Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zámery prevodu majetku mesta Trstená

Zámer mesta Trstená prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta odpredajom z dôvodu prípadov hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zamerov 102019.pdf(202.1 kB)Zverejnenie zamerov 102019.pdf

Zámer mesta Trstená prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta odpredajom z dôvodu prípadov hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.9 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

Zverejnenie zameru.pdf(203.1 kB)Zverejnenie zameru.pdf

Zámer mesta Trstená prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta odpredajom a vzájomnou zámenou pozemkov z dôvodu prípadov hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.9 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zverejnenie zamerov 04_2019.pdf(208.5 kB)Zverejnenie zamerov 04_2019.pdf

Zámer mesta Trstená prenajať prebytočný nehnuteľný majetok z dôvodu prípadov hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zverejnenie zamerov 03 2019.pdf(208.5 kB)Zverejnenie zamerov 03 2019.pdf

Zámer mesta Trstená prenajať prebytočný nehnuteľný majetok z dôvodu prípadov hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zverejnenie zameru 02_2019.pdf(202.3 kB)Zverejnenie zameru 02_2019.pdf

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka