Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka k zasadnutiu MsZ

Pozvánka k zasadnutiu MsZVytlačiť
 

PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, primátorka mesta TRSTENÁ

 

                                                                                                           poslanci MsZ v Trstenej

                                                                                                          6.februára 2019, Trstená

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trstenej na deň:

12. marca 2019 (utorok) o 13.30 hod.

 

Zasadnutie sa uskutoční v zasadacej miestnosti Domu kultúry v Trstenej. 

  

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení - (predkladá hlavná kontrolórka mesta)
 6. Informácie primátorky mesta - Stanovisko k interpeláciám poslancov MsZ
 7. Správa o výsledkoch kontrol - (predkladá hlavná kontrolórka mesta)

 8. Správa o hospodárení Trstenských technických služieb - T T S, s.r.o. za rok 2018 -(predkladá konateľ Trstenských technických služieb - T T S, s.r.o.)

 9. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trstená – správa o jeho plnení - (predkladá vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia)

 10. Správa o sociálnom zabezpečení občanov mesta - (predkladá vedúca oddelenia vnútornej správy a sociálnych vecí)  

 11. Správa o činnosti Mestskej polície Trstená za rok 2018 - (predkladá náčelník MsP)

 12. R ô z n e

 13. Zápisnice zo zasadnutí komisií MsZ
 14. Interpelácie poslancov
 15. Záver

 

                                                                                   PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková

                                                                                                  primátorka mesta


 
 

Aktuality a Oznamy

Oznam k zápisu detí do prvého ročníka základnej školy v školskom roku 2019/2020

Bližšie informácie k zápisu detí do prvého ročníka Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava nájdete tu:
http://www.zstrstena.sk/web/comp ...viac...


 

Jarné upratovanie 2019 v meste Trstená a prímestských častiach Ústie, Ústie nad Priehradou

V  rámci  jarného upratovania organizuje Mesto Trstená - Oddelenie  služieb  mesta Trstená  akciu zameranú na vyčistenie okolia rodinných domov, bytov ...viac...


 

Podmienky prijatia dieťaťa do cirkevnej materskej školy v školskom roku 2019/2020

Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, 028 01 Trstená
Podmienky prijatia dieťaťa do cirkevnej materskej školy ...viac...


 

MAREC MESIAC KNIHY

nove knihy

Ako si čítať s deťmi:
Keď si spolu čítate, nech to je jediná vec, ktorú robíte. Nikdy dieťa netrestajte tým, že zrušíte váš spoločný čas. ...viac...


 

Podmienky prijatia dieťaťa do Materskej školy, Oslobodenia 941, 028 01 Trstená v školskom roku 2019/2020

(v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ...viac...


 

Prevencia kriminality pre seniorov

logo minv

Mesto Trstená Vás pozývajú na preventíno - vzdelávaciu prednášku s názvom
“Prevencia kriminality pre seniorov”,
ktorá sa uskutoční dňa 0 ...viac...


 

Komédia - Hviezdne maniere

plagat

Vážení priaznivci divadla, Divadelná spoločnosť VENDO Štefanov nad Oravou Vás opäť pozýva do divadla v našom meste  v nedeľu 14. apríla o 17.00 ho ...viac...


 

Mesto Trstená vyhlasuje už tretí ročník zámeru Participácia občanov na rozvoji mesta

Participacia 2019

Do zámeru sa môžu zapojiť fyzické osoby - občania s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Trstená, ktorí majú nápad, ako zlepšiť naše mesto. Ktorým ...viac...


 

Miroslav DONUTIL - ON E M A N S H O W

donutil plagat

Miroslav Donutil... Treba viac slov?
Veď, kto by tohto vynikajúceho herca a skvelého rozprávača nepoznal? Obľúbený český herec sa predstaví vo ...viac...


 

Prevencia kriminality, pozitívne myslenie a zdravotný životný štýl

logo_minv

Mesto Trstená v spolupráci s Centrom voľného času Vás pozývajú na preventíno - vzdelávaciu prednášku nielen pre mladých s názvom
“Prevencia kri ...viac...


 

Partnerské mestá

Hořice
Česká republika
Isaszeg
Maďarská republika
Jablonka
Poľská republika
Ozorków
Poľská republika
Žarnovica
Slovenská republika
Želiezovce
Slovenská republika
Žirovnice
Česká republika
Mesto Hořice - Česká republika Mesto Isaszeg - Maďarská republika Mesto Jablonka - Poľsko city ozorkow.png Mesto Žarnovica Mesto Želiezovce Mesto Žirovnice - Česká republika

 


 

Obyvateľov: 7 261
(k 31. 12. 2018)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka