Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sociálna pomoc

Sociálna pomoc

Sociálna pomoc je založená na prioritnom riešení potrieb občana. Jej zmyslom je preklenúť núdzu a pokiaľ možno navrátiť občana do normálnej situácie. Cieľom poskytovania sociálnych služieb je prevencia vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie osôb, podporenie schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a prevenciu sociálneho vylúčenia, a zabezpečenie podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb.


 

Na stiahnutie:

Ako sa správať v sociálnej núdzi


 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre rodiny s deťmi


 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre dôchodcov a osamelo žijúcich občanov


 

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela


 

Vydanie žiadosti o neposkytovaní opatrovateľskej služby


 

Opatrovateľská služba


 

Odľahčovacia služba


 

Umiestnenie do zariadenia pre seniorov


 

Požičovňa zdravotných pomôcok


 

Denný stacionár


 

Denné centrum – Klub dôchodcov


 

Dotácie na stravu a školské potreby


 

Postup pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby Žilinským samosprávnym krajom

Adresár zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

  • Pondelok-1-5graphic-icon
  • Utorok-1-11graphic-icon
  • Streda-1-10graphic-icon

Obyvateľov: 7 256
(k 01. 10. 2018)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka