Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

MARTINSKÝ JARMOK Vytlačiť
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY  PRE PREDÁVAJÚCICH na MARTINSKOM JARMOKU 2018 TRSTENÁ:

MARTINSKÝ JARMOK

 09. a 10. NOVEMBRA  2018 (piatok - sobota ) na Námestí M.R. Štefánika v Trstenej

spojený s kultúrnym programom.

 

PREDAJNÉ MIESTA:       Námestie M.R. Štefánika – sektory A,B,C,D

    Ulica Bernolákova (hlavná cesta I/59) – sektor E    

(vizuálne vyznačené v grafickej prílohe).

Predajné miesta do sektorov A,B,C,D, E-číslovaný, E-nečíslovaný  je možné objednať VOPRED -PÍSOMNE, MAILOM, TELEFONICKY, OSOBNE v úradných hodinách:

            pondelok, utorok , štvrtok              od 07.30 do 15.30 hod.

            streda                                                od 07.30 do 17.00 hod.

piatok                                                od 07.30 do 14.00 hod.

 na Mestskom úrade – dočasne presťahovanom  v Dome kultúry súp. č. 957 (za kostolom),  oddelení   mestského majetku  

Informácie:    č. tel.   043/ 53 10 110

mobil: +421  902 915 690

email: msu@trstena.sk,   jana.domagalova@trstena.sk

 

UPOZORNENIE:

Povinnosť predložiť k žiadosti záznam Daňového úradu, kde je pridelený DAŇOVÝ KÓD ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICE, alebo čestné prehlásenie, že predávajúci nemá povinnosť používať pokladnicu (napr. držiteľ preukazu ŤZP a pod.). Ak ste uvedené doklady už predkladali v minulom období, nie je potrebné tieto opätovne zasielať, iba v prípade, že došlo k zmene.

 

PODMIENKY predaja a  pridelenia predajného miesta  V sektorOCH  A,B,C,D, E

 • podanie žiadosti o povolenie predaja,
 • na základe pokynovvykonať úhradu za pridelené predajné miesto v určenom sektore,
 • po zaplatení Vám bude zaslaná miestenkado sektoru
 • umiestnenie v sektoroch A,B, C, D, E-číslované E: podmienka uhradenia nájomného na 2 DNI a VOPRED.
 • - napojenie na EE bude len  na základe vopred dohodnutej požiadavky  a vydanej povolenky pre predávajúcich s občerstvením, jedlomalebo nápojov; vo svojej žiadosti je potrebnéuviesť názov spotrebiča, jeho príkon (220 W alebo 380 W) a počet.
 • umiestnenie v nečíslovanom sektore  E je možné na 1 deň a bez úhrady vopred;
 • zrušenie účasti v sektoroch A,B, C, D,  číslované E :  je prípustné písomnou formou, doručené osobne, poštou, mailom. Za písomné zrušenie účasti na jarmoku je vrátenie nájomného nasledovné:
 1. do 3 dní  pred konaním jarmoku -  nájomné nevraciame
 2. od 4 do 7 dní pred konaním jarmoku - nájomné vraciame vo výške 50% uhradenej sumy
 3. od 8 a viac dní   pred konaním jarmoku - nájomné vrátime vo výške 100% uhradenej sumy.    
 • predajné miesto je potrebné obsadiť v deň konania jarmoku najneskôr do 08.00 hod.
 • do sektorov C a D sú uprednostnení predávajúci s vlastnou remeselnou alebo umeleckou výrobou.
 • predaj v sektore E- nečíslované miesta – aj bez predchádzajúcejrezervácie,možnosť vyplatiť v deň konania jarmoku na MsÚ od 06.00 hod. ráno.
 • pri prideľovaní miest si vyhradzujeme právo v prípade naplnenia kapacity predajného priestoru alebo veľkého počtu stánkov s rovnakým sortimentom odmietnuť doručené žiadosti na predaj bez ohľadu na termín jej doručenia.

 

PODMIENKY PARKOVANIA

-  možnosť parkovať auto za stánkom :

* JE  - v sektoroch   A, B,   E

* NIE JE  - v sektore C a D

- parkovanie áut bude možné aj na vedľajších komunikáciách bezplatne.

- bezplatné parkovanie za stánkom pre podnikateľa - predávajúceho, ktorý je zároveň držiteľom preukazu ŤZP alebo  ŤZP-S.

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

- stánky musia byť na viditeľnom mieste označené – názov firmy, meno osoby zodpovednej za predaj;

- pri stavaní stánkov na trhovom mieste sú trhovníci povinní rešpektovať pokyny pracovníkov mestského úradu a  mestskej polície;

- predávajúci sú povinní po ukončení zanechať priestranstvo vyčistené.

jarmok


 
 

Obyvateľov: 7 252
(k 31. 03. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka