Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Strategický plán práce s mládežou

Práca pre mladých a s mladými má veľký význam nielen pre naše mesto, či
región Oravy. Zaslúži si mimoriadnu pozornosť, viditeľnosť, uznanie a podporu v celej
spoločnosti, štáte či krajine. Práca s mládežou má byť zameraná predovšetkým na
mladých ľudí – ich osobnostný rozvoj a dobrovoľnú účasť.
Tento dokument vychádza z rozboru zmapovaných názorov a potrieb mladých
ľudí žijúcich v našom kraji, z mnohých osobných stretnutí a rozhovorov s nimi, ako aj
z analýzy úspešných postupov práce s mládežou v iných mestách či obciach. Našou
snahou bolo získať hlbšie pochopenie práce s mládežou a jej prínos pre mladých a
spoločnosť, spoznať rozmanitosť praxe v práci s mladými a využiť úspešné trendy
práce s nimi.
Cieľom Strategického plánu práce s mládežou v meste Trstená bolo vytvoriť
základný rámec cieľov a postupov práce s mládežou, ktorými sa bude naše mesto
riadiť v najbližších troch rokoch. Tieto ciele a opatrenia sú navrhnuté tak, aby sa ďalej
posilňovala práca s mládežou, aby sa poskytovali zmysluplné aktivity pre mladých ľudí
vo voľnom čase, ktoré vedú k identifikovateľným, úspešným výsledkom pre mládež.
Trendy práce s mládežou sa neustále vyvíjajú a je dôležité, aby aj organizácie,
ktoré sa venujú tejto cieľovej skupine, sa taktiež prispôsobili meniacim sa potrebám
a očakávaniam mladých ľudí. Kvalita práce s mladými je úzko spätá práve so vzťahom
pracovníka s mládežou a mladou osobou, ich aktívneho kontaktu, príležitosti na
vzdelávanie či uznanie úspechov.
Veríme, že rastúce povedomie ako aj predpokladaný prínos práce s mládežou
bude mať pozitívny dopad na naše mesto a bude motiváciou i pre ďalšie mestá a obce
v našom regióne.


 

Mestu Trstená bola v roku 2019 poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo výške 6 000,- eur na podporu aktivít zameraných na implementáciu opatrení definovaných v Strategickom pláne práce s mládežou v meste Trstená (program KOMUNITA mladých). Jednotlivé aktivity budú realizované postupne do konca roka v spolupráci s organizáciami pracujúcimi s mládežou.

Živá knižnica

Dopoludnie 11. júna zaplnili divadelnú sálu v MsKS v Trstenej žiaci 8. a 9. ročníkov z rôznych základných škôl nášho regiónu, kde sa na určitý čas stali účastníkmi Živej knižnice s podtitulom Vnímavosť, ktorú zorganizovalo Mesto Trstená v spolupráci s občianskym združením V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.

Živú knižnicu otvorila pani riaditeľka PhDr. Ľubica Glombová zo Spojenej školy internátnej v Námestove, ktorá sa s témou vnímavosti a inakosti stretáva každý deň. S ľuďmi s rôznym mentálnym alebo telesným postihnutím, ktoré ich môže postaviť na okraj spoločnosti.  Priblížila  nám nielen činnosť školy, ale aj jej výstupy v podobe životného príbehu chlapca Jakuba, ktorý sa narodil s ťažkým zrakovým postihnutím. „S Jakubom sme sa po prvýkrát stretli, keď mal tri roky. Vďaka podnetnému prostrediu sa Jakub postupne učil základným veciam. Zvykol si na prostredie, zaradil sa do spoločnosti a vďaka tomu si našiel veľa priateľov, ktorí mu pomáhajú a podporujú ho. V súčasnosti študuje matematiku a fyziku na vysokej škole v Bratislave a venuje sa vysokohorskej turistike,“  hovorí pani riaditeľka a dodáva, „Nebojte sa aj vy podať pomocnú ruku, lebo niekedy stačí malé gesto k väčšej vnímavosti.“

Ďalší vstup patril spisovateľke Petre Nagyovej, ktorá sa cez audiovizuálnu nahrávku prihovorila mladým účastníkom a predstavila im svoju knihu Margaréta biela, o ktorej sama hovorí: „Dielo je posolstvom, nakoľko sme zodpovední za to, čo sa tu deje medzi nami, medzi ľuďmi navzájom. A vlastne v komunite, v ktorej žijeme a v ktorej sa zdržiavame. Je to silný príbeh ženy, ktorá si budovala svoj život a hľadala vlastnú identitu. Robila to čestne, veľmi poctivo až do konca. Aby mohla povedať, toto som ja a nezabúdam na to!“ Záver jej nahrávky patril  práve pani Helene Weinwuromovej, hlavnej postave knihy, ktorá vyrozprávala žiakom svoj príbeh, ako sa dostala do Osvienčimu a aké je potrebné pripomínať si chyby minulosti. Stretáva sa s rôznymi študentami, ktorým pomáhala pochopiť udalosti Holokaustu, pričom ich vždy prosí len o jedno: „Aby neubližovali iným, len preto, že niekto je iného vierovyznania, inej národnosti. Je to veľká krivda, že niekto trpí, len preto, že sa narodil ako niekto iný.“

Po tomto prvom silnom príbehu sa študenti rozdelili do pripravených čitární a postupne si vypočuli  príbehy ďalších ôsmych živých kníh v limitovanom čase. Každá z nich im priblížila svoj životný príbeh. Eduard, ktorý v mladom veku prišiel o nohu, ale práve tento hendikep ho priviedol k profesionálnej športovej kariére. Soňa, ktorá vďaka cukrovke prišla o zrak, a tak žiakom priblížila nielen život v tme,  ale predstavila im  rôzne pomôcky, ktoré jej pomáhajú v bežnom živote. Janka poukázala na veľký problém dnešnej doby, ktorým je anorexia a tiež dôsledky, ktoré toto ochorenie prináša. Ale aj ďalšie príbehy týkajúce sa závislosti či inej národnosti oslovili mladých účastníkov. Žiaci, ktorí sami priznali, že neradi čítajú, viseli svojím knihám na perách. S každou knihou pútavo diskutovali, o čom nás presvedčili aj ich odkazy:

 „Bolo to veľmi super. Niektoré príbehy ma veľmi zasiahli. Dúfam, že budem mať príležitosť sa s niektorou živou knihou ešte stretnúť.“  
 „Úžasné, priala by som si, aby to mohol zažiť každý. Pretože mi to otvorilo oči.“
„Ďakujem všetkým knihám. Takto sme mali možnosť pochopiť veci, ktoré nám nie každý dokáže vysvetliť. Ešte raz ďakujem.“

Vďaka stretnutiu dúfame, že si žiaci uvedomia, že daný človek sa nemení, len náš postoj môže zmeniť pohľad na neho. Ak sme túto myšlienku naplnili, tak sme naplnili aj náš cieľ a dúfame, že si tento pocit budú pripomínať tak často, ako nás k tomu nabádala pani Helena.

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

ziva kniznica


 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka