Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebné povolenie

Mesto Trstená ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4, 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, konajúci podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v y d á v a rozhodnutie podľa § 66 stavebného zákona


 
ÚvodÚvodná stránka