Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Podmienky prijatia dieťaťa do Materskej školy, Oslobodenia 941, 028 01 Trstená v školskom roku 2019/2020 Vytlačiť
 

(v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov).

Do  materskej školy sa prijímajú deti  na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Deti sa prijímajú spravidla od troch do šiestich rokov.

Prednostne sa prijímajú deti:

  • ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

 

Môžu sa prijímať aj deti:

  • so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami ( k žiadosti je potrebné doložiť     vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva  a prevencie),
  • ak sa jedná o dieťa so zdravotným postihnutím (zmyslovým alebo telesným) aj vyjadrenie príslušného odborného lekára,
  • nadané deti,
  • deti mladšie ako tri roky (podľa podmienok  MŠ).

 

Miesto a termín podávania žiadosti:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2019/2020 si môžete  vyzdvihnúť v MŠ  Oslobodenia 941, 028 01 Trstená (Vyšný Breh), alebo stiahnuť z web stránky MŠ (www.mstrstena.edupage.org).

Vypísané a potvrdené žiadosti  prijíma riaditeľka v MŠ Oslobodenia 941, 028 01 Trstená spravidla od 30. apríla 2019 do 31. mája 2019.

Zápis detí do Materskej školy, Oslobodenia 941, 028 01 Trstená na školský rok 2019/2020 je určený v termíne od 2. mája do 10. mája 2019.


 
 

Obyvateľov: 7 252
(k 31. 03. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka