Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a začatí stavebného konania o predĺžení platnosti povolenia na vodné stavbyVytlačiť
 


 
 

Kolaudačné rozhodnutie o povolení užívania stavby HISTORICKO-KULTÚRNO-PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER II. ETAPA.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Mesto Trstená oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania:

Navrhovateľ Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36 672 254, podaľ dňa 06.03.2017 návrh na vydanie rozhodnutia stavby "Liesek - Trstená, kanalizačný zberač", katastrálne územie Trstená, Liesek.


 
 
ÚvodÚvodná stránka