Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka k zasadnutiu MsZ

Pozvánka k zasadnutiu MsZVytlačiť
 

PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, primátorka mesta TRSTENÁ

                                                                                                          poslanci MsZ v Trstenej

                                                                                                             9.januára 2019, Trstená

 

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trstenej na deň:

15. januára 2019 (utorok) o 13.30 hod.

Zasadnutie sa uskutoční v zasadacej miestnosti Domu kultúry v Trstenej. 

 P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení

(predkladá hlavná kontrolórka mesta)

 1. Informácie primátorky mesta

Stanovisko k interpeláciám poslancov MsZ

 1. Správa o výsledkoch kontrol

(predkladá hlavná kontrolórka mesta)

 1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018

(predkladá hlavná kontrolórka mesta)

 1. Správa o kultúrnych podujatiach organizovaných v roku 2018

(predkladá vedúca oddelenia kultúry)

 1. Správa o činnosti Hasičského zboru mesta Trstená a preventivára PO mesta za rok 2018

(predkladá veliteľ HZ, preventivár mesta)

 1. Odmeny poslancov MsZ za IV. Q. 2018

(predkladá sekretariát primátorky)

 1. R ô z n e
 2. Zápisnice zo zasadnutí komisií MsZ
 3. Interpelácie poslancov
 4. Záver

 
 

Aktuality a Oznamy

Slovenský skauting, 10.zbor Trstená - Staň sa súčasťou sna!

skauti

Rozhodli sme sa skvalitniť našu aktivitu a podporiť činnosť naších členov projketom, ktorý sme podali na nadáciu SLSP (konkrétne grantová výzva  #mamn ...viac...


 

Reprezentačný ples mesta Trstená

Mestský ples

Pozývame Vás na Reprezentačný ples mesta Trstená, ktorý sa uskutoční dňa 2. marca 2019 so začiatkom o 19:00 hod. v Dome kultúry v Trstenej.
...viac...


 

Radošinské naivné divadlo – Besame mucho

Radosinci - Besame mucho

Pozývame Vás na divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla – Besame mucho, ktoré sa uskutoční dňa 19.3.2019 o 19:30 hod. v Dome kultúry v  ...viac...


 

Pokojné a požehnané vianočné sviatky a v Novom roku 2019

vianocny pozdrav

zdravie, lásku, veľa šťastných rozhodnutí a vzácnych okamihov praje
Magdaléna Zmarzláková
primátorka mesta

viac...


 

PRAMIENOK, VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU, EKOPOSTER

 Dňa 29. 11. 2018 sa v Kine Mier Trstená konalo slávnostné vyhodnotenie troch celoslovenských súťaží PRAMIENOK, VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU a EKOP ...viac...


 

Divadelné predstavenie HEREČKY

herecky

Pozývame vás na divadelné predstavenie HEREČKY, ktoré sa uskutoční dňa 27.1.2019 o 17:00 hod. v Dome kultúry v Trstenej.
Osobné životy, partn ...viac...


 

Oznam - prosba o pomoc pri zostavovaní knihy a monografie nášho mesta

 Mesto Trstená touto cestou prosí všetkých občanov nášho mesta ako aj rodákov, aby poskytli na preskenovanie fotografie svojich predkov (napr. starých ...viac...


 

Pekný strom vo fotografii

foto sutaz

Mesto Trstená, Komisia kultúry a Komisia životného prostredia pri MsZ v Trstenej vyhlasujú fotografickú súťaž s názvom Pekný strom vo fotografii
...viac...


 

Partnerské mestá

Hořice
Česká republika
Isaszeg
Maďarská republika
Jablonka
Poľská republika
Ozorków
Poľská republika
Žarnovica
Slovenská republika
Želiezovce
Slovenská republika
Žirovnice
Česká republika
Mesto Hořice - Česká republika Mesto Isaszeg - Maďarská republika Mesto Jablonka - Poľsko city ozorkow.png Mesto Žarnovica Mesto Želiezovce Mesto Žirovnice - Česká republika

 


 
 • Streda2-1graphic-icon
 • Štvrtok3-1graphic-icon
 • Piatok0-10graphic-icon

Obyvateľov: 7 261
(k 31. 12. 2018)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka