Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Žiacka hasičská súťaž Plameň o pohár primátora mesta Trstená

Žiacka hasičská súťaž Plameň o pohár primátora mesta Trstená

  Dobrovoľný hasičský zbor Trstená získal dotáciu z príjmov Žilinského samosprávneho kraja vo výške 600,00 EUR na realizáciu projektu s názvom „Žiacka hasičská súťaž Plameň o pohár primátora mesta Trstená“ v rámci vyhlásenej výzvy č. 1/2017, program ŠPORT, podprogram 2: Šport a podpora telovýchovy.

  Hlavným zámerom projektu je zorganizovanie regionálnej žiackej hasičskej súťaže Plameň o pohár primátora mesta Trstená pre žiacke hasičské zbory vo veku od 8 do 15 rokov z regiónu hornej Oravy.  Prostredníctvom realizácie projektu chceme podporiť voľnočasové aktivity detí z regiónu hornej Oravy ako jednu z foriem aktívneho trávenia voľného času detí prispievajúcu k športovým návykom mladej generácie a tým k zdravšiemu životnému štýlu. Synergickým efektom bude prevencia pred nelegálnymi aktivitami mladých ľudí už v skorom rannom veku. Cieľom organizácie hasičskej súťaže je rozvoj vedomostí, praktických zručností a získavanie návykov v jednotlivých oblastiach činností s dôrazom na oblasť ochrany pred požiarmi. Predpokladaný termín realizácie projektu je august až september 2017 na futbalovom areáli Kľozov v meste Trstená.

  Realizáciou projektu chceme zároveň prispieť k formovaniu sociálnych vzťahov medzi mladými rovesníkmi.

„Spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja“

logo_zsk


 

Mladí hasiči zakončili športovú sezónu v Trstenej

 Koncom septembra sa uskutočnil v Trstenej už 10. ročník hasičskej súťaže v požiarnom útoku v kategórii plameň.

 Primátorka mesta PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková slávnostne privítala v areáli futbalového ihriska  na sídlisku Západ  zástupcov DHZ, súťažiacich, hostí a odštartovala jubilejný ročník hasičskej súťaže v našom meste. Zmerať sily si prišlo 200 malých hasičov z celej Oravy v dvoch kategóriách a to chlapci a dievčatá. Bolo o čo bojovať. 

Pre  všetkých súťažiacich boli nachystané vecné aj sladké odmeny vďaka Žilinskému samosprávnemu kraju, Mestu Trstená a sponzorom, ktorí nám finančne alebo vecne prispeli, aby sme zorganizovali takéto krásne nedeľné hasičské popoludnie pre tých najmenších hasičov. Po daždivej jeseni sa na nás usmialo slnko a v nádhernom lúčmi zaliatom počasí nám mohli mladí plameniaci predviesť  krásne požiarne útoky a zabojovať o pódiové umiestnenia. Súťaž prebiehala v dvoch kolách takže na víťaza sme si museli počkať až do úplného záveru súťaže. Po prvom kole viedli domáci chlapci z Trstenej a u dievčat hasičky z Párnice. V druhom pokuse si väčšina súťažiacich svoje časy vylepšila a konečné poradie sa ku koncu riadne zamotalo. Nakoniec našim chlapcom uchmatli najcennejší pohár mladí hasiči z Vasiľova a na treťom mieste skončili chlapci z Párnice pred domácimi.

U dievčat si odniesli víťazný pohár  baby z Vasoľova pred druhou Párnicou a tretím Bobrovom. Požiarne družstvá, ktoré sa umiestnili na nepódiových stupienkoch si odniesli plnú tašku sladkostí ako aj ďakovný list za účasť na tomto jubilejnom ročníku. Nakoniec si plameniaci z Trstenej prevzali špeciálnu sladkú odmenu venovanú najlepšiemu tímu súťaže a sčítaním časov z oboch kôl dosiahli najlepší výsledný čas.

   Víťazi ako aj porazení si prebrali ceny z rúk primátorky Mesta Trstená PhDr. Ing. Magdalény Zmarzlákovej a predsedu Územného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany Dolný Kubín Ing. Vladimíra Mrekaja.  Chceme ešte raz poďakovať Žilinskému samosprávnemu kraju, Mestu Trstená a všetkým sponzorom, ktorí nám prispeli, že sme mohli uskutočniť takéto nádherné hasičské nedeľné popoludnie pre našich najmenších hasičov.

sutaz

sutaz

sutaz

sutaz

sutaz

sutaz

sutaz

sutaz

sutaz

sutaz

sutaz

sutaz

sutaz

sutaz

sutaz

 


 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka