Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky

O z n á m e n i e o začatí spojeného územného a stavebného Vytlačiť
 

O z n á m e n i e  o začatí spojeného územného a stavebného konania podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou a  upustenie  od ústneho pojednávania. 

      Stavebníci Vladimír Štubendek a Mgr. Patrícia Štubendeková, Západ 1058/22, 028 01 Trstená,   podali dňa 28. 05. 2018 na Mesto Trstená žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu „Polyfunkčný objekt“, na pozemku parcela registra C-KN č. 9394/110,  katastrálne územie  Trstená.    Uvedeným dňom bolo začaté  stavebné konanie.

       Na uvedenú stavbu vydalo Mesto Trstená rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 14. 08. 2019 pod č.  2152/2/2019/9-T, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 09. 2019.


 
 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka