Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka k zasadnutiu MsZ

Pozvánka k zasadnutiu MsZVytlačiť
 

PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, primátorka mesta TRSTENÁ

                                                                                                           poslanci MsZ v Trstenej

                                                                                                          9.mája 2019, Trstená

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trstenej na deň:

 

14. mája 2019 (utorok) o 13.30 hod.

 

Zasadnutie sa uskutoční v zasadacej miestnosti Domu kultúry v Trstenej. 

   P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení - (predkladá hlavná kontrolórka mesta)
 6. Informácie primátorky mesta - Stanovisko k interpeláciám poslancov MsZ
 7. Správa o výsledkoch kontrol - (predkladá hlavná kontrolórka mesta)
 8. Správa o hospodárení rozpočtových organizácií mesta za rok 2018 - (predkladajú riaditelia ZŠ P. O. Hviezdoslava, MŠ, ZUŠ, CVČ)
 9. Správa o hospodárení škôl na území mesta Trstená za rok 2018 - (predkladajú riaditelia ZŠ s MŠ R. Dilonga, Gymnázium M. Hattalu, SCŠPP Trstená, Súkromná ZUŠ)
 10. Správa o čerpaní rozpočtu mesta k 31. 03. 2019 - (predkladá vedúca finančného oddelenia)
 11. Komunitný plán sociálnych služieb v meste Trstená, správa o jeho plnení - (predkladá vedúca oddelenia vnútornej správy a sociálnych vecí)
 12. Rôzne
 • Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o záväznej časti č. 3 Územného plánu mesta Trstená
 • Projekt „Podpora zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činností pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia Dobrovoľného hasičského zboru v meste Trstená“
 • Projekt – Upgrade kamerového systému v meste Trstená
 • Návrh zmeny rozpočtu na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 2
 • Dom skautov – architektonická štúdia

  13. Zápisnice zo zasadnutí komisií MsZ

  14. Interpelácie poslancov

  15. Záver

 

                                                                                   PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková

                                                                                                  primátorka mesta


 
 

Aktuality a Oznamy

JPÚ Zadná Ďurdinová a Predný Bratkov - POZVÁNKA

12.06.2019
Mesto Trstená má zámer vykonania jednoduchých pozemkových úprav (ďalej len JPÚ) v zmysle § 2, ods.1 písm. h) zákona č.330/1991 Zb., ...viac...

Zverejnené 12.6.2019 -mb-Počet videní: 823


 

Dilongova Trstená 2019 - výsledky

logo

V piatok, 7. júna 2019, sa v Trstenej opäť konala celoslovenská recitačná súťaž pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu známa pod n ...viac...

Zverejnené 18.6.2019 -mb-Počet videní: 81


 

Benefičný koncert sólistky Idy Kelarovej a detského speváckeho zboru „Čhavorenge“ sprevádzaný Českou filharmóniou

koncert

12.06.2019
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v spolupráci s Mestom Námestovo a Domom Kultúry v Námestove vás srdečne pozývajú 27 ...viac...

Zverejnené 12.6.2019 -mb-Počet videní: 368


 

MESTO TRSTENÁ informuje o možnosti zamestnať sa na sezónne práce

10.06.2019 Mesto Trstená - informuje o možnosti zamestnať sa na sezónne práce
s predpokladaným nástupom
jún 2019
Pozícia:    P ...viac...

Zverejnené 10.6.2019 -mb-Počet videní: 1053


 

Pre cyklistov na Orave majú VÚC Žilina a ARRIVA novinku – cyklobus

arriva cyklobus

Prvý cyklobus na Orave bude miestnym cyklistom a návštevníkom k dispozícii od 9. júna každý víkend až do 29. septembra. Počas letných prázdnin ...viac...

Zverejnené 9.6.2019 -mb-Počet videní: 538


 

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE PREDÁVAJÚCICH NA ŠKAPULIARSKOM JARMOKU 2019 TRSTENÁ

jarmok_ vizualne

05.06.2019
ORGANIZAČNÉ POKYNY  PRE PREDÁVAJÚCICH na ŠkapuliaRSKOM JARMOKU 2019 TRSTENÁ:  ŠKAPULIARSKY JARMOK
 12. JÚLA 2019 (piatok ...viac...

Zverejnené 5.6.2019 -mb-Počet videní: 821


 

Noc hudby

noc hudby

05.06.2019
Pozývame vás na podujatie Noc hudby, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 2019 so začiatkom o 17:00 hod. na Námestí M.R. Štefánika v Tr ...viac...

Zverejnené 5.6.2019 -mb-Počet videní: 691


 

Maratón Čítajme si 2019 v Mestskej knižnici Trstená

citajme si

Dňa 30.5.2019 sme sa zapojili do 12.ročníka celoslovenského maratónu. Maratón čítania zahájila primátorka mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláko ...viac...

Zverejnené 3.6.2019 -mb-Počet videní: 715


 

Výsledky Volieb do Európskeho parlamentu 2019 v Trstenej

vysledky volieb

27.05.2019

viac...

Zverejnené 27.5.2019 -mb-Počet videní: 1148


 

Záverečný účet mesta Trstená za rok 2018 – Návrh

27.05.2019
viac...

Zverejnené 27.5.2019 -mb-Počet videní: 981


 

MAGICKÉ MOMENTY

vystava

27.05.2019
Mesto Trstená a Miroslav Mäsiar vás pozývajú na výstavu fotografií pod názvom
Magické momenty.
Výstava bude inštal ...viac...

Zverejnené 27.5.2019 -mb-Počet videní: 1101


 

Rozpis programu Kina Mier na mesiac jún 2019

Zverejnené 24.5.2019 -mb-Počet videní: 1093


 

Partnerské mestá

Hořice
Česká republika
Isaszeg
Maďarská republika
Jablonka
Poľská republika
Ozorków
Poľská republika
Žarnovica
Slovenská republika
Želiezovce
Slovenská republika
Žirovnice
Česká republika
Mesto Hořice - Česká republika Mesto Isaszeg - Maďarská republika Mesto Jablonka - Poľsko city ozorkow.png Mesto Žarnovica Mesto Želiezovce Mesto Žirovnice - Česká republika

 


 

Obyvateľov: 7 252
(k 31. 03. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka