Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov v Meste Trstená

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov v Meste Trstená

 logo1.jpg     logo2.png    logo4.png

Celkové náklady projektu:                                                 89 504,90 EUR

Oprávnené náklady projektu:                                                89 504,90 EUR

Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja 85%:                           76 079,17 EUR

Štátny rozpočet Slovenskej republiky 10%:                            8 950,49 EUR

Vlastné zdroje 5 %:                                                                 4 475,25 EUR

Opis projektu:

 Hlavným cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ako aj zlepšenie životného prostredia v meste Trstená. Realizácia projektu bude prebiehať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, a to Obstaranie záhradných kompostérov, v rámci ktorej budú obstarané 600 l domáce záhradné kompostéry v počte 1100 ks spolu s brožúrou, resp. návodom na obsluhovanie kompostérov a správne kompostovanie. Obstarané kompostéry mesto poskytne domácnostiam rodiných, bytových domov, ako aj do chatárskych oblastí na území mesta Trstená bezodplatne na základe Zmluvy o výpožičke a následnom bezodplatnom prevode. Nákupom záhradných kompostérov sa zvýši kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov o 660 m3.

 Realizáciou projektu chceme dosiahnuť zníženie množstva odpadu  ukladaného na skládky odpadu a zefektívnenie systému zberu zmesového komunálneho odpadu, skládkovaného bioodpadu, a tak zabezpečiť rozvoj odpadového hospodárstva v meste Trstená. Realizáciou projektu chceme znížiť záťaž na životné prostredie, ale predovšetkým pozitívne pôsobiť a vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre život občanov mesta Trstená.

Obdobie realizácie:               05/2018 – 07/2019

http://www.op-kzp.sk/

http://www.sazp.sk/

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/

plagat

 


 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka