Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sociálna pomoc

Sociálna pomoc

Sociálna pomoc je založená na prioritnom riešení potrieb občana. Jej zmyslom je preklenúť núdzu a pokiaľ možno navrátiť občana do normálnej situácie. Cieľom poskytovania sociálnych služieb je prevencia vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie osôb, podporenie schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a prevenciu sociálneho vylúčenia, a zabezpečenie podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb.


 

Na stiahnutie:

Ako sa správať v sociálnej núdzi

sociálna_núdza.pdf(116.2 kB)sociálna_núdza.pdf

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre rodiny s deťmi

Jednorazova davka v hmotnej nudzi.pdf(214.8 kB)Jednorazova davka v hmotnej nudzi.pdf

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre dôchodcov a osamelo žijúcich občanov

Mimoriadna davka na pomoc obcanovi.pdf(216.3 kB)Mimoriadna davka na pomoc obcanovi.pdf

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Vydanie žiadosti o neposkytovaní opatrovateľskej služby

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba.pdf(130.2 kB)Opatrovateľská služba.pdf

Odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba.pdf(135.4 kB)Odľahčovacia služba.pdf

Umiestnenie do zariadenia pre seniorov

Požičovňa zdravotných pomôcok

Denný stacionár

Denný stacionár.pdf(117.5 kB)Denný stacionár.pdf

Denné centrum – Klub dôchodcov

Dotácie na stravu a školské potreby

Postup pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby Žilinským samosprávnym krajom

Adresár zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka