Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Podmienky prijatia dieťaťa do cirkevnej materskej školy v školskom roku 2019/2020Vytlačiť
 

Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, 028 01 Trstená

Podmienky prijatia dieťaťa do cirkevnej materskej školy  v  školskom roku 2019/2020

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z. z.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a očkovaní  od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Deti prijímame vo veku od 2 do 6 rokov.

Prednostne sa prijímajú deti:

  • ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
  • deti, ktoré majú súrodencov v ZŠ s MŠ R. Dilonga.

Žiadosť o prijatie do cirkevnej materskej školy na šk. rok 2019/2020 si môžete vyzdvihnúť v budove MŠ pri Oravici, alebo v budove ZŠ s MŠ  na Námestí M. R. Štefánika, kde získate  informácie o zameraní, aktivitách a rozšírených  priestoroch materskej školy.

Vypísané a potvrdené žiadosti sa prijímajú spravidla od 15. apríla do 31. mája 2019 v budove ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga pri Oravici.


 
 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka