Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zlepšenie materiálno – technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia DHZ v meste Trstená

Zlepšenie materiálno – technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia DHZ v meste Trstená

logo mininsterstvo vnutra 

V roku 2017 si Dobrovoľný hasičský zbor (ďalej len „DHZ“) v Trstenej bude pripomínať 140. výročie od svojho založenia. Veľmi sa všetci tešíme, že jeho existencia a pripravenosť pomáhať občanom Trstenej siaha do takej dávnej minulosti. V súčasnej dobe hasičský zbor registruje 90 členov z toho 35 aktívnych a obetavých členov, ochotných pomôcť kedykoľvek. Okrem pomoci občanom mesta Trstená pri rôznych živelných pohromách a požiaroch pomáhajú aj pri hasení požiarov v susedných obciach. Dobrovoľní hasiči taktiež pomáhajú pri odstraňovaní rôznych následkov prírodných katastrof ako sú povodne (odčerpávanie vody z pivníc a komunikácií), čistenie priepustí a potrubí, zmierňovanie snehových kalamít (ľadové bariéry). V priebehu roka sa okrem iného venujú aj venujú deťom a mládeži, kde ich v rámci krúžku mladých hasičov zasväcujú do tajov tohto poslania. Úzko spolupracujú s okresnými štruktúrami hasičského, záchranného a policajného zboru na úseku prevencie. DHZ spolupracuje aj so základnými a strednými školami, kde vykonávajú preventívnu činnosť pre žiakov a študentov (besedy, workshopy s názornými ukážkami hasenia) a prehliadky hasičskej, záchrannej a policajnej techniky (Deň záchranných, hasičských a policajných zložiek). Začiatkom roka 2015 sa k DHZ Trstená pripojila skupina venujúca sa výcviku záchranárskych psov. Preto v zložkách dobrovoľných hasičov máme aj nových členov „Hasič – psovod”. Toto rozšírenie činnosti DHZ v Trstenej ocenili aj kolegovia hasiči z profesionálnych radov. Túto spoluprácu spečatili podpísaním zmluvy s našou služobnou kynologickou skupinou hasičov, na základe ktorej povolávajú psovodov a ich hľadacie psy pri záchranných akciách. To, že mesto Trstená disponuje touto špeciálnou zložkou dobrovoľných hasičov sa dostáva čoraz viac do povedomia a sú čoraz častejšie povolávaní k hľadaniu nezvestných osôb. 

DHZ má pre svoju činnosť vyčlenenú určitú časť finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, čo postačuje maximálne na zabezpečenie údržby hasiacej techniky. Z dôvodu zlepšenia materiálno technického zabezpečenia DHZ, bola spracovaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle Výzvy č. VI. PPZ 2016 a na základe rozhodnutia ministra vnútra nám bola v novembri 2016 schválená dotácia vo výške 9 136 Eur, čo predstavuje 95 % z celkových nákladov projektu.

Cieľom projektu je podpora aktivít pri pátraní po nezvestných a hľadaných osobách a pri záchrane života, zdravia, majetku alebo životného prostredia obyvateľom na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany. Zámerom projektu je zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia so zameraním na doplnenie, modernizáciu a údržbu materiálno-technického vybavenia DHZ. V rámci projektu sa zlepšilo materiálno-technické vybavenie aj pre nových špecifických členov „Hasič-psovod“, ktorí doteraz disponovali len minimálnym vybavením. Pre nich sa zakúpilo vybavenie ako sú špeciálne upravené svietidlá, hasičské lekárničky, sady pre poskytovanie prvej pomoci pre psa, postroj na vodnú záchranu, zlaňovací postroj pre psa, výcvikové obojky, vodítka a pod.. V rozpočte projektu boli zahrnuté aj osobné ochranné pracovné prostriedky - zásahové komplety (zásahový odev, zásahová obuv, rukavice, hasičská kukla a zásahová prilba) pre 5 dobrovoľných hasičov. Ďalej aj zdravotnícke nosidla a motorové čerpadlo, na skvalitnenie a zvýšenie odbornej úrovne a zručnosti dobrovoľných hasičov pri záchranárskych prácach a mimoriadnych udalostiach.

Veríme, že sa nám realizáciou tohto projektu podarilo znovu o niečo viac prispieť k pripravenosti nášho hasičského zboru v Trstenej a tak prispieť k väčšej bezpečnosti obyvateľov nášho mesta.

„Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2016“

logo ministerstvo vnutra

FOTOGALÉRIA


 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka