Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Podpora zlepšenia materiálno-technického vybavenia DHZ v meste Trstená

Podpora na zlepšenie materiálno-technického vybavenia DHZ v meste Trstená

logo minv logo

Dobrovoľný hasičský zbor v Trstenej má veľmi bohatú históriu, v roku 2017 sme si pripomínali už 140. výročie od svojho založenia. Veľmi sa všetci tešíme, že jeho existencia a pripravenosť pomáhať občanom Trstenej siaha do takej dávnej minulosti. V súčasnej dobe hasičský zbor registruje 90 členov z toho 60 aktívnych a obetavých členov, ochotných pomôcť kedykoľvek. Okrem pomoci občanom mesta Trstená pri rôznych živelných pohromách a požiaroch pomáhajú aj pri hasení požiarov v susedných obciach. Dobrovoľní hasiči taktiež pomáhajú pri odstraňovaní rôznych následkov prírodných katastrof ako sú povodne (odčerpávanie vody z pivníc a komunikácií), čistenie priepustí a potrubí, zmierňovanie snehových kalamít (ľadové bariéry). V priebehu roka sa okrem iného venujú aj venujú deťom a mládeži, kde ich v rámci krúžku mladých hasičov zasväcujú do tajov tohto poslania. Úzko spolupracujú s okresnými štruktúrami hasičského, záchranného a policajného zboru na úseku prevencie. DHZ spolupracuje aj so základnými a strednými školami, kde vykonávajú preventívnu činnosť pre žiakov a študentov (besedy, workshopy s názornými ukážkami hasenia) a prehliadky hasičskej, záchrannej a policajnej techniky (Deň záchranných, hasičských a policajných zložiek). Pred dvoma rokmi sa k DHZ Trstená pripojila skupina venujúca sa výcviku záchranárskych psov. Preto v zložkách dobrovoľných hasičov máme aj členov „Hasič – psovod” aj s troma záchranárskymi psami. Toto rozšírenie činnosti DHZ v Trstenej ocenili aj kolegovia hasiči z profesionálnych radov. Túto spoluprácu spečatili podpísaním zmluvy s našou služobnou kynologickou skupinou hasičov, na základe ktorej povolávajú psovodov a ich hľadacie psy pri záchranných akciách. To, že mesto Trstená disponuje touto špeciálnou zložkou dobrovoľných hasičov sa dostáva čoraz viac do povedomia a sú čoraz častejšie povolávaní k hľadaniu nezvestných osôb. 

            DHZ má pre svoju činnosť vyčlenenú určitú časť finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, čo postačuje maximálne na zabezpečenie údržby hasiacej techniky. Z dôvodu zlepšenia materiálno technického zabezpečenia DHZ, bola mestom Trstená spracovaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle Výzvy č. II. PPZ 2018 a na základe rozhodnutia ministra vnútra nám bola septembri 2018 schválená dotácia vo výške 6 240 Eur, čo predstavuje 95 % z celkových predpokladaných nákladov projektu.

Cieľom projektu je podpora aktivít pri pátraní po nezvestných a hľadaných osobách a pri záchrane života, zdravia, majetku alebo životného prostredia obyvateľom na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany. Zámerom projektu je zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia so zameraním na doplnenie, modernizáciu a údržbu materiálno-technického vybavenia DHZ. V rámci projektu sa zlepší materiálno-technické vybavenie aj pre nových špecifických členov „Hasič-psovod“, ktorí doteraz disponovali len minimálnym vybavením. Pre nich plánujeme z projektu zakúpiť vybavenie ako sú špeciálne upravené chrániče sluchu pre psa, ochranné okuliare pre psa, náhubok, obojok, lekárnička a ochranná obuv pre psa. V rozpočte projektu je zahrnutý špeciálny prístroj „Automatický externý defibrilátor“ AED – zariadenie pre záchranárov, ktoré pomáha pri poskytovaní 1. pomoci pomocou ktorého sa výrazne zvyšuje šanca na oživenie života pri náhlom zlyhaní života a osobné ochranné pracovné prostriedky pre záchranárov a psovodov ako sú zásahové odevy, obuv, prilby a záchranná vesta do vody.

Veríme, že sa nám realizáciou tohto projektu podarilo znovu o niečo viac prispieť k pripravenosti nášho hasičského zboru v Trstenej a tak prispieť k väčšej bezpečnosti obyvateľov nášho mesta.

logo MINVlogo MINV

„Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2018“

psovodi

hasici

hasici hasici hasici

 


 
ÚvodÚvodná stránka