Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

V Európe je sila – Trstená 2016

„V Európe je sila – Trstená 2016“

„V Európe je sila – Trstená 2016“

Mesto Trstená podalo dňa 28. februára 2016 žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt s názvom „V Európe je sila – Trstená 2016“ č. 576627-CITIZ-1-2016-1-SK-CITIZ-TT v rámci programu Európskej únie EURÓPA PRE OBČANOV 2014 – 2020, Aktivita 2 Podpora demokracie a občianska participácia, opatrenie 2.1 Družobné mestá. Cieľom opatrenia je spájať široké spektrum občanov z partnerských miest a obcí a podporovať ich angažovanosť a účasť v politických procesoch Európskej únie. Opatrenie zahŕňa formálne aj neformálne partnerstvá miest a obcí. Náš predložený projekt bol schválený Výkonnou agentúrou Európskej komisie pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) v Brusseli a  podporený nenávratným finančným príspevkom vo výške max. 25 000 Eur.

logo_EUHlavným cieľom projektu je podporiť aktívnu účasť občanov na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni s dôrazom na uplatňovanie zásad demokracie, spolupráce a toleranciu v prostredí EÚ a prispievať k tomu, aby sa občania Európskej únie zbližovali, nadväzovali nové priateľstvá a väzby a hlavne rozumeli Únii, jej rozmanitosti a histórii. Projekt podporuje úroveň znalostí Európskej únie za použitia demokratických práv občanov, prináša diskusiu s občanmi o témach, ktoré menia EÚ a akým problémom v súčasnosti čelí EÚ (migrácia, miešanie populácie, multikulturalizmus).

Hlavnými aktivitami bude kombinácia odborného programu a kultúrno - športových a spoločenských aktivít, prostredníctvom ktorých dochádza k zbližovaniu rôznych kultúr, k výmene skúsenosti a názorov na aktuálne politické a hospodárske témy medzi zástupcami a občanmi družobných partnerov EÚ. Medzi odbornými aktivitami budú prevládať workshopy, prezentácie príkladov dobrej praxe (predstavenie úspešných projektov financovaných z EÚ), neformálne diskusie a stretnutia zástupcov partnerských miest a obcí za účasti predstaviteľov neziskových organizácií  na témy spoločných aktuálnych problémov na úrovni samospráv a hľadanie spoločných prístupov k riešeniu problémov. Mladá generácia bude diskutovať  na témy „Chcem ostať doma“, ako čeliť zvyšujúcej nezamestnanosti mladých ľudí a možnosti využívania lokálnych nástrojov v boji proti nezamestnanosti.  Pre najmladších  bude pripravená 2 dňová aktivita „Malí občania Európskej únie“ ktorej cieľom je budovanie vzťahu k EÚ, výchova k euroobčianstvu u najmenších detí (deti budú mať k dispozícií mapu Európskej únie, puzzle, omaľovanky a pexesá s vlajkami štátov EÚ, bankoviek a pod.). Pridanou hodnotou celého podujatia bude prednáška dňa 11.11.2016 formou verejnej diskusie v Kine Mier na tému „Demokracia a jej princípy“, kde občania môžu diskutovať na aktuálne problémy EÚ za účasti vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike p. Dušana Chreneka.

Sprievodnými podujatiami budú: európsky historický sprievod, tradičný remeselný trh, partnerský turnaj v kolkoch, premietanie filmu „Samba“ o integrácií menšiny v členskom štáte EÚ, výstava fotografií zo spoločnej spolupráce partnerov, gastrofestival – ochutnávka tradičných špecialít partnerov v rámci remeselného trhu, prehliadka mesta, pamiatok a bohatý kultúrny program na Námestí M. R. Štefánika. Všetky aktivity sa budú konať v meste Trstená a okolí v dňoch 10. – 12.novembra 2016.

Partnermi projektu sú: Mesto Trstená (SK), Gmina Jabłonka (PL), Město Hořice (CZ), Město Žirovnice (CZ), Mesto Isaszeg (HU), OZ V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže (SK) a OZ MAS Orava – Rozvojové partnerstvo pre územie Hornej Oravy (SK).

Projekt „V Európe je sila – Trstená 2016“

je spolufinancovaný programom Európskej únie Európa pre občanov 2014 – 2020.

logo_EpO

Európa pre občanov

V dňoch 10.11.2016 – 12.11.2016 sa v meste Trstená bude realizovať víkendové stretnutie partnerských miest s názvom “V Európe je sila – Trstená 2016”. Tento projekt je spolufinancovaný programom Európskej únie z programu Európa pre občanov.

plagat_europa_pre_obcanov

plagat_film_samba

program_kolky_europa2016

logo_projektu_V Europe je sila

 


 

Europa pre občanov info o projekte

V Európe je sila – Trstená 2016

V Europe je sila - Trstena 2016

V Europe je sila - Trstena 2016

V Europe je sila - Trstena 2016

V Europe je sila - Trstena 2016

V Europe je sila - Trstena 2016

V Europe je sila - Trstena 2016

V Europe je sila - Trstena 2016

V Europe je sila - Trstena 2016


 
 
V Europe je sila - Trstena 2016

V Europe je sila - Trstena 2016

V Europe je sila - Trstena 2016

V Europe je sila - Trstena 2016

Prezentacia kulturneho dedicstva

Prezentacia kulturneho dedicstva

Prezentacia kulturneho dedicstva

Prezentacia kulturneho dedicstva


 
 
Prezentacia kulturneho dedicstva

Prezentacia kulturneho dedicstva

Prezentacia kulturneho dedicstva

Prezentacia kulturneho dedicstva

Prezentacia kulturneho dedicstva

Prezentacia kulturneho dedicstva

Prezentacia kulturneho dedicstva

Prezentacia kulturneho dedicstva


 
 
Prezentacia kulturneho dedicstva

Prezentacia kulturneho dedicstva

Prezentacia kulturneho dedicstva

Prezentacia kulturneho dedicstva

Prezentacia kulturneho dedicstva

Prezentacia kulturneho dedicstva

Europsky historicky sprievod mestom

Europsky historicky sprievod mestom


 
 
Europsky historicky sprievod mestom

Europsky historicky sprievod mestom

Europsky historicky sprievod mestom

Europsky historicky sprievod mestom

Prezentacia kulturneho dedicstva

Prezentacia kulturneho dedicstva

Prezentacia kulturneho dedicstva

Prezentacia kulturneho dedicstva


 
 
Prezentacia kulturneho dedicstva

Prezentacia kulturneho dedicstva

Prezentacia kulturneho dedicstva

Prezentacia kulturneho dedicstva

Prezentacia kulturneho dedicstva

Prezentacia kulturneho dedicstva

Europsky partnersky turnaj v kolkoch

Europsky partnersky turnaj v kolkoch


 
 
Europsky partnersky turnaj v kolkoch

Europsky partnersky turnaj v kolkoch

Europsky partnersky turnaj v kolkoch

Europsky partnersky turnaj v kolkoch

Europsky partnersky turnaj v kolkoch

Europsky partnersky turnaj v kolkoch

Europsky partnersky turnaj v kolkoch

Europsky partnersky turnaj v kolkoch


 
 
Europsky partnersky turnaj v kolkoch

Europsky partnersky turnaj v kolkoch

Europsky partnersky turnaj v kolkoch

Europsky partnersky turnaj v kolkoch

Europsky partnersky turnaj v kolkoch

Europsky partnersky turnaj v kolkoch

Europsky partnersky turnaj v kolkoch

Europsky partnersky turnaj v kolkoch


 
 
Europsky partnersky turnaj v kolkoch

Europsky partnersky turnaj v kolkoch

Europsky partnersky turnaj v kolkoch

Europsky partnersky turnaj v kolkoch

Europsky partnersky turnaj v kolkoch

Europsky partnersky turnaj v kolkoch

Europsky partnersky turnaj v kolkoch

Europsky partnersky turnaj v kolkoch


 
 
Europsky partnersky turnaj v kolkoch

Europsky partnersky turnaj v kolkoch

Europsky partnersky turnaj v kolkoch

Europsky partnersky turnaj v kolkoch

Prezentacia kulturneho dedicstva

Prezentacia kulturneho dedicstva

V Europe je sila - Trstena 2016

V Europe je sila - Trstena 2016


 
 

 
Položky 1-40 z 113

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka