Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE Vytlačiť
 

Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená

VYHLÁSENIE

MIMORIADNEJ SITUÁCIE

    V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – snehovej kalamity na území mesta a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, mesto podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

dňa 16.01.2019 o 9.00 h  na území mesta mimoriadnu situáciu.

       Počas obdobia ohrozenia a  pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku -  vykonávaním záchranných prác.

Na ohrozenom území ustanovujem tieto režimové opatrenia:

    Obyvatelia mesta sa budú aktívne zapájať pri vykonávaní záchranných prác a to pri odstraňovaní snehu hlavne z chodníkov pri vlastných nehnuteľnostiach a v rámci vlastných nehnuteľností, obmedzia používanie vlastných motorových vozidiel a ich výjazd do času sprejazdnenia miestnych komunikácií, budú sa riadiť pokynmi mesta pri využívaní školských a predškolských zariadení v súvislosti s ich stanovenou prevádzkou počas snehovej kalamity, budú rešpektovať príkazy mesta na vecné plnenie a osobné výkony, budú vyžadovať od mesta spoluprácu pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti (okamžité umožnenie vjazdu rýchlej zdravotnej služby k nemocným alebo pre prípad úrazu), budú vyžadovať pomoc pri možnosti vzniku škôd na majetku veľkého rozsahu, zachovajú pokoj pri zásobovaní obyvateľstva potravinami a nebudú obmedzovať sily a prostriedky ktoré vykonávajú záchranné práce na území katastra mesta.


 
 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka