Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Visegrad

Trstena 2016 – Meeting active citizens of Visegrad countries

Trstena 2016 – Meeting active citizens of Visegrad countries.

Trstená 2016 – Stretnutie aktívnych občanov Výšehrádskych krajín

 

Identifikačné č. projektu:         11610201

Miesto realizácie projektu:      mesto Trstená (mestský úrad, Námestie M. R. Štefánika, Dom Kultúry, Kino Mier, Športový areál Pod Kľozovom, Múzeum – Wilczekova   kúria ...).

Termín realizácie:                      10. – 12.11.2016

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Medzinárodného Vyšehrádskeho fondu z programu Small Grants.

 

 

 

www.visegradfund.org

 

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je posilnenie a rozvoj užšej spolupráce medzi participujúcimi partnermi z krajín V4, čím sa ešte viac posilní naša vzájomná spolupráca a vytvoria sa predpoklady pre rozšírenie tejto spolupráce na oblasť kultúry, športu, vzdelávania, dobrovoľníctva ako aj výmeny študentov a zástupcov samosprávy.

 

Vyšehrádska myšlienka

Projekt silne podporuje myšlienku  "Vyšehrádsku funkciu" z dôvodu, že bude plne integrovať občanov zo všetkých krajín V4 (Poľsko, Česko, Maďarsko a Slovensko). Realizácia projektu posilňuje partnerstvo, prehlbuje vzájomné väzby a vytvára základ a podmienky pre dlhodobú a fungujúcu spoluprácu participujúcich partnerov. Dôležitým akceptom projektu je podpora jednoty krajín Vyšehradu, aktivácia občanov prostredníctvom spoločných aktivít a podpísanie spoločnej partnerskej dohody medzi partnermi z krajín V4 v rôznych oblastiach života. Všetky aktivity budú podporovať spoluprácu medzi partnermi, čím sa zvýši povedomie V4.

 

Aktivity projektu

Prezentácia kultúr krajín V4 (Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Česko)

Neformálna diskusia o ďalšej spoločnej spolupráci partnerov V4

Gastrofestival

Medzinárodný kultúrny program – za aktívnej účasti zúčastnených partnerov

Tradičný jarmok s remeselným trhom

Európsky historický sprievod s prezentáciou tradičných remesiel partnerov

Vyšehrádsky turnaj v kolkoch

Otvorenie výstavy fotografií partnerov pri príležitosti 25. výročia založenia Vyšehrádskej skupiny

Podpísanie dohody s partnermi o ďalšej spolupráci

Záverečná konferencia – zhodnotenie projektu a vízia do budúcnosti

 

Partneri projektu

Mesto Trstená Mesto Isaszeg Město Žirovnice Město Hořice Gmina Jabłonka Mesto Želiezovce

 

Projekt je realizovaný s finančnom podporou Medzinárodného Vyšehradského fondu.

www.visegradfund.org


 

Trstená 2016 – stretnutie aktívnych občanov Vyšehrádskych krajín

Trstená 2016 – stretnutie aktívnych občanov Vyšehrádskych krajín

logo_visegrad

V meste Trstená sa v dňoch 10. až 12. novembra 2016 bude realizovať projekt s názvom „Trstena 2016 – Meeting active citizens of Visegrad countries“ č. 11610201 (Trstená 2016 – stretnutie aktívnych občanov Vyšehradských krajín) v rámci International Visegrad Fund, Program Small Grant. Projekt podalo mesto Trstená v partnerstve s gminou Jabłonka (PL), mestom Isaszeg (HU), městom Hořice (CZ), městom Žirovnice (CZ) a mestom Želiezovce, ktoré sú súčasne aj naše partnerské mestá.  Projekt bol fondom schválený sumou 5 930 Eur, čo predstavuje 80% z celkových nákladov. Cieľom projektu je posilnenie a rozvoj užšej spolupráce medzi projektovými partnermi z krajín V4, čím sa ešte viac posilní naša vzájomná spolupráca a vytvoria sa predpoklady pre rozšírenie tejto spolupráce na oblasť kultúry, športu, vzdelávania, dobrovoľníctva ako aj výmeny študentov a zástupcov samosprávy. Pridanou hodnotou celého projektu bude posilnenie osobných kontaktov medzi obyvateľmi partnerov ako aj účasť partnerov zo všetkých krajín V4. Projekt napomôže vytvárať nové kontakty nielen na úrovni subjektov, ale aj medzi občianskymi iniciatívami a obyvateľmi, čím sa rozšíri naša spolupráca aj nad úroveň regiónov. Projekt sa bude konať v meste Trstená (Mestský úrad, športový areál, Dom kultúry, Kino Mier a Námestie M.R. Štefánika).

Aktivity projektu boli plánované za účelom spájania ľudí z miestnych spoločenstiev, aby zdieľali a vymieňali si skúsenosti, názory a hodnoty, aby sa učili z histórie a tak vytvárali svoju budúcnosť. Očakávaným efektom bude prostredníctvom využívania väzieb, zväzkov, ktoré sú vytvorené na miestnej úrovni medzi partnerskými obcami podpora spolupráce. Medzi aktivitami budú prevládať neformálne diskusie na témy ďalšej spolupráce, príklady dobrej praxe, prezentácie kultúr partnerov, kultúrne vystúpenia, tradičný remeselný trh, európsky historický sprievod mestom, výstav fotografií zo spoločnej spolupráce pri príležitosti 25. výročia založenia Vyšehradskej skupiny, Vyšehradsky partnerský turnaj v kolkoch, prechádzky po meste a kultúrnych pamiatkach, či ochutnávky tradičných jedál partnerov (gastrofestival). Záver projektu bude patriť konferencii za účelom zhodnoteniu celého priebehu projektu a vízie do budúcnosti. V rámci realizácie projektu bude podpísaná dohoda medzi partnermi o ďalšej spolupráci v rôznych oblastiach života. Všetky podrobné informácie o projekte nájdete aj na webovej stránke mesta Trstená http://www.trstena.sk/visegrad.html .

V dňoch 10.11.2016 – 12.11.2016 sa v meste Trstená bude realizovať víkendové stretnutie partnerských miest s názvom  “Trstena 2016 – Meeting active citizens of Visegrad countries“.

Projekt je realizovaný s finančnom podporou Medzinárodného Vyšehradského fondu

http://www.visegradfund.org

 

program_kolky_visegrad

 

visegrad_program_Trstena_2016


 

Visegrad - Trstená 2016

Výstava fotografii zo spoločnej spolupráce

Výstava fotografii zo spoločnej spolupráce

Výstava fotografii zo spoločnej spolupráce

Výstava fotografii zo spoločnej spolupráce

Výstava fotografii zo spoločnej spolupráce

Výstava fotografii zo spoločnej spolupráce

Výstava fotografii zo spoločnej spolupráce

Výstava fotografii zo spoločnej spolupráce


 
 
Výstava fotografii zo spoločnej spolupráce

Výstava fotografii zo spoločnej spolupráce

Výstava fotografii zo spoločnej spolupráce

Výstava fotografii zo spoločnej spolupráce

Výstava fotografii zo spoločnej spolupráce

Výstava fotografii zo spoločnej spolupráce

Podpísanie dohody o spolupráci

Podpísanie dohody o spolupráci


 
 
Záverečná konferencia

Záverečná konferencia

Záverečná konferencia

Záverečná konferencia

Záverečná konferencia

Záverečná konferencia

Záverečná konferencia

Záverečná konferencia


 
 
Záverečná konferencia

Záverečná konferencia

Záverečná konferencia

Záverečná konferencia

Záverečná konferencia

Záverečná konferencia

Prezentácia kultúrneho dedičstva

Prezentácia kultúrneho dedičstva


 
 
Prezentácia kultúrneho dedičstva

Prezentácia kultúrneho dedičstva

Prezentácia kultúrneho dedičstva

Prezentácia kultúrneho dedičstva

Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehr

Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehradských krajín

Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehr

Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehradských krajín


 
 
Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehr

Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehradských krajín

Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehr

Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehradských krajín

Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehr

Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehradských krajín

Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehr

Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehradských krajín


 
 
Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehr

Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehradských krajín

Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehr

Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehradských krajín

Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehr

Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehradských krajín

Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehr

Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehradských krajín


 
 
Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehr

Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehradských krajín

Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehr

Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehradských krajín

Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehr

Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehradských krajín

Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehr

Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehradských krajín


 
 
Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehr

Trstená 2016 - stretnutie aktívnych občanov Vyšehradských krajín

diskusia - Spoločne v Európe

diskusia - Spoločne v Európe

diskusia - Spoločne v Európe

diskusia - Spoločne v Európe

diskusia - Spoločne v Európe

diskusia - Spoločne v Európe


 
 
diskusia - Spoločne v Európe

diskusia - Spoločne v Európe

diskusia - Spoločne v Európe

diskusia - Spoločne v Európe

diskusia - Spoločne v Európe

diskusia - Spoločne v Európe

diskusia - Spoločne v Európe

diskusia - Spoločne v Európe


 
 

 
Položky 1-40 z 147

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka