Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rekonštrukcia Mestského úradu v Trstenej

Rekonštrukcia Mestského úradu v Trstenej, 310041F848

operacny program    logo EU   SIEA

Celkové náklady projektu:                                         789 212,27 EUR

Oprávnené náklady projektu:                                        649 942,26 EUR

Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja 85%:                      552 450,92 EUR

Štátny rozpočet Slovenskej republiky 10%:                     64 994,23 EUR

Vlastné zdroje 5 %:                                                          32 497,11 EUR

Neoprávnené náklady projektu:                                      139 270,01 EUR

 

Opis projektu:

  Realizácia projektu rieši rekonštrukciu historickej budovy Mestského úradu v Trstenej, so zameraním na zníženie energetickej náročnosti bez zmeny pôdorysu a vonkajšieho vzhľadu budovy. Budova mestského úradu je historická budova, ktorá bola znovu vybudovaná v rokoch 1908 - 1910, hlavná časť budovy je v pôvodnom stave, priestory, kde boli pôvodne garáže, sú zrekonštruované a nachádzajú sa tam administratívne priestory. Taktiež bola pristavaná nová časť budovy. Napriek čiastočnej rekonštrukcii a novej prístavbe budova mestského úradu nezlepšila energetické vlastnosti budovy, práve naopak vytvorili sa ešte väčšie bariéry prevádzke a bežnom využívaní budovy.

  Realizácia projektu bude prebiehať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, a to: Rekonštrukciou mestského úradu a podporných aktivít. V rámci hlavnej aktivity sú plánované štyri opatrenia – zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia strechy, kompletná výmena otvorových konštrukcií a teplovodný systém vykurovania s núteným obehom vody a kompletná úprava elektroinštalácie. Realizáciou uvedených opatrení bude budova mestského úradu zatriedená do energetickej triedy A1 a bude spĺňať štandardy ultranízkoenergetickej budovy. Plánovaná úspora energie na vykurovanie dosiahne úroveň 74,6 %.

  Realizáciou projektu dôjde k zníženiu tepelných strát objektu, zlepšeniu tepelnej pohody a predovšetkým sa predĺži životnosť budovy. Znížením energetickej náročnosti budovy sa dosiahne ekonomická návratnosť investície, nakoľko po realizácii projektu dôjde k výraznej úspore finančných prostriedkov na prevádzku budovy.

Hlavný cieľ:

  Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby energie v budove Mestského úradu v Trstenej. Realizácia projektu bude prebiehať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, a to Rekonštrukciou mestského úradu, v rámci ktorej sa uskutoční:

  • Zateplenia obvodového plášťa budovy,
  • Rekonštrukcia strechy,
  • Kompletná výmena otvorových konštrukcií,
  • Teplovodný systém vykurovania s núteným obehom vody a kompletná úprava elektroinštalácie

Obdobie realizácie:                 06/2018 – 08/2019

http://www.op-kzp.sk/

http://www.siea.sk/

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/

 


 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka