Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2017

Zámer mesta Trstená prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta odpredajom z dôvodu prípadov hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov .

Zverejnenie zameru_122017.PDF(185.6 kB)Zverejnenie zameru_122017.PDF

Zámer mesta Trstená prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta odpredajom a vzájomnou zámenou z dôvodu prípadov hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.8písm .e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

Zverejnenie zameru_10 2017.pdf(56.5 kB)Zverejnenie zameru_10 2017.pdf

Zámer mesta Trstená prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta odpredajom a vzájomnou zámenou z dôvodu prípadov hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.8písm .e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

Zverejnenie zameru 09 2017.pdf(58.8 kB)Zverejnenie zameru 09 2017.pdf

Zámer mesta Trstená prenajať prebytočný nehnuteľný majetok z dôvodu prípadov hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zverejnenie zameru 05 2017.pdf(71.3 kB)Zverejnenie zameru 05 2017.pdf

Zámer mesta Trstená prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta odpredajom z dôvodu prípadov hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.8 písm .e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov .

Zverejnenie zameru 04 2017.pdf(61.9 kB)Zverejnenie zameru 04 2017.pdf

Zámer mesta Trstená prenajať prebytočný nehnuteľný majetok z dôvodu prípadov hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zverejnenie zameru 03 2017.pdf(78.1 kB)Zverejnenie zameru 03 2017.pdf

Zámer mesta Trstená prenajať prebytočný nehnuteľný majetok z dôvodu prípadov hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zverejnenie zameru_01_2017.pdf(78.6 kB)Zverejnenie zameru_01_2017.pdf

Zámer mesta Trstená prenajať prebytočný nehnuteľný majetok z dôvodu prípadov hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zverejnenie zameru  12 2016.pdf(86.1 kB)Zverejnenie zameru 12 2016.pdf
ÚvodÚvodná stránka