Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Podpora zlepšenia materiálno-technického vybavenia DHZ v meste Trstená

Podpora na zlepšenie materiálno-technického vybavenia DHZ v meste Trstená

logo minv logo

Dobrovoľný hasičský zbor v Trstenej má veľmi bohatú históriu, v roku 2017 sme si pripomínali už 140. výročie od svojho založenia. Veľmi sa všetci tešíme, že jeho existencia a pripravenosť pomáhať občanom Trstenej siaha do takej dávnej minulosti. V súčasnej dobe hasičský zbor registruje 90 členov z toho 60 aktívnych a obetavých členov, ochotných pomôcť kedykoľvek. Okrem pomoci občanom mesta Trstená pri rôznych živelných pohromách a požiaroch pomáhajú aj pri hasení požiarov v susedných obciach. Dobrovoľní hasiči taktiež pomáhajú pri odstraňovaní rôznych následkov prírodných katastrof ako sú povodne (odčerpávanie vody z pivníc a komunikácií), čistenie priepustí a potrubí, zmierňovanie snehových kalamít (ľadové bariéry). V priebehu roka sa okrem iného venujú aj venujú deťom a mládeži, kde ich v rámci krúžku mladých hasičov zasväcujú do tajov tohto poslania. Úzko spolupracujú s okresnými štruktúrami hasičského, záchranného a policajného zboru na úseku prevencie. DHZ spolupracuje aj so základnými a strednými školami, kde vykonávajú preventívnu činnosť pre žiakov a študentov (besedy, workshopy s názornými ukážkami hasenia) a prehliadky hasičskej, záchrannej a policajnej techniky (Deň záchranných, hasičských a policajných zložiek). Pred dvoma rokmi sa k DHZ Trstená pripojila skupina venujúca sa výcviku záchranárskych psov. Preto v zložkách dobrovoľných hasičov máme aj členov „Hasič – psovod” aj s troma záchranárskymi psami. Toto rozšírenie činnosti DHZ v Trstenej ocenili aj kolegovia hasiči z profesionálnych radov. Túto spoluprácu spečatili podpísaním zmluvy s našou služobnou kynologickou skupinou hasičov, na základe ktorej povolávajú psovodov a ich hľadacie psy pri záchranných akciách. To, že mesto Trstená disponuje touto špeciálnou zložkou dobrovoľných hasičov sa dostáva čoraz viac do povedomia a sú čoraz častejšie povolávaní k hľadaniu nezvestných osôb. 

            DHZ má pre svoju činnosť vyčlenenú určitú časť finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, čo postačuje maximálne na zabezpečenie údržby hasiacej techniky. Z dôvodu zlepšenia materiálno technického zabezpečenia DHZ, bola mestom Trstená spracovaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle Výzvy č. II. PPZ 2018 a na základe rozhodnutia ministra vnútra nám bola septembri 2018 schválená dotácia vo výške 6 240 Eur, čo predstavuje 95 % z celkových predpokladaných nákladov projektu.

Cieľom projektu je podpora aktivít pri pátraní po nezvestných a hľadaných osobách a pri záchrane života, zdravia, majetku alebo životného prostredia obyvateľom na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany. Zámerom projektu je zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia so zameraním na doplnenie, modernizáciu a údržbu materiálno-technického vybavenia DHZ. V rámci projektu sa zlepší materiálno-technické vybavenie aj pre nových špecifických členov „Hasič-psovod“, ktorí doteraz disponovali len minimálnym vybavením. Pre nich plánujeme z projektu zakúpiť vybavenie ako sú špeciálne upravené chrániče sluchu pre psa, ochranné okuliare pre psa, náhubok, obojok, lekárnička a ochranná obuv pre psa. V rozpočte projektu je zahrnutý špeciálny prístroj „Automatický externý defibrilátor“ AED – zariadenie pre záchranárov, ktoré pomáha pri poskytovaní 1. pomoci pomocou ktorého sa výrazne zvyšuje šanca na oživenie života pri náhlom zlyhaní života a osobné ochranné pracovné prostriedky pre záchranárov a psovodov ako sú zásahové odevy, obuv, prilby a záchranná vesta do vody.

Veríme, že sa nám realizáciou tohto projektu podarilo znovu o niečo viac prispieť k pripravenosti nášho hasičského zboru v Trstenej a tak prispieť k väčšej bezpečnosti obyvateľov nášho mesta.

logo MINVlogo MINV

„Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2018“

psovodi

hasici

hasici hasici hasici

 


 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka