Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2018

Zámer mesta Trstená prenajať prebytočný nehnuteľný majetok z dôvodu prípadov hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zverejnenie zameru_102018.pdf(191.1 kB)Zverejnenie zameru_102018.pdf

Zámer mesta Trstená odpredať prebytočný nehnuteľný majetok z dôvodu prípadov hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zverejnenie zameru 092018.pdf(210.8 kB)Zverejnenie zameru 092018.pdf

Zámer mesta Trstená odpredať prebytočný nehnuteľný majetok z dôvodu prípadov hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zverejnenie zameru 08 2018.pdf(212.7 kB)Zverejnenie zameru 08 2018.pdf

Zámer mesta Trstená odpredať prebytočný nehnuteľný majetok z dôvodu prípadov hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zverejnenie zameru 052018.pdf(205.9 kB)Zverejnenie zameru 052018.pdf

Zámer mesta Trstená prenajať prebytočný nehnuteľný majetok z dôvodu prípadov hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zverejnenie zameru 042018.pdf(209 kB)Zverejnenie zameru 042018.pdf

Zámer mesta Trstená prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta odpredajom z dôvodu prípadov hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

Zverejnenie zameru_022018.pdf(193.9 kB)Zverejnenie zameru_022018.pdf

Zámer mesta Trstená prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta odpredajom z dôvodu prípadov hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

Zverejnenie zameru 012018.pdf(198.9 kB)Zverejnenie zameru 012018.pdf

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka