Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Info o voľnom pracovnom miesteVytlačiť
 

Mesto Trstená

v súlade s ust. § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Trstenej

Pozícia: správca, hospodár športového areálu

Predpokladaný termín nástupu:                 august 2019

Požadované predpoklady:

 • ukončené min. stredné vzdelanie
 • zdravotná spôsobilosť
 • spôsobilosť na právne úkony
 • osobnostné predpoklady – zodpovednosť, pracovitosť, spoľahlivosť, pozitívny vzťah k práci, iniciatíva, športové cítenie
 • komunikatívnosť

 

Náplň práce:

 • správa a údržba športového areálu (vykonávanie drobných opráv ...)
 • starostlivosť a ošetrovanie trávnatých povrchov športovísk v areáli (kosenie, vertikulácia trávnika, príprava hracej plochy ...)
 • zabezpečenie čistoty, poriadku a údržby v športových budovách v areáli
 • spolupráca so športovými klubmi v meste
 • príprava športovísk na turnaje, súťaže, športové aktivity
 • starostlivosť o čistotu okolia športovísk (kosenie a pod.)

 

Funkčný plat:

 • funkčný plat v zmysle Zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • základná zložka mzdy (brutto): 550 Eur + ďalšie príplatky

 

Záujemcovia predložia:

 • písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štrukturovaný životopis
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby spracovania žiadosti v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručte do 17. júla 2019, 14:00 hod.  na adresu Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená alebo osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Trstenej, prípadne e-mailom: msu@trstena.sk.

Obálku označte heslom „VM –šport“. Rozhoduje dátum a hodina doručenia.


 
 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka