Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sociálna pomoc

Sociálna pomoc

Sociálna pomoc je založená na prioritnom riešení potrieb občana. Jej zmyslom je preklenúť núdzu a pokiaľ možno navrátiť občana do normálnej situácie. Cieľom poskytovania sociálnych služieb je prevencia vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie osôb, podporenie schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a prevenciu sociálneho vylúčenia, a zabezpečenie podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb.


 

Na stiahnutie:

Ako sa správať v sociálnej núdzi


 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre rodiny s deťmi


 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre dôchodcov a osamelo žijúcich občanov

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela


 

Vydanie žiadosti o neposkytovaní opatrovateľskej služby


 

Opatrovateľská služba


 

Odľahčovacia služba


 

Umiestnenie do zariadenia pre seniorov


 

Požičovňa zdravotných pomôcok


 

Denný stacionár


 

Denné centrum – Klub dôchodcov


 

Dotácie na stravu a školské potreby


 

Postup pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby Žilinským samosprávnym krajom

Adresár zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

webygroup
ÚvodÚvodná stránka