnej aktivity organizovanej Slovenskou pedagogickou knižnicou. Po pridelení partnerských škôl sme žiakov oboznámili s témami podujatia. Boli sme potešené, s akým nadšením sa naši žiaci pustili do zhotovovania záložiek. Snažili sa používať netradičné dostupné materiály. Študenti štvorročného gymnázia využívali svoje vedomosti o oravských rodákoch a tlmočili ich prostredníctvom slova alebo obrazu. Niektorí si vybrali aj tých menej známych oravských autorov, aby aj tak predstavili náš región. Mnohé záložky boli nápadité a veľmi vydarené.

  Ani žiaci osemročného gymnázia sa nedali zahanbiť a dokázali, že knihy čítajú a majú obľúbených hrdinov aj príbehy. Pohrali sa s rozličnými materiálmi a farbami. Spestrili si tak hodiny literatúry a výtvarnej výchovy.

  Po vyrobení záložiek sme z nich urobili v škole výstavu. Nielen žiaci si ju pozerali s obdivom a uznaním. Slová chvály na podujatie sa nám dostalo nielen od vedenia školy a ostatných kolegov, ale aj návštevníci školy si ich pozreli so záujmom. Niektorí žiaci dokonca vyslovili pochybnosť, či aj oni dostanú rovnako peknú záložku do knihy.

  Po prezentovaní záložiek v škole, sme ich zabalili a spolu s knihou o osobnostiach našej školy, ktorú sme pred nedávnom vytvorili v rámci projektu s našimi žiakmi, sme ich poslali partnerským  školám v Humennom a Košiciach. Potom sme už len čakali na ich záložky. Aj z tých sme najskôr urobili výstavu, aby sa nimi mohli potešiť aj ostatní žiaci. Niektorí si už našli tú, ktorú by chceli vlastniť. Potom sme ich rozdali tým žiakom, ktorí svoje výtvory venovali novým kamarátom. 

  Myslíme si, že aj táto aktivita vedie žiakov k poznaniu, že knihy ukrývajú mnohé tajomstvá a majú aj pre nich svoje čaro.

S pozdravom slovenčinárky z GMH v Trstenej a správkyňa školskej knižnice S. Szabová

zalozky


 
 

Trstenský mládežnícky parlament v BratislaveVytlačiť
 

 CVČ Trstená zorganizovalo pre Trstenský mládežnícky parlament teambuilding v Bratislave.

   Od piatku 20. októbra do nedele 22. októbra sme pre mladých pripravili zaujímavý program. Navštívili sme budovu Slovenského parlamentu, kde nám sprievodca ukázal celý komplex a výstižným a vtipným výkladom  porozprával o dianí v parlamente. Na Letisku Milana Rastislava Štefánika sme navštívili navigačnú vežu, odkiaľ dispečeri riadia lietadla. Bolo to veľmi zaujímavé a mohli sme v priamom prenose vidieť, ako dispečer komunikuje s pilotom a riešia sa technické problémy lietadla. Nemenej zaujímavá bola aj prehliadka televízie TA3, kde sme si prezreli priestory, dozvedeli sa o fungovaní televízie a samozrejme sme si vyskúšali pozíciu moderátora v hlavnom štúdiu.

  Po večeroch nechýbali prehliadky Bratislavy - Starého mesta. Ubytovaní sme boli v Univerzitnom pastoračnom centre, kde mladí mohli vidieť vysokoškolský život a zapojili sme sa do rôznych aktivít s vysokoškolákmi. Mladí boli obohatení novými zážitkami a ťažko sa odchádzalo z Bratislavy po pekne strávenom víkende.

Náš teambuilding sa uskutočnil aj s finančnou podporou mesta Trstená, začo veľmi pekne ďakujeme!    

tmp v Bratislave 


 
 

Spoločnosť HERN s.r.o. Námestovo, hľadá kolegov do výrobyVytlačiť
 

  Spoločnosť HERN s.r.o. Námestovo, hľadá kolegov do výroby: skúsených majstrov, zváračov, CNC obrábačov, zámočníkov, operátorov.
  Pre záujemcov ponúkame: mzdu vyplatenú vždy načas a v 100% výške, príspevok na dopravu, závodné stravovanie, ročný bonus za dochádzku a sociálny program, ktorý môžu zamestnanci využívať individuálne na kultúrne, športové a relaxačné aktivity.

Ponuka platí aj pre živnostníkov.
Bližšie informácie na telefónnom čísle 0907 849 969, alebo na výveske obecného úradu.
hern namestovo


 
 

Chodník korunami stromov Vytlačiť
 

Chodník korunami stromov s vyhliadkovou vežou a najdlhším suchým toboganom po prvýkrát na Slovensku v Bachledke.

  Prechádzku v korunách stromov budú môcť turisti od septembra 2017 zažiť aj na Slovensku. Na hrebeni Spišskej Magury v spolupráci so ŠOP SR, Správou Pieninského národného parku vyrastá jedinečná drevostavba. 1234 metrov dlhý náučný chodník s miernym stúpaním v korunách stromov. Návštevníkov pohodlne a bezpečne zavedie zo zeme až do úrovne 24 metrov priamo ku korunám stromov. Na dosah ruky budú mať kmene a vrcholce stromov zmiešaného lesa.  Celodrevená konštrukcia chodníka je šetrne osadená v lesnom poraste tak, aby svojou existenciou nenarúšala ekosystém lesa a zároveň návštevníkom ponúkala pocit bezprostredného dotyku s jedinečnou časťou prírody.

  Informácie o miestnej prírode ponúkajú tri edukačné zastávky, zamerané na  ohrozené druhy tunajších lesov, unikátnu faunu, ochranu prírody i následky ničivej sily počasia.  Zážitok z  prechádzky  chodníkom spestrujú tri zábavno – adrenalínové stanovištia, ktoré vyskúšajú vašu odvahu a zručnosť.

  Chodník špirálovito stúpa na vežu do výšky 32 metrov, kde sa nachádza  360° vyhliadková podesta priamo na hranici národných parkov PIENAPu a TANAPu s dych berúcimi  výhľadmi na Belianske Tatry,  pieninské Tri koruny a nenarušenú krajinu Zamaguria.  Adrenalín v krvi rozprúdi pohľad do prázdna spod nôh stojacich na deviatom poschodí vyhliadkovej veže s pochôdznou sieťou. Cesta smerom dole nebude nuda ani náhodou. Z vyhliadkovej podesty sa dole zveziete najdlhším suchým toboganom na Slovensku o dĺžke 67 metrov.

  Chodník korunami stromov Bachledka je v poradí siedmym projektom  nemeckého architekta  Josefa Stögera a spoločnosti   Erlebnis Akademie AG, ktorá vybudovala už  štyri  chodníky v Nemecku a  dva v Čechách. Chodník je v celej dĺžke bezbariérový a bude tak zaujímavým výletným cieľom doslova pre všetkých turistov.

  Stavba je umiestnená na najvyššom bode  BACHLEDKA Ski & Sun, kam sa návštevníci dostanú pohodlne sedačkovou lanovkou z Bachledovej doliny alebo pešou túrou z Bachledovej, Jezerska alebo Malej Frankovej. Hlavný prístup z Bachledovej doliny disponuje parkoviskom s kapacitou vyše 500 miest, reštauráciami i ubytovacími kapacitami. Celoročné stredisko BACHLEDKA Ski & Sun ponúka v lete rôzne rodinné i adrenalínové atrakcie. Nachádza sa tu najdlhšia bobová dráha v Tatrách – dlhá 1 200 metrov, detské ihriská, dobrodružná pátračská hra, detský zábavno-náučný chodník, 9 jamkové disc-golfové ihrisko i bikepark s trasami rôznej náročnosti. V zime ponúka hlavne výbornú rodinnú lyžovačku v troch dolinách,  2 detské skiparky, snowrafting, snowtubing,  slalomovú dráhu, klzisko a iné atrakcie.

 Pocit prechádzky v korunách stromov  budú môcť prví návštevníci prežiť už v septembri tohto roku. Otvorený bude s výnimkou niekoľkých týždňov celoročne.

Viac informácií na www.chodnikkorunamistromov.sk

Chodnik-korunami-stromov-Bachledka-vizualizacia-2-1170x635.jpg


 
 

Víťazi súťaže ŠkriatkovoVytlačiť
 

 Mestská knižnica úspešne ukončila súťaž Škriatkovo, do ktorej sa zapojilo  58 detí ale aj rodičov. Počas školského roka deti hľadali škriatkov v knihách, ktoré následne museli prečítať ,aby mohli správne odpovedať na otázky  z kníh.

Víťazmi súťaže sa stali:

1.miesto Filipko Malatinka

2.miesto Ľudmilka Jagelčáková

3.miesto Alexandra Sluťáková

Všetkým výhercom gratulujeme a prajeme príjemné čítanie cez prázdniny a nezabudnite v septembri začíname opäť!

skriatkovo_1.jpg

Filipko Malatinka a Alexandra Sluťáková

Skriatkovo_2

Ľudmilka Jagelčáková


 
 

RADÍME SENIOROM - ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov Vytlačiť
 

 Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných na senioroch,“ obracia sa  Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na širokú  verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov a to najmä v nasledovných prípadoch:

 • Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich príbytkov alebo na svoje pozemky pracovníkov elektrární, plynární, domovej správy.
 • Nepúšťajte do svojich príbytkov neznámych ľudí pod žiadnou inou zámienkou – podomových predajcov, ľudí s nevoľnosťou, ľudí s darčekmi pre Vás a iných.
 • Nepožičiavajte peniaze ľuďom, ktorých dobre nepoznáte, väčšinou ide o podvodníkov.
 • Vyvarujte sa vyberať peniaze a cennosti v prítomnosti neznámych osôb.
 • Keď Vás kontaktuje neznámy človek, ktorý súrne z akéhokoľvek dôvodu  (havária, operácia, výhra v lotérii, pomoc príbuznému a pod.) potrebuje finančnú hotovosť, okamžite kontaktujte políciu (158) alebo najbližšiu rodinu. Peniaze v žiadnom prípade nikomu neodovzdávajte!
 • Bez konzultácie nepodpisujte dôležité dokumenty.
 • Odmietnite bezdôvodne ponúkané odprevadenie do bydliska, do domu, do bytu alebo odvoz od ľudí, ktorých nepoznáte.

 Páchatelia uvedenej trestnej činnosti si úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote, majú vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že budú nepozorní, neopatrní, dôverčiví a empatickí. Páchatelia ich svojim konaním mnohokrát pripravia o celoživotné úspory.

 V prípade, že Vás kontaktujú osobne alebo telefonicky neznáme osoby a máte podozrenie, že sa jedná o podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare Policajného zboru.


 
 

Kam s ojazdenými pneumatikami ?Vytlačiť
 

Vedeli ste, že…

Pneumatiky je možné ekologicky zlikvidovať alebo recyklovať pre ďalšie využitie ?

Z recyklovaných pneumatík je možné vyrobiť detské ihriská, športoviská a ďalšie užitočné výrobky ?

Odovzdávajte ojazdené pneumatiky na miesta spätného zberu.

Viac informácií na www.eltma.sk

 


 
 

Kancelária mediátorov – Námestovo ponúka služby, poradenstvo mediátora - bezplatne, ktoré sa bude konať na Mestskom úrade Trstená.Vytlačiť
 

Kedy:       každý druhý mesiac (júl, september, november)

                 posledná streda v mesiaci od 16.00 -  17.00 hod. 

Kontakt:  tel. 0908226915, web: www.mediatorno.sk

Mediácia je spôsob riešenia sporu, kde mediátor ako tretia nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať ich záujmy, nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické riešenia na body, ktoré spôsobili konflikt a pomáha im vyjednávať také riešenia, ktoré uspokojujú obe strany. 

Aké sú výhody mediácie:

 • Rýchlosť a časová úspora
 • Nízke finančné náklady
 • Dobrovoľnosť a ústretovosť
 • Zachovanie obchodnej a osobnej reputácie
 • Nezhoršujúce sa vzťahy

 
 

Ukončenie vysielania MMDS na území Mesta TrstenáVytlačiť
 

 Z technických príčin pristúpila Obec Nižná k ukončeniu vysielania televízneho signálu MMDS na území Mesta Trstená. Odberateľom, ktorí majú zaplatený poplatok za príjem signálu, budú v priebehu mesiaca apríl vrátené preplatky na základe telefonického kontaktovania zamestnankyne Obecného úradu v Nižnej…

Bližšie informácie o vrátení preplatku Vám poskytneme na t.č. 043/ 5381 229

Ďakujeme za porozumenie.


 
 
 • Streda2-1graphic-icon
 • Štvrtok3-1graphic-icon
 • Piatok0-10graphic-icon

Obyvateľov: 7 261
(k 31. 12. 2018)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka